LL  

Nombres. Berlin, 2010. Foto: Joan Navarro

                           

[Nombres. Berlín, 2010. Foto: Joan Navarro]

 

 

Jean Pierre Pouzol

 

 

     Exposition

 

      Exposició

      Exposición

      Exposição

      Exposure

 

 

 

Exposition

 

die goldenes beut  Friedrich Hölderlin

 

Chaque image est énigme  Evidence de notre imaginaire

Chaque image est permanence du réel

Où les mots butent l’image brûle

Le regard est volatile et se brise et se dissout

Le vide croît et rien ne nous protège

L’absence est une empreinte dévorante

Nous marchons sans cesse dans nos pas et nos pas sont oiseaux et bâtons

Et nous allons et nous chantons et nous passons les rivières lointaines

Le temps est-il si loin qu’il nous faille le poison des images violemment bleu

Qui se souvient de celle qui partit trop tôt

Faille qui nous déchire un jour de grande neige

Gouffre qui creuse les peines longues

Et la tristesse qui dure et les mille trous qu’endure le souffle

Et le chemin devant soi effondré et les fleurs lourdes et les pensées enfouies qui gisent dans les gravats monstrueux

Ah de si loin nous venons que nos lèvres gèlent

Et nous tremblons d’être et nous portons sur nos épaules un faix d’ombres

Et entre nos doigts coulent les rêves comme les étoiles glacées dans les branches

Ô vent salubre viens à nous et rends sa couleur à la terre
Que nos cœurs battent l’amble ivres du chant du faucheur
Dans ces territoires d’ailleurs où rêver est douleur
Et vivre le cheval échappé de nos bras grands ouverts
Haletant haletant à mourir

 

 

|Jean Pierre Pouzol, né le 17 septembre 1949 en Haut-Quercy. Hante dans son enfance les mêmes lieux évoqués par Roger Vitrac dans Marius. Commence à écrire et à dessiner à 15 ans. Dès ses commencements et encore aujourd’hui, écrit et détruit. Participe dans les années 70 aux manifestations de la «presse parallèle» à Paris. Publie à l’époque dans les revues sous son nom et d’autres, avoués ou non. En 1976 crée la revue Le Nœud Des Miroirs et, en 1992, les éditions Le Nœud des Miroirs, numéro errant. A travaillé dans l’enseignement, l’agriculture, la librairie. Depuis 1989, rêveur définitif. Il a publié  A demain (1973 et 1997) ; Dans la craie du jour (1978) ; Une histoire incomplète 1989-1993 (1994), poème mis sur musique par Christophe Mileschi ; Le musée, Prose d’une folie (1996), poème mis sur musique par Christophe Mileschi ; La gifle, à Ulrike Meinhof (1976 et 1996) ; Situations d’Allégresse (1997) ; D’une voix lointaine (2003) ; Chant 1969 (2005), poème mis sur musique par Christophe Mileschi ; Echardes & Rossignols, préface de Christophe Mileschi, (2009) et Autour de ma naissance, (2009).

 

 

Λ

 

 

Exposició

 

die goldenes beut  Friedrich Hölderlin

 

Cada imatge és enigma  Evidència del nostre imaginari

Cada imatge és permanència del real

On els mots ensopeguen la imatge crema

La mirada és volàtil i es trenca i es dissol

El buit creix i res no ens protegeix

L’absència és una empremta devoradora

Caminem sense parar en les nostres passes i les nostres passes són ocells i bastons

I anem i cantem i travessem els rius llunyans

El temps és tan lluny que ens falta el verí de les imatges violentament blau

Qui se’n recorda d’aquella que se’n va anar massa aviat

Carència que ens esquinça un dia de gran neu

Avenc que forada les penes llargues

I la tristesa que dura i els mil forats que enduren l’alè

I el camí davant seu enfonsat i les flors pesades i els pensaments

enterrats que jauen en els enderrocs monstruosos

Ah, venim de tan lluny que es gelen els nostres llavis

I tremolem d’ésser i portem a les nostres espatlles un feix d’ombres

I entre els nostres dits s’esmunyen els somnis com els estels glaçats en les branques

Oh vent salubre, vine a nosaltres i torna el seu color a la terra

Que els nostres cors bateguen a compàs borratxos del cant del segador

En aquests territoris a més a més on somiar és dolor

I viure el cavall escapat del nostres grans braços oberts

Panteixant panteixant fins a morir

 

 

|Jean Pierre Pouzol, nascut el 17 de setembre de 1949 a Haut-Quercy. Freqüenta al llarg de la seua infantesa els mateixos indrets evocats per  Roger Vitrac a Marius. Comença a escriure i a dibuixar als quinze anys. Des dels inicis i encara avui, escriu i destrueix. Participa als anys  70 en les manifestacions de la «premsa alternativa» a Paris. Publica en aquesta època en revistes amb el seu nom i amb pseudònims, reconeguts o no. El 1976 crea la revista Le Nœud Des Miroirs i, el 1992, les edicions Le Nœud des Miroirs, numéro errant. Ha treballat a l’ensenyament, l’agricultura, la llibreteria. Des del 1989, somiador definitiu. Ha publicat  A demain (1973 i 1997) ; Dans la craie du jour (1978) ; Une histoire incomplète 1989-1993 (1994), poema musicat per Christophe Mileschi ; Le musée, Prose d’une folie (1996), poema musicat per Christophe Mileschi ; La gifle, à Ulrike Meinhof (1976 i 1996) ; Situations d’Allégresse (1997) ; D’une voix lointaine (2003) ; Chant 1969 (2005), poema musicat per Christophe Mileschi ; Echardes & Rossignols, prefaci de Christophe Mileschi, (2009) i Autour de ma naissance, (2009).

 

 

| Traducció: Joan Navarro

 

 

Λ

 

 

Exposición

 

die goldenes beut  Friedrich Hölderlin

 

Cada imagen es enigma  Evidencia de nuestro imaginario

Cada imagen es permanencia de lo real

Donde las palabras tropiezan arde la imagen

La mirada es volátil y se rompe y se disuelve

El vacío crece y nada nos protege

La ausencia es un indicio devorador

Caminamos sin cesar en nuestros pasos y nuestros pasos son pájaros y bastones

Y nos vamos y cantamos y atravesamos los ríos lejanos

El tiempo está tan lejos que nos falta el veneno de las imágenes violentamente azul

Quién se acuerda de aquella que se fue demasiado pronto

Carencia que nos desgarra un día de gran nevada

Sima que cava las largas penas

Y la tristeza que dura y los mil agujeros que enduran el aliento

Y el camino ante si abatido y las pesadas flores y los pensamientos

enterrados que yacen en los escombros monstruosos

Ah, venimos de tan lejos que nuestros labios se hielan

Y temblamos de ser y acarreamos a nuestras espaldas un haz de sombras

Y entre nuestros dedos se escurren los sueños como las estrellas heladas en las ramas

Oh viento salubre ven a nosotros y devuelve su color a la tierra

Que nuestros corazones palpiten a compás borrachos del canto del segador

En estos territorios por otra parte donde soñar es dolor

Y vivir el caballo escapado de nuestros grandes brazos abiertos

Jadeando jadeando hasta morir

 

 

|Jean Pierre Pouzol, nacido el 17 de septiembre de 1949 en Haut-Quercy. Frecuenta durante su infancia los mismos lugares  evocados por Roger Vitrac en Marius. Comienza a escribir y dibujar a los quince años . Desde los inicios hasta la actualidad, escribe y destruye. Participa en los años  70 en les manifestaciones de la «prensa alternativa» en Paris. Publica en esta época en revistes con su nombre y con seudónimos, reconocidos o no. En 1976 crea la revista Le Nœud Des Miroirs y, en 1992, las edicione Le Nœud des Miroirs, numéro errant. Ha trabajado en la enseñanza, la agricultura, la librería. Desde 1989, soñador definitivo. Ha publicado  A demain (1973 y 1997) ; Dans la craie du jour (1978) ; Une histoire incomplète 1989-1993 (1994), poema musicado por Christophe Mileschi ; Le musée, Prose d’une folie (1996), poema musicado por Christophe Mileschi ; La gifle, à Ulrike Meinhof (1976 i 1996) ; Situations d’Allégresse (1997) ; D’une voix lointaine (2003) ; Chant 1969 (2005), poema musicado por Christophe Mileschi ; Echardes & Rossignols, prefacio de Christophe Mileschi, (2009) y Autour de ma naissance, (2009).

 

 

| Traducción: Joan Navarro

 

 

Λ

 

 

Exposição

 

die goldenes beut  Friedrich Hölderlin

 

Cada imagem é enigma Evidência de nosso imaginário

Cada imagem é permanência do real

Onde as palavras tropeçam a imagem queima  

O olhar é volátil e se rompe e se dissolve

O vazio aumenta e nada nos protege   

A ausência é uma marca devoradora

Marchamos sem parar em nossos passos e nossos passos são pássaros e bastões

E vamos e cantamos e atravessamos rios longínquos

O tempo é tão longe que nos falta o veneno violentamente azul das imagens

As quais se lembram daquela que partiu muito cedo

Falta que nos rasga um dia de grande neve

Abismo que cava longos sofrimentos

E a tristeza que dura e mil buracos que suportam o sopro

E o caminho diante de si destruído e as flores pesadas e os pensamentos enterrados que jazem em escombros monstruosos

Ah, de tão longe viemos que nossos lábios gelam

E trememos de ser e levamos em nossos ombros um feixe de sombras

E entre nossos dedos afundam os sonhos como estrelas congeladas nos galhos

Ó vento salubre, venha a nós e restitua sua cor à terra

Que nossos corações bêbados batem ao furta-passo do canto do ceifeiro

Nesses territórios onde, aliás, sonhar é dor

E vive o cavalo fugido de nossos grandes braços abertos

Arquejando, arquejando até morrer

 

 

|Jean Pierre Pouzol, nasceu em 17 de setembro de 1949 em Haut-Quercy. Frequenta durante sua infância os mesmos lugares evocados por Roger Vitrac em Marius. Começa a escrever e desenhar aos quinze anos. Escreve e destroi desde cedo e até hoje. Participa nos anos 1970 em manifestações da "imprensa alternativa" em Paris. Nesta época, publica em revistas com seu nome e com pseudônimos, reconhecidos ou não. Em 1976 cria a revista Le Nœud Des Miroirs e, em 1992, as edições Le Nœud des Miroirs, numéro errant. Trabalhou com ensino, agricultura, livraria. Desde 1989, soñador definitivo. Publicou A demain (1973 e 1997); Dans la craie du jour (1978); Une histoire incomplète 1989-1993 (1994), poema musicado por Christophe Mileschi; Le musée, Prose d’une folie (1996), poema musicado por Christophe Mileschi; La gifle, à Ulrike Meinhof (1976 e 1996); Situations d’Allégresse (1997); D’une voix lointaine (2003); Chant 1969 (2005), poema musicado por Christophe Mileschi; Echardes & Rossignols, prefácio de Christophe Mileschi, (2009); e Autour de ma naissance, (2009).

 

 

| Tradução: Elisa Andrade Buzzo

 

 

Λ

 

 

Exposure

 

die goldenes beut  Friedrich Hölderlin

 

Each image an enigma Evidence of our imagination
Each image permanence of the real
Where words collide the image burns
The fleeting glimpse fragments and dissolves
The vacuum swells no harbor
Absence a devouring shade
Endlessly we take the selfsame steps and our steps are birds and sticks
And we advance and we sing and we cross distant rivers
The time so distant we seek the poison of violently blue images
Who remembers she who departed too soon
Loss that despoils a snowy day
Chasm that fashions lengthy suffering
And the sadness that lingers and the thousand hollows that breathing suffers
And the road ahead crumbled and the leaden flowers and the banished thoughts that lie in monstrous rubble
Ah from afar we come lips numb
And we tremble to exist and bear on our shoulders the weight of shadows
And dreams slip through our fingers like icy stars through branches

O healing wind come and restore color to the land
And may our hearts beat to the drunken gait of the reaper’s song
In these distant lands where dreams are sorrow
And existence the horse escaping from our outspread arms
Gasping, gasping unto death

 

 

|Jean Pierre Pouzol, born September 17, 1949, in the Haut-Quercy. Childhood spent haunting  the very scenes mentioned  in Roger Vitrac’s Marius. Began writing and drawing at 15. Since then and even now writes and destroys. Spent the seventies participating in “parallel press” activities in Paris. Published in little magazines under his own name and others, some declared, others not. In 1976 created the little magazine Le Nœud Des Miroirs and in 1992 the series Le Nœud des Miroirs, numéro errant. Worked in teaching, agriculture, bookselling. Since 1989, confirmed dreamer.

 

 

| Traduction: Taffy Martin

 

 

Λ

 

[Sylvia Riestra]

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer