d

 

Fotografia: Joan Navarro

 

Fotografia: Joan Navarro

 

 

Peter-Clement Woetmann

 

Peter Clement planter er træ

Det magiske ord

 

Peter Clement planta un árbol

La palabra mágica

 

Peter Clement planta un arbre

La paraula màgica

 

Peter-Clement plants a tree

The magical word

 

Peter Clement planta uma árvore

A palavra mágica

 

 

 

Peter Clement planter et træ

 

Jeg taber mælet hver gang hun bøvser

 

og i dag savler himlen

med en lommelygte gemt i vat

 

nogengange siger vi ingenting

men ikke når det er sommer.

 

 

Hendes mund er spidset til som bjerge over skyerne

 

 

åh nej

åh nej åh nej

 

 

bh’en slår ud imod verden

som en bokser med øjne af hud

og en navle der siger hov og er dyb

 

 

det er sommer men det regner

midt i rummet hænger slidte sokker

de er våde og skal tørre

 

vi må vente lidt endnu.

 

Hun rører min pande og siger det er skægt

jeg ikke er gået endnu

 

og jeg er måske nok tabt bag en vogn

men det er der så mange der er

 

og nogle bliver også kørt over.

 

 

 

På kroppen har hun spildt en trøje der er gul

 

som træets blade når de ligner

trætte flammer.

 

 

Det er lørdag og hun trækker vejret

ud af skyerne

der lyner maven op

og falder voldsomt ned fra himlen

 

hun er mere nøgen end mit runde hoved

som er fuld af skæg

og hår.

 

 

Så sker det igen som så ofte:

 

 

Hun ruller tungen ud og jeg tænker

at læber er balloner som øjne

jeg sprænger og elsker

 

 

den måde hun bøvser

med hånden for munden.

 

 

 

nu sker det igen

bare her hvor jeg tænker:

 

 

om lidt skal vi bolle

 

om lidt er min ligning forvirret.

 

 

Af Heldigvis er skoven blevet væk

 

 

Det magiske ord

 

Hvis jeg må have lov:

 

Baderingens ranglede lyskegle

jeg så døre i vandet

 

forstøvet elektrisk.

 

Jeg er et hul uden vinger!

 

Af Heldigvis er skoven blevet væk

 

Peter-Clement Woetmann (f. 1985) udgav sin første digtsamling Heldigvis er skoven blevet væk i 2005 og blev færdig ved Forfatterskolen i København det følgende år. Sidst er udkommet Mit indre Pompeii  i 2010.

 

 

D

 

 

Peter-Clement planta un árbol

 

Pierdo el habla cada vez que ella eructa

 

y hoy babea el cielo

con una linterna de bolsillo escondida en algodón

 

a veces no decimos nada

pero no cuando es verano.

 

 

Su boca es afilada como las montañas sobre las nubes

 

 

ay no

ay no ay no

 

 

El sujetador trata de golpear al mundo

como un boxeador con ojos de piel

y un ombligo que dice ¡eh! y que es hondo

 

 

es verano pero llueve

en medio del cuarto están colgados los calcetines desgastados

están mojados y tienen que secarse

 

debemos esperar un poco más.

 

 

Toca mi frente diciendo que es gracioso

que no me haya ido todavía

 

y tal vez tenga un pelo de tonto

pero hay tantos que lo tienen

 

y a algunos nunca se lo cortan

 

 

 

En el cuerpo ha derramado un jersey amarillo

 

como las hojas del árbol cuando parecen

llamas cansadas.

 

 

 

Es sábado y ella inspira el estado atmosférico

de las nubes

que suben la cremallera de la barriga

y caen violentamente del cielo

 

ella está más desnuda que mi cabeza redonda

que está llena de barba

y pelo.

 

 

Entonces vuelve a pasar como tantas veces antes:

 

 

desenrolla la lengua y pienso

que los labios son globos como ojos

que reviento y amo

 

 

la manera en que eructa

con la mano tapando la boca.

 

 

 

ahora sucede otra vez

sólo aquí cuando pienso:

 

 

dentro de poco vamos a follar

 

dentro de poco mi ecuación estará confusa.

 

De Heldigvis er skoven blevet væk (Por suerte ha desaparecido el bosque)

 

 

La palabra mágica

 

Si se me permite:

 

El cono de luz larguirucho del flotador

vi puertas en el agua

 

vaporizada eléctrica.   

 

¡Soy un hueco sin alas!  

 

De Heldigvis er skoven blevet væk (Por suerte ha desaparecido el bosque)

 

 

Peter-Clement Woetmann, nacido en 1985, se estrenó con el poemario Por suerte ha desaparecido el bosque (Heldigvis er skoven blevet væk) en 2005. En 2006 terminó sus estudios en la Escuela de Escritores de Copenhague. Su segundo libro, Mi Pompeii interior (Mit indre Pompeii), apareció en 2010.

 

|Traducción: Lars Troels Møller

 

 

D

 

 

Peter-Clement planta un arbre

 

Perd la parla cada vegada que ella eructa

 

i avui baveja el cel

amb una llanterna de butxaca amagada en cotó

 

de vegades no diem res

però no quan és estiu.

 

 

La seua boca té la forma cònica de les muntanyes per sobre dels núvols

 

 

ai no

ai no ai no

 

 

El sostenidor intenta colpejar el món

com un boxador amb ulls de pell

i un melic que diu ep! i que és profund

 

 

és estiu però plou

enmig de l’habitació estan penjats els mitjons desgastats

estan mullats i s’han d’eixugar

 

cal esperar una mica més.

 

 

Toca el meu front i diu que és graciós

que no me n’haja anat encara

 

i tal vegada no la sé molt llarga

com tants d'altres

 

i alguns d'ells ni ho saben

 

 

 

Sobre el cos ha vessat una samarreta groga

 

com les fulles de l’arbre quan semblen

flames cansades.

 

 

 

És dissabte i ella inspira l’oratge

dels núvols

que tanquen la cremallera de la panxa

i cauen dramàticament del cel

 

ella està més despullada que el meu cap rodó

ple de barba

i cabells.

 

 

Aleshores torna a passar com tantes vegades abans:

 

 

desenrotlla la llengua i pense

que els llavis són globus com ulls

que rebente i estime

 

 

la manera en què eructa

amb la mà tapant la boca.

 

 

 

ara s'esdevé una altra vegada

tot just ací quan pense:

 

 

aviat cardarem

 

aviat la meua equació estarà confusa.

 

De Heldigvis er skoven blevet væk (Per fortuna ha desaparegut el bosc)

 

 

La paraula màgica

 

Si se’m permet:

 

El con de llum esprimatxat del flotador

vaig veure portes en l’aigua

 

vaporitzada elèctricament.   

 

Sóc un buit sense ales!  

 

De Heldigvis er skoven blevet væk (Per fortuna ha desaparegut el bosc)

 

 

Peter-Clement Woetmann, nascut el 1985, va publicar el seu primer recull de poemes Per fortuna ha desaparegut el bosc (Heldigvis er skoven blevet væk) el 2005. El 2006 va acabar els seus estudis a l’Escola d’Escriptors de Copenhaguen. El seu segon llibre, El meu Pompeii interior (Mit indre Pompeii), es va editar el 2010.

 

|Traducció de Joan Navarro a partir de la versió espanyola de L. T. M.

 

 

D

 

 

Peter-Clement plants a tree

 

I’m speechless every time she burps

 

and today the sky is drooling

with a torch hidden in cotton

 

sometimes we say don’t say anything

but not when it’s summer.

 

 

Her mouth is pointed like mountains over the clouds

 

 

oh no

oh no oh no

 

 

The bra lashes out against the world

like a boxer with eyes of skin

and a navel that says oops and is deep

 

 

it’s summer but it rains

in the middle of the room worn socks are hanging

they’re wet and must dry

 

we’ll have to wait a little longer.

 

 

She touches my forehead and says it’s funny

I haven’t left yet

 

and perhaps I’m not all there

but that can be said about so many others

 

and some are never found again.

 

 

 

On her body she’s spilled a shirt which is yellow

 

like the leaves of the tree when they look like

worn-down flames.

 

 

 

It’s Saturday and she draws her breath

out of the clouds

they unzip the gut

and fall violently from the sky

 

she’s more naked than my round head

which is full of beard

and hair.

 

Then it happens again like so often before:

 

 

she roles out her tongue and I’m thinking

that lips are balloons like eyes

I burst and love

 

 

the way she burps

her hand covering her mouth.

 

 

 

now it’s happening again

just here where I’m thinking:

 

 

in a moment we’ll fuck

 

In a moment my equation is confused.

 

From Heldigvis er skoven blevet væk (Luckily the Forest Has Disappeared)

 

 

The magical word

 

If I may:

 

The gangling cone of light of the swimming ring

I saw doors in the water

 

atomized electrically.

 

I am a hole without wings!

 

From Heldigvis er skoven blevet væk (Luckily the Forest Has Disappeared)

 

 

Peter-Clement Woetmann (born 1985) published his first poetry collection Heldigvis er skoven blevet væk (Luckily the Forest Has Disappeared) in 2005 and finished his studies at the Writer’s School in Copenhagen the following year. His latest book, Mit indre Pompeii (My Inner Pompeii), was published in 2010.

 

 

|Translation: Tage Visholt & Line Marbo Haagh

 

 

D

 

 

Peter Clement planta uma árvore

 

Perco a fala cada vez que ela arrota

 

e hoje o céu baba

com uma lanterna encoberta por algodão

 

às vezes permanecemos calados

exceto quando verão.

 

 

Sua boca é pontiaguda como montanhas além das nuvens

 

 

ai não

ai não ai não

 

 

O sutiã soca o mundo

como um pugilista com olhos de pele

e um umbigo que diz opa e é profundo

 

 

é verão mas chove

no meio do cômodo meias gastas penduradas

estão molhadas e precisam secar

 

teremos de esperar um pouco mais.

 

Ela toca minha testa e diz é engraçado

que eu ainda não tenha ido embora

 

e talvez eu esteja mais perdido que cego em tiroteio

mas isso se aplica a muitos outros

 

e alguns nunca descobrem onde estão.

 

 

 

 

No seu corpo ela deixou cair uma blusa amarela

 

como as folhas da árvore quando parecem

chamas vencidas pela exaustão.

 

 

É sábado e ela inspira

a atmosfera das nuvens

que abrem o zíper das tripas

e caem violentamente do céu

 

ela está mais nua que minha cabeça redonda

cheia de barba

e cabelo.

 

 

Então acontece de novo como de costume:

 

 

Ela desenrola sua língua e penso

que lábios são bolas de encher como olhos

que arrebento e amo

 

 

a maneira como ela arrota

a mão cobrindo a boca.

 

 

 

Agora acontece de novo

bem aqui onde penso:

 

 

num instante vamos foder

 

num instante minha equação estará confusa. 

 

De Heldigvis er skoven blevet væk  (Por sorte a floresta desapareceu)

 

 

A palavra mágica

 

Se me permitem:

 

O desengonçado cone de luz da boia

vi portas na água

 

atomizada eletricamente.

 

Sou um buraco sem asas!

 

De Heldigvis er skoven blevet væk  (Por sorte a floresta desapareceu)

 

 

Peter-Clement Woetmann nasceu em 1985. Em 2005 lançou Heldigvis er skoven blevet væk  (Por sorte a floresta desapareceu) Em 2006 formou-se pela Escola de Escritores de Copenhague. Publicou seu segundo livro, Mit indre Pompeii (Minha Pompeia Interna) em 2010.

 

 

|Tradução: Diana de Hollanda

 

 

D

 

 

Amalie Smith · Glenn Christian · Olga Ravn

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |