DA

Petrişor Militaru | sèrieAlfa 69

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Petrişor Militaru

 

Evanghelia după Marin

Forma obiectelor

 

 

L’evangeli segons Marin

La forma dels objectes

 

El evangelio según Marin

La forma de los objetos

 

O evangelho segundo Marin

A forma dos objetos

 

The Gospel according to St. Marin

The Shape of the Objects

 

L’évangile selon Marin

La forme des objets

 

 

 

 

Eva

Evanghelia după Marin

 

La început lui dumnezeU îi era frică de întuneric

şi gândul că această situaţie ar putea fi psihanalizabilă

nu-i dădea pace.

Şi duhUl sfânt se plimba singur pe deasupra apelor,

dar nu vedea mare lucru.

 

-Să fie nişte lumină, avu un impuls creatorUl propriului

sfânt întuneric. Şi veni lumină.

Pământul îşi scoase sexul din apă şi se întoarse ruşinat

cu spatele. Atunci apele se despărţiră de uscat.

 

Şi duhUl sfânt îi spuse lui dumnezeU că nu este

ştiinţific ceea ce a făcut.

Atunci domnUl inventă simultan fizica

şi psihica cuantică.

 

Într-un târziu porumbelul nostru plecă dezgustat

de faptul că şarpele îi şoptise la ureche cum nişte

vietăţi ipocrite vor face din el doar simbolul păcii.

Într-un colţ al creaţiei, Marin îşi bea cu ironie

cafeaua amară, lângă un acvariu primordial.

 

După o săptămână ajunse prima factură la lumină.

Venise momentul să pună soarele în funcţiune.

 

Forma

Forma obiectelor

 

Drumul nu mai avea mâneca scurtă. Revizuiam ploile din după amiezile în care ne roteam împreună. Aerul era colorat de cuvintele cu care tu îţi hrăneai trecerea. Eu te priveam şi tu treceai de frunte. Părul tău îmi acoperea faţa de întuneric. O oglindă crescuse în apropierea degetelor cu care îmi apucai cuvintele şi scufundai în apă. Vizitam forma pe care o luaseră obiectele moarte dintr-o lume vecină. Îmi spuneai că ai găsit un trecut prieten cu celălalt sfinx. Fiindcă obiectele se mişcă dacă le scoţi afară, dar noi nu ştim.

 

Petrişor Militaru (n. 1981, Balş) este doctor în studii transdisciplinare cu o lucrare despre modul în care suprarealiştii s-au raportat la descoperirile din ştiinţa moderna. În intervalul 2002-2005 a obţinut 9 premii la concursuri naţionale de poezie. În 2005 a publicat prin concurs volumul de versuri Oaspetele impar ce a primit Premiul pentru Debut al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Este redactor al revistelor Mozaicul şi EgoPHobia. Este membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România şi al Association pour l’Étude du Surréalisme. În prezent, predă Business English la Facultatea de Management Financiar Contabil din Craiova, Universitatea Spiru Haret.

 

69

 

Lev

L’evangeli segons Marin

 

Al començament a dÉu li feia por la foscor

i pensar que aquesta situació podria ser psicoanalitzable

no li donava pau.

I l’espErit sant es passejava sol sobre les aigües,

però no hi veia gran cosa.

 

–Que hi hagi una mica de llum, tingué un impuls el crEador de la mateixa

santa foscor. I vingué la llum.

La terra tragué el sexe de l’aigua i es girà

avergonyida. Aleshores les aigües se separaren de la terra.

 

I l’espErit sant li digué a dÉu que no era

científic el que havia fet.

Aleshores el sEnyor inventà simultàniament la física

i la psíquica quàntica.

 

Més tard el nostre colom marxà disgustat

pel fet que la serp li havia xiuxiuejat a l’orella com uns

éssers hipòcrites farien d’ell només el símbol de la pau.

En un racó de la creació, Marin es prenia amb ironia

un cafè amarg, al costat d’un aquari primordial.

 

Al cap d’una setmana vingué la primera factura de la llum.

Havia arribat el moment de posar el sol en funcionament.

 

lafor

La forma dels objectes

 

El camí ja no tenia màniga curta. Revisava la pluja de les tardes en què giravoltàvem junts. L’aire tenia el color de les paraules amb què nodries el teu pas. Jo et mirava i tu passaves per davant del meu front. Els teus cabells em tapaven la cara de foscor. Un mirall havia crescut a la vora dels teus dits amb que m’agafaves les paraules i les submergies a l’aigua. Visitàvem la forma que havien pres els objectes morts d’un món veí. Em deies que havies trobat un passat amic de l’altre esfinx. Ja que els objectes es mouen si els treus a fora, però nosaltres no ho sabem.

 

Petrişor Militaru (Balş, 1981). Doctor en estudis interdisciplinaris amb un tesi sobre la manera com els surrealistes van enfocar els descobriments de la ciència moderna. Entre els anys 2002 i 2005, va guanyar nou premis en concursos nacionals de poesia. L’any 2005 va publicar el volum de versos Oaspetele impar [El convidat senar] que va rebre el Premi de Debut de la Filial Craiova de la Unió d’Escriptors de Romania. És redactor de les revistes Mozaicul i EgoPHobia, i membre de l’Associació de Literatura General i Comparada de Romania i de l’Association pour l’Étude du Surréalisme. Actualment, ensenya Anglès Comercial a la Facultat de Direcció Financera i Comptable de la Universitat Spiru Haret de Craiova.

 

[Traducció del romanès: Corina Oproae i Xavier Montoliu Pauli]

 

 

69

 

Elevangelio

El evangelio según Marin

 

En el principio diOs tenía miedo a la oscuridad

y pensar que esta situación podría ser psicoanalizable

no le dejaba en paz.

Y el espíritu santO paseaba solo por encima de las aguas,

pero no veía gran cosa.

 

–Que se haga un poco de luz, tuvo un impulso el creadOr de la misma

santa oscuridad. Y vino la luz.

La tierra sacó su sexo de las aguas y se dio la vuelta

avergonzada. Entonces las aguas se separaron de la tierra.

 

Y el espíritu santO le dijo a diOs que no era

científico lo que había hecho.

Entonces el señOr inventó simultáneamente la física

y la psíquica cuántica.

 

Más tarde nuestra paloma se fue disgustada

porque la serpiente le había susurrado al oído cómo unos

seres hipócritas harían de ella tan solo el símbolo de la paz.

En un rincón de la creación, Marin se tomaba con ironía

su café amargo, al lado de un acuario primordial.

 

Después de una semana vino la primera factura de la luz.

Había llegado el momento de poner el sol en marcha.

 

laformade

La forma de los objetos

 

El camino ya no tenía manga corta. Revisábamos la lluvia de las tardes cuando volteábamos juntos. El aire tenía el color de las palabras con las que nutrías tu paso. Yo te miraba y tú pasabas por delante de mi frente. Tu cabello me cubría la cara de oscuridad. Un espejo había crecido cerca de los dedos con los que cogías mis palabras y las sumergías en el agua. Visitábamos la forma que habían tomado los objetos muertos de un mundo vecino. Me decías que habías encontrado un pasado amigo de la otra esfinge. Porque los objetos se mueven si los sacas fuera, pero nosotros no lo sabemos.

 

Petrişor Militaru (Balş, 1981). Doctor en estudios interdisciplinarios con una tesis sobre cómo los surrealistas enfocaron los descubrimientos de la ciencia moderna. Entre 2002 y 2005, obtuvo nueve premios en concursos nacionales de poesía. En 2005, publicó el volumen de versos Oaspetele impar [El invitado impar] que mereció el Premio de Debut de la Filial Craiova de la Unión de Escritores de Rumanía. Es redactor de las revistas Mozaicul y EgoPhobia, y miembro de la Asociación de Literatura General y Comparada de Rumanía y de la Association pour l’Étude du Surréalisme. Actualmente, enseña Inglés de Negocios en la Facultad de Dirección Financiera y Contable de la Universidad Spiru Haret de Craiova.

 

[Traducción del rumano: Corina Oproae y Xavier Montoliu Pauli]

 

 

69

 

oevangelo

O evangelho segundo Marin

 

No principio a dEus dava medo a escuridão 

e pensar que esta situação poderia ser psicanalisável

não o deixava em paz.

E o Espírito santo passeava sozinho sobre as águas,

mas não lhe dava importância.

 

–Que se faça um pouco de luz, teve um impulso o invEntor da mesma

santa escuridão. E veio a luz.

A terra tirou o sexo da água e virou-se

envergonhada. Então as águas separaram-se da terra.

 

E o Espírito santo disse a dEus que não era

científico o que havia feito.

Então o sEnhor inventou simultaneamente a física

e a psíquica quântica.

 

Mais tarde a nossa pomba foi-se embora chateada

porque a serpente lhe tinha sussurrado ao ouvido como uns

seres hipócritas fariam dela somente o símbolo da paz.

Num canto da criação, Marin tomava com ironia

um café amargo, junto de um aquário primordial.

 

Depois de uma semana veio a primeira fatura da luz.

Tinha chegado o momento de pôr o sol em marcha.

 

aforma

A forma dos objetos

 

O caminho já não tinha manga curta. Revisava a chuva das tardes quando girávamos juntos. O ar tinha a cor das palavras com as quais nutrias o teu passo. Eu olhava-te e tu passavas em frente da minha testa. Os teus cabelos cobriam-me a face de escuridão. Um espelho tinha crescido perto dos teus dedos com os quais apanhavas para mim as palavras e submergia-as na água. Visitávamos a forma que tinham tomado os objetos mortos de um mundo vizinho. Dizias-me que tinhas encontrado um passado amigo da outra esfinge. Porque os objetos se movem se os jogas fora, mas nós não o sabemos.

 

Petrişor Militaru (Balş, 1981). Doutor em estudos interdisciplinares com uma tese sobre a maneira como os surrealistas focalizaram as descobertas da ciência moderna. Entre os anos 2002 e 2005, ganhou nove distinções em concursos nacionais de poesia. Em 2005 publicou o livro de poemas Oaspetele impar [O invitado impar] que recebeu o Prêmio de Debute da Filial Craiova da União de Escritores de Roménia. É redator das revistas Mozaicul e EgoPHobia, e membro da Associação  de Literatura General e Comparada de Roménia e da Association pour l’Étude du Surréalisme. Atualmente, ensina Inglês Comercial na Faculdade de Direção Financeira e Contável da Universidade Spiru Haret de Craiova.

 

 

[Tradução de Joan Navarro a partir da versão catalã de Corina Oproae e Xavier Montoliu Pauli]

 

 

69

 

levange

L’évangile selon Marin

Au commencement diEu avait peur de l’obscurité

et penser que cette situation pouvait être psychoanalisable

ne le laissait pas tranquille

Et l’Esprit saint se promenait seul sur les eaux

mais il ne voyait pas grand-chose.

 

Qu’il y ait un peu de lumière, le créatEur de cette même sainte obscurité

eut une impulsion. Et la lumière vint.

La terre sortit son sexe de l’eau et se tourna,

honteuse. Alors les eaux se séparèrent de la terre.

 

Et l’Esprit saint dit à diEu que ce qu’il

avait fait n’était pas scientifique.

Alors le seignEur inventa simultanément la physique

Et la psychique quantique.

 

Plus tard notre colombe partit contrariée

du fait que le serpent lui avait murmuré à l’oreille comment des

êtres hypocrites feraient d’elle seulement le symbole de la paix.

Dans un coin de la création, Marin prenait avec ironie

son café amer, à côté d’un aquarium primordial.

 

Une semaine après, vint la première facture d’électricité.

Le moment de mettre le soleil en marche était arrivé.

 

laforme

La forme des objets

Le chemin n’avait plus de manche courte. Je révisais la pluie des après-midis où nous faisions un tour ensemble. L’air avait la couleur des paroles avec lesquelles tu nourrissais ton pas. Je te regardais et tu passais devant mon front. Tes cheveux couvraient mon visage d’obscurité. Un miroir avait poussé près des doigts avec lesquels tu prenais mes paroles et les submergeaient dans l’eau. Nous visitions la forme qu’avaient prise les objets morts d’un monde voisin. Tu me disais que tu avais trouvé un passé ami de l’autre sphinx. Comme les objets bougent si tu les sors, mais nous  nous ne le savons pas.

 

Petrişor Militaru (Balş, 1981). Docteur en études interdisciplinaires avec une  thèse sur l’approche effectuée par les surréalistes concernant les découvertes de la science moderne. Entre les années 2002 et 2005, il a reçu neuf prix à des concours nationaux de poésie. En 2005, il a publié le recueil de vers Oaspetele impar [L’invité impair] qui a reçu  le prix de Debut de la filial Craiova de l’Union d’écrivains de Roumanie. Il est rédacteur des revues Mozaicul et EgoPHobia ainsi que membre de l’Association de Littérature Générale et Comparée de Roumanie et de l’Association pour l’étude du Surréalisme. Actuellement il enseigne l’anglais commercial à la Faculté de Direction financière et Comptable de l’Université Spiru Haret de Craiova.

 

[Traduction : Dolors Català, à partir de la version catalane de Corina Oproae et Xavier Montoliu Pauli]

 

 

69

 

the

The Gospel according to St. Marin

 

At first gOd was afraid of the dark

and the very thought that this could be psychoanalysable

bothered him.

and the hOly ghost sauntering alone above the waters

could barely see a thing.

 

- Let there be some light, was the sudden impulse of the creatOr of

his own holy darkness. And there came the light.

The earth pulled its genitals out of the water and turned

shamefacedly around. It was then when sea and land parted.

 

and the hOly ghost told gOd that what he did

was not scientific.

Then the lOrd simultaneously invented physics and

the quantum psychics.

 

It was not until late that the dove took off weary of

what the snake had whispered to him in its ear how some

deceitful creatures will only turn him into the symbol of peace.

Snuggled in some corner of creation, there is Marin, ironically sipping

his bitter coffee, next to a primary aquarium.

 

A week passed and so did the electric bill arrive.

The moment had come for the sun to be set in motion.

 

shape

The Shape of the Objects

 

The road was not short-sleeved anymore. I was checking up the rains on the afternoons, when we used to spin around togehter. The air was colored by the words you used to feed your passing. I was staring at you and you left the forehead behind. Your hair covered my face with darkness. A mirror had grown near the fingers you grabbed my words with and which you dived into the water. I was visiting the shape that the dead objects from a nearby world had assumed. You were telling me that you have found a past which was good friends with the other sphinx. Because objects only move when you pull them out, but we don't know.

 

[Translation: Roxana Ilie]

 

Petrişor Militaru (Balş, 1981). Doctor in interdisciplinary studies with a thesis on how Surrealists approached the discoveries of Modern Science. Between 2002 and 2005, he was awarded with nine prizes in national poetry contests. In 2005 he published the volume of verse Oaspetele impar (The odd guest) which was worthy of the prize of the Filial Craiova Debut of the Rumanian Writers' Union. He is the editor of the Mozaicul and EgoPhobia, journals and a member of the Rumanian General and Comparative Literature Association and of the Association pour l’Étude du Surréalisme At present he teaches business English in the Faculty of Finance and Accounting Management at the University in Spiru Haret of Craiova.

 

69

 

 

Luiza Mitu

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer