a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer

 

E

 

Sissy Eiko

Celestografia

Sopro colorido

 

Laura Elrick:
Dimensions of Calm
(participatori yernins)

Dimensions de la Calma
(ànsies participatives)

 

Fanny Enrigue

De pronto

De sobte

 

Resbala

Rellisca

 

Roland Erb

Das Ohr

L’orella

La oreja

O ouvido

گوش

 

Luftsprünge

Cabrioles

Volteretas

Saltos no ar

جست و خیز

 

Laura Erber:
as Cartas

les Cartes 

 

é uma água de jardim penteada
és una aigua de jardí pentinada


Geografia de Salinas
Geografia de Salinas

 

Inverno

 

Max Ernst:
Die nahe Pubertät

 

Kjell Espmark

Det andra livet

L'altra vida

La otra vida

 

När ett språk föds

Quan un idioma naix

Cuando un idioma nace

 

Släktminne

Record de família

Recuerdo de familia

 

Igor Estankona

Agerpena

L'aparició  

La aparición

 

Eskaintza

L'ofrena

La ofrenda

 

Urriak 1 Momentu finkoa

1 d'octubre Instant inmutable

1 de octubre Instante inmutable

 

Urriak 3 Momento ebolutiboa

 3 d'octubre Moment evolutiu

3 de octubre Momento evolutivo

 

Josep Manuel Esteve

Com la capa vegetal

Como la capa vegetal

Like vegetal layer

Como a capa vegetal

Comme la couche d'écorce végétal

 

Tèrbolament

Túrbiamente

Turbidly

Turvamente

La douce tranchée

 

Mikel Etxaburu Osa

Gure ametsak zirkulu txikiak dira

Nuestros sueños son pequeños círculos

Els nostres somnis són cercles petits

Os nossos sonhos são pequenos círculos

Nos rêves sont de petits cercles

 

Araindi

Al otro lado

A l’altra banda

Ao outro lado

De l'autre côté

 

 

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer