a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer

 

D

 

Lígia Dabul

Apanhos

Collites

Cosechas

Harvest

Récoltes

 

Noturno

Nocturn

Nocturno

Nocturne

Nocturne

 

Claudio Daniel

Portão sete

Portal set

Portal siete

Portique sept

Gate seven

 

Letra negra (Dez fragmentos)

Lletra negra (Deu fragments)

Letra negra (Diez fragmentos)

Lettre noire (Dix fragments)

 

 

Bei Dao

诗艺

art poètica

arte poética

arte poétic

art poétique

 

师手册

el manual del mestre

el manual del maestro

o manual do mestre

le manuel du maître

 

Maria Alexandre Dáskalos

A alma

L'ànima

El alma

 

Amendoeiras selvagens

Ametllers silvestres

Almendros silvestres

 

Nasceu em mim una fonte

Va nàixer en mi una font

Nació en una fuente

 

François Debluë

Par temps de guerre (extraits)

En temps de guerra (extractes)

En tiempos de guerra (extractos)

Em tempo de guerra (extratos)

 

Nicole Delgado

despatriada

despatriada

 

qué suerte que nací

quina sort que vaig nàixer

 

Mateo Díaz

Sin haber sido

Sense haver estat

Sans avoir été

Sem ter sido

 

Fiat tenebris

Fiat tenebris

Fiat tenebris

Fiat tenebris

 

Javier Díaz Gil

El coleccionista

El col·leccionista

Collector

O coleccionador

Le collectionneur

 

André Dick:

Canto
Cant

 

Horizonte
Horitzó

 

Tommaso Di Dio

Bisogna lasciare la finestra aperta, ora; lasciare

Cal deixar la finestra oberta, ara; deixar

Hace falta dejar la ventana abierta, ahora; dejar

É preciso deixar a janela aperta, agora; deixar

Il faut laisser la fenêtre ouverte, maintenant; laisser

It’s necessary to leave the window open, now; to let

 

L'estate dell'altro anno era più fredda di questa.

L’estiu de l’any passat era més fred que aquest.

El verano del año pasado era más frío que éste.

O verão do ano passado esteve mais frio do que este.

L’été dernier était plus froid que celui-ci.

The last summer was colder than this one.

 

Kim Doré:

à la chandelle

contra la candela

contra la vela

na vela

 

L'écharpe d’Iris

El chal de Iris

El xal d’Iris

Shawl of Iris

A echarpe de Íris

 

plus besoin de souffrir

ja no cal patir

ya no es necesario sufrir

não mais precisar sofrer

 

Roche-mére

Roca-mare

 

Paula Drenkard

Cronómetros (tiro al blanco)

Cronòmetres (tir al blanc)

 

Realidad

Realitat

 

Vera Duarte

O poema primordial

El poema primordial

El poema primordial

 

Poema somente

Tan sols un poema

Tan sólo un poema

 

Gloria Dünkler
Al despertar
En despertar

 

De la grieta caliente de la sangre
De la clivella calenta de la sang

 

El año nuevo
L'any nou

 

La gringada mia
La gringada meua

 

Muy temprano los hombres
Molt d'hora els homes

 

Puçon, enero 27 de 1916
Puçon, gener de 1916


Soy la liebre entre los hualles
Sóc la llebre entre els roures


Una ramada levantamos  
Aixequem una cabana de rames

 

Maëlla Dupon

coma un darrièr pecat

com un darrer pecat

como un último pecado

come une dernier péché

 

serens dins la nuèit

serens dins la nit

tranquilos en la noche

sereins dans la nuit

 

 

Joan Duran

Em desdic em cada cos

Me desdigo en cada cuerpo

Desdigo-me em cada corpo

Je me rétracte à chaque corps

 

Toca’m la por sencera:

Tócame el miedo entero:

Toca-me o medo inteiro:

Touche ma peur entière :

 

 

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer