[Laura Erber]

 

Laura Erber va nàixer a Rio de Janeiro l'any 1979. Ha passat una llarga estada a França. Actualment resideix a Stuttgart, Alemanya.

 

é uma água de jardim penteada
este pequeno espaço para uma delícia

um esquecimento

a invasão da noite ajuda uma sombra a tocar o espelho

você dormir
eu caminhar

 

 

[és una aigua de jardí pentinada
aquest petit espai per una delícia

un oblit

la invasió de la nit ajuda una ombra a tocar l'espill

a tu a dormir
a mi a caminar

[Traducció de Joan Navarro]]


 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |