La lutz de nostres fraires

[Quatre poètas occitans]

 

 

      

 

La llum dels nostres germans

[Quatre poetes occitans]

 

 

 

Sèrgi Javaloyès

Aurélia Lassaque

Jean-François Mariot

Claudio Salvagno

 

Pintures:

Pere Salinas

 

Traducció:

 

Aurélia Lasaque

Sèrgi Javaloyès

Jean-François Mariot

Claudio Salvagno

Manèl Zabala

Joan Navarro

 

Agraïments:

 

Joan-Carles Martí

Terric Lausa

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |