Mauro Lugo ǀ sèrieAlfa 60

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Mauro Lugo

 

Hakuete kuarahy

Ohopa pykasu

 

Arde el sol

Huyen las palomas

 

Crema el sol

Fugen els coloms

 

Arde o sol

Fogem as pombas

 

Le soleil  brûle

Les colombes fuient

 

 

 

 

IV

 

Hakuete kuarahy,

yvytu hendypa.

 

Tata hovere

ombochyryry,

ombokusugue

yvóra kangue.

 

- MBa’érepa kóicha:

-yvyporaita

oñeporandu-.

 

NDohechakuaái

mba’epotaita

hi’ánga nandi

omyenyhha.

 

CHáke yvykua

huguápe tata

ñanera’ãrõ.

 

 

V

 

Ohopa pykasu,

okañy mainumby,

tatu poju paguemi

yvy rapo poreka.

 

Guasu'i hendague.

 

Kyju purahéi

imbaraka mano.

 

Ju'i ha pira

kangue morotῖ

yrendague mohãisẽ.

 

Guãiguĩngue jahe’o

he'i mbykyha

yvypóra rape.

 

 

Mauro Lugo: Heñói Santa Rrósa, Misiones, 1979-pe. Ñe’ẽpapára, mbo’ehára, momaranduhára ha tekóre omba’apóva, oporombo’e heta mbo’ehao oĩva tetãpýrepe ha ko’ãga omotenonde ñe’ẽ porã rehegua tekombo’e, Mbo’ehao Vusu Tetãmeguápe. Avei omoakã momarandu rehegua tembiapo ñe’ẽ myasãiha guive. Omba’apo avei heta ñe’ẽ guaraní rehegua jetypekápe. Aranduka ohechaukáva hembiapo, ko’ãva: Urumbe poty (2001), Pykasu hovy (2003), Mandu’a rendy (con Feliciano Acosta, 2004), Kéra rembe (2009) ha Oñemboatukupéva (2010).

 

 

Ǣ

 

 

IV

 

Arde el sol,

llamea el viento.

 

El fuego chamusca,

deja en chicharra

en simples cenizas

el hueso del hombre.

 

–Por qué todo esto:

–se pregunta

el hombre–.

 

Sus ojos no ven

que su alma vacía

la llenó toda

la triste codicia.

 

He ahí el abismo

con su llamarada

esperándonos.

 


V

 

Huyen las palomas,

y los colibríes,

el último quirquincho

escarba la tierra.

 

Se fue el venado.

 

Murió la guitarra

del canto del grillo.

 

La rana y el pez

blanquecinos huesos

dientes del río secado.

 

El lamento del ave

anuncia que es corta

la vida del hombre.

 

Traducción: Mauro Lugo

 

 

Mauro Lugo: Nació en Santa Rosa, Misiones, en 1979. Poeta, docente, comunicador e investigador cultural, ha ejercido la docencia en diversas instituciones del país y actualmente dirige la cátedra de literatura en el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional. Dirige asimismo audiciones radiales en Radio Nacional del Paraguay. Trabajó en varias investigaciones sociolingüísticas relacionadas con la lengua guaraní. Sus libros publicados son Urumbe poty (Flor de la tuna, 2001), Pykasu hovy (Paloma azul, 2003), Mandu’a rendy (Memoria encendida, con Feliciano Acosta, 2004), Kéra rembe (Orilla del sueño, 2009) y Oñemboatukupéva (El que da la espalda, 2010).

 

 

Ǣ

 

 

IV

 

Crema el sol,

flameja el vent.

 

El foc socarra,

deixa en carn recremada

en simples cendres

l’os de l’home.

 

–Per què tot això,

es pregunta

l’home.

 

Els seus ulls no veuen

que la seua ànima buida

la va omplir tota

la trista cobdícia.

 

Heus aquí l’abisme

amb la seua flamarada

esperant-nos.

 

 

V

 

Fugen els coloms,

i els colibrís,

el darrer armadillo

esgarrapa la terra.

 

Se’n va anar el cérvol.

 

Va morir la guitarra

del cant del grill.

 

La granota i el peix

ossos blanquinosos

dents del riu assecat.

 

El lament de l’au

anuncia que és curta

la vida de l’home.

 

Traducció: Joan Navarro

 

 

Mauro Lugo: Va nàixer a Santa Rosa, Misiones, en 1979. Poeta, docent, comunicador i investigador cultural, ha exercit la docència en diverses institucions del país i actualment dirigeix la càtedra de literatura a l’Institut Superior de Llengües de la Universitat Nacional. Dirigeix també audicions radiofòniques en Radio Nacional del Paraguai. Va treballar en diverses investigacions sociolingüístiques relacionades amb la llengua guaraní. Ha publicat Urumbe poty (Flor de cactus, 2001), Pykasu hovy (Colom blau, 2003), Mandu’a rendy (Memòria encesa, amb Feliciano Acosta, 2004), Kéra rembe (Vora del somni, 2009) i Oñemboatukupéva (El que dóna l’esquena, 2010).

 

 

Ǣ

 

 

IV

 

Arde o sol,

flameja o vento.

 

O fogo chamusca,

deixa em carne requeimada

em simples cinzas

o osso do homem.

 

–Por que tudo isto,

pregunta-se

o homem.

 

Os seus olhos não veem

que a sua alma vazia

ficou toda enchida

da triste cobiça.

 

Eis aqui o abismo

com a sua labareda

esperando-nos.

 

 

V

 

Fogem as pombas,

e os beija-flores,

o último tatu

esgaravata a terra.

 

Foi embora o cervo.

 

Morreu a guitarra

do canto do grilo.

 

A rã e o peixe

ossos esbranquiçados

dentes do rio secado.

 

O lamento da ave

anuncia que é curta

a vida do homem.

 

Tradução: Joan Navarro | Revisão: Alfredo Fressia

 

 

Mauro Lugo: Nasceu em Santa Rosa, Misiones, em 1979. Poeta, docente, comunicador e investigador cultural, exerceu a docência em diversas instituições do país e atualmente dirige a cátedra de literatura no Instituto Superior de Línguas da Universidade Nacional. Dirige também audições radiofônicas em Radio Nacional do Paraguai. Trabalhou em diversas investigações sociolinguísticas relacionadas com a língua guarani. Publicou Urumbe poty (Flor de cacto, 2001), Pykasu hovy (Pomba azul, 2003), Mandu’a rendy (Lembrança acesa, em parceria com Feliciano Acosta, 2004), Kéra rembe (Beira do sonho, 2009) e Oñemboatukupéva (O que dá as costas, 2010).

 

 

Ǣ

 

 

IV

 

Le soleil  brûle

Le vent flamboie.

 

Le feu roussit,

transforme en chair brûlée

en simples cendres

l’os de l’homme.

 

–Pourquoi tout cela :

–se demande

l’homme–.

 

Ses yeux ne voient pas

que son âme vide

est toute emplie

de la triste cupidité.

 

Voilà l’abîme

avec sa flambée

qui nous attend.

 

 

V

 

Les colombes fuient,

et les colibris,

le dernier tatou

gratte la terre.

 

Le cerf est parti.

 

La guitare du chant

du grillon est morte.

 

La grenouille et le poisson

os blanchâtres

Dents de la rivière asséchée.

 

La lamentation de l’oiseau

annonce qu’est courte

la vie de l’homme.

 

Traduction: Dolors Català

 

 

Mauro Lugo : il est né à Santa Rosa, Misiones en 1979. Poète, communicateur et chercheur culturel, il a exercé comme enseignant dans diverses institutions du pays et, actuellement, il dirige la chaire de littérature à l’Institut Supérieur des Langues de l’Université Nationale. Il dirige aussi des auditions à la Radio Nationale du Paraguay. Il a mené plusieurs recherches sociolinguistiques concernant la langue guarani. Il a publié les livres suivants : Urumbe poty (Fleur de cactus, 2001), Pykasu hovy (Colombe bleue, 2003), Mandu’a rendy (Mémoire enflammée, avec Feliciano Acosta, 2004), Kéra rembe (Près du rêve, 2009) et Oñemboatukupéva (Celui qui tourne le dos, 2010).

 

 

Ǣ

 

Miguelángel Meza »

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |