LL  

Absència. València, 2011. Foto: Joan Navarro

              

[Absència. València, 2011. Foto: Joan Navarro]

 

 

João Miguel Henriques

 

 

     A justa medida

 

      La justa mesura

      La justa medida

      The right measure

      La juste mesure

 

 

 

A justa medida

 

ele diz que as minhas palavras têm a justa medida

e o peso adequado que convém.

dizem o bastante, mais que isso seria já

demasiado, acrescenta

 

sorrio orgulhoso

 

e visito pela noite

o grande mestre quantificador de palavras e sentidos.

mora dentro de mim

algures entre o peito

a cabeça

e a ponta dos dedos

 

tem uma balança minúscula

que preza acima de todas as coisas

 

relato-lhe o elogio

e dou-lhe os parabéns

 

óptimo trabalho, senhor

óptimo trabalho

 

 

|João Miguel Henriques nasceu em Cascais (Portugal), em 1978. Estudou Literatura em Lisboa, Jena e Edimburgo. Estreou-se em poesia com O Sopro da Tartaruga (2005). Publicou recentemente Também a Memória É Algum Conhecimento (2009) e Entulho (2010). Vive e trabalha na Eslovénia, e mantém desde 2003 o blogue Quartos Escuros (www.quartosescuros.blogspot.com).

 

 

Λ

 

 

La justa mesura

 

ell diu que les meues paraules tenen la justa mesura

i el pes escaient que convé.

diuen el suficient, més que això seria ja

massa, afegeix.

 

somric orgullós

 

i visite de nit

el gran mestre quantificador de paraules i sentits

viu dins meu

en algun lloc entre el pit

el cap

i la punta dels dits

 

té una balança minúscula

que aprecia per damunt de tot

 

li conte l’elogi

i li done l’enhorabona

 

òptim treball, senyor

òptim treball

 

 

|João Miguel Henriques va nàixer a Cascais (Portugal), el 1978. Va estudiar Literatura a Lisboa, Jena i Edimburg. O Sopro da Tartaruga (2005) va ser el seu primer llibre de poesia. Les seues darreres publicacions han estat Também a Memória É Algum Conhecimento (2009) i Entulho (2010). Viu i treballa a Eslovènia, i manté des del 2003 el bloc Quartos Escuros (www.quartosescuros.blogspot.com).

 

 

| Traducció: Joan Navarro

 

 

Λ

 

 

La justa medida

 

él dice que mis palabras tienen la justa medida

i el peso adecuado que conviene.

dicen lo bastante, más que eso sería ya

demasiado, añade

 

sonrío orgulloso

 

y visito por la noche

al gran maestro cuantificador de palabras y sentidos

vive dentro de mi

en algún lugar entre el pecho

la cabeza

y la punta de los dedos

 

tiene una balanza minúscula

que aprecia por encima de todo

 

le cuento el elogio

y le doy la enhorabuena

 

óptimo trabajo, señor

óptimo trabajo

 

 

|João Miguel Henriques nació en  Cascais (Portugal), en 1978. Estudió  Literatura e Lisboa, Jena y Edimburgo. O Sopro da Tartaruga (2005) fue su primer libro de poesía. Sus últimas publicaciones han sido Também a Memória É Algum Conhecimento (2009) y Entulho (2010). Vive y trabaja en Eslovenia, y mantiene desde 2003 el blog Quartos Escuros (www.quartosescuros.blogspot.com).

 

 

| Traducció: Joan Navarro

 

 

Λ

 

 

The right measure

 

he says my words have the right measure

and the convenient proper weight.

they say enough, more than that would already be

too much, he adds

 

I smile proudly

 

and by night I visit

the great master quantifier of words and meanings.

he lives inside me

somewhere between the chest

the head

and the fingertips

 

he has a tiny scale

which is most dear to him

 

I tell him about the compliment

and give him my congratulations

 

well done, sir

well done

 

 

|João Miguel Henriques was born in Cascais (Portugal) in 1978. He studied Literature in Lisbon, Jena and Edinburgh. His debut in poetry came with the book O Sopro da Tartaruga (2005). He recently published Também a Memória É Algum Conhecimento (2009) and Entulho (2010). He lives and works in Slovenia and maintains since the end of 2003 the blog Quartos Escuros (www.quartosescuros.blogspot.com ).
 

 

| Translation: João Miguel Henriques

 

 

Λ

 

 

La juste mesure

  

il dit que mes mots ont la juste mesure

et le poids adéquat qui convient

ils en disent assez, plus serait déjà

trop, ajoute-il

 

je souris fièrement

 

et dans la nuit je visite

le grand maître quantificateur des mots et significations

il demeure à l’intérieur de moi même

quelque part entre la  poitrine

la tête

et le bout des doigts

 

 

il a une balance minuscule

qu’il apprécie par-dessus tout

 

je lui relate l’éloge

et lui adresse mes félicitations

 

excellent travail, monsieur

excellent travail

 


|João Miguel Henriques est né à Cascais (Portugal). Il étudia la littérature à Lisbonne, à Jena et à Edimbourg. Il a débuté en poésie avec le recueil O Sopro da Tartaruga (2005) et a récemment publié Também a Memória É Algum Conhecimento (2009) et Entulho (2010). Il vit et travaille à Slovenie et tient depuis fin 2003 le blog Quartos Escuros (www.quartosescuros.blogspot.com).

 

 

| Traduction: Luc Roy

 

 

Λ

 

[Juan Kruz Igerabide]

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer