Eintopf | sèrieAlfa núm. 92

 

Imatge: João Bresler Paulics

 

Eintopf | Alguns poemes escrits a Berlín

 

 

Alejandra del Río 

Eduard Mont de Palol

Rery Maldonado

Ivo do Carmo

 

 

Imatges: João Bresler Paulics

 

Traducció: Dolors Català | Joan Navarro

 

Agraïments: G. Mengual | V. Paulics

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |