a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer

 

I

 

Enric Iborra

 

Allí duerme mi padre / Allà dorm el meu pare / Francisco Véjar

Escrito encontrado en una mesa del Restaurante Miramar (Quintay) /

Escrit trobat en una taula del Restaurante Miramar (Quintay) / Francisco Véjar

Ha muerto Joseph Brodsky / Ha mort Joseph Brodsky / Francisco Véjar

La vibración del río sobre la ciudad / La vibració del riu sobre la ciutat / Francisco Véjar

Líneas sobre la carátula de un disco de Stan Getz /

Línies sobre la caràtula d'un disc de Stan Getz / Francisco Véjar

 

 

Juan Kruz Igerabide

 

Tintinnabuli larria / Urgente tintinnabuli / Juan Kruz Igerabide

 

 

Roxana Ilie

 

Evanghelia după Marin / The Gospel according to St. Marin

Forma obiectelor / The Shape of the Objects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer