D

Jean Pierre Pouzol | sèrieAlfa 85

 

Imatge: Pere Salinas

 

 

Jean Pierre Pouzol

 

 

Tout est faussé

 

Tot està falsejat

It’s all wrong
Todo está falseado

Tudo está falseado

Tutto è falsato

 

 

 

F

Tout est faussé
Ce monde n’est
D’aucun monde
Ni d’autre monde

 

Resplendit une rose
Seule et éternelle
Entre les ailes
D’une mésange

 

Le soleil pose
Son mufle volage
Sur les boutons d’or
Où perche l’oiseau

 

La solitude enfonce
Sa pique mordante
Qui se souvient
Sans trahir l’enfance

 

Warminster, 17 octobre 2018

 

 

85

 

cat

Tot està falsejat

Aquest món no és

De cap món

Ni d’un altre món

 

Resplendeix una rosa

Sola i eterna

Entre les ales

D’una mallerenga

 

El sol deixa

El seu musell voluble

Sobre els botons d’or

On l’ocell es posa

 

La solitud enfonsa

La seva pica punyent

Que recorda

Sense trair la infància

 

Warminster, 17 d’octubre 2018

 

[Traducció: Dolors Català i Joan Navarro]

 

 

85

 

ang

It’s all wrong
This world is
Of no world
Nor any other

 

Resplendent a rose
Alone and eternal
Between the wings
Of a titmouse

 

The sun rests
Its flighty muzzle
Over the buttercups
Where the bird perches

 

Solitude plants
Its vicious pike
Who remembers
Without betraying childhood

 

Warminster, October 17th 2018

 

[Translation: Taffy Martin]

 

 

85

 

esp

Todo está falseado

Este mundo no es

De ningún mundo

Ni de otro mundo

 

Resplandece una rosa

Sola y eterna

Entre las alas

De un herrerillo

 

El sol pone

Su hocico voluble

Sobre los botones de oro

Donde se posa el pájaro

 

La soledad hunde

Su pica punzante

Que recuerda

Sin traicionar a la infancia

 

Warminster, 17 de octubre 2018

 

[Traducción: Joan Navarro i Dolors Català]

 

 

85

 

port

Tudo está falseado

Este mundo não é

De nenhum mundo

Nem de outro mundo

 

Resplandece uma rosa

Só e eterna

Entre as asas

De um abelharuco

 

O sol põe

O seu focinho volúvel

Sobre os botões-de-ouro

Onde o pássaro pousa

 

A solidão afunda

A sua lança pungente

Que recorda

Sem trair a infância

 

Warminster, 17 de outubro 2018

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

 

85

 

it

Tutto è falsato
Questo mondo non è
Di nessun mondo
d’altro mondo

 

Risplende una rosa
Sola ed eterna
Tra le ali
Di una cinciallegra

 

Il sole posa
Il muso volubile
Sui botton d’oro
Ove appollaia l’uccello

 

La solitudine infigge
La picca mordace
Che rammenta
Senza tradir l’infanzia

Warminster, 17 ottobre 2018

 

[Traduzione: Christophe Mileschi]

 

 

85

 

 

8  

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer