D

Armand Monjo | sèrieAlfa 89

 

Imatge: Sophia Navarro Perez

 

 

Armand Monjo

 

 

[4] Lourde forêt porteuse de dentelles

 

[4] Feixuga selva portadora de randes

[4] Pesada selva portadora de encajes

[4] Pesada floresta portadora de rendas

 

 

 

fr

LOURDE forêt porteuse de dentelles

mon squelette est de verre et d’acier

mes muqueuses

de source et de lièvre écorché

De mes douze jupons de madras de finette

j’arbitre houles et marées

Chaque bourgeon est guetteur immobile

qui veille sur l’intégrité des troncs

Un dans l’immense irradié

j’écoute sous mes peaux d’écorce

mes paupières de chlorophylle

les tambours de ma sève en marche

Meetings de mains mes branches

ont tous les gestes de l’accueil

l’accolade de l’amitié

les esquives les bottes de l’attaque

la séduction des lianes

le poids mort des corps qui s’abattent

Sous mes pieds nus je sens grouiller

des métropoles de racines

Salamandre et phénix

des brûlis des essarts

je suis l’Arbre

 

cat

FEIXUGA selva portadora de randes

el meu esquelet és de vidre i d’acer

les meves mucoses

de font i de llebre escorxada

Amb els meus dotze enagos de madràs de fineta

arbitro marors i marees

Cada borró és guaita immòbil

que vetlla per la integritat dels troncs

Un en l’immens irradiat

escolto sota les meves pells d’escorça

les meves parpelles de clorofil·la

els tambors de la meva saba en marxa

Mítings de mans les meves branques

tenen tots els gestos de l’acollida

l’abraçada de l’amistat

les elusions les botes de l’atac

la seducció de les lianes

el pes mort dels cossos que cauen

Sota els meus peus nus sento formiguejar

metròpolis d’arrels

Salamandra i fènix

de les artigues de les boïgues

sóc l’Arbre

 

[Traducció: Dolors Català i Joan Navarro]

 

esp

PESADA selva portadora de encajes

mi esqueleto es de vidrio y de acero

mis mucosas

de fuente y de liebre despellejada

Con mis doce enaguas de madrás de fineta

arbitro marejadas y mareas

Cada yema es centinela inmóvil

que vela por la integridad de los troncos

A una en lo inmenso irradiado

escucho bajo mis pieles de corteza

mis párpados de clorofila

los tambores de mi savia en marcha

Mítines de manos mis ramas

tienen todos los gestos de la acogida

el abrazo de la amistad

las elusiones las botas del ataque

la seducción de las lianas

el peso muerto de los cuerpos que se abaten

Bajo mis pies desnudos siento hormiguear

metrópolis de raíces

Salamandra y fénix

de las artigas de los terrenos baldíos

soy el Árbol

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

port

PESADA floresta portadora de rendas

meu esqueleto é de vidro e de aço

minhas mucosas

de fonte e de lebre esfolada

Com minhas doze anáguas de madras de finette

arbitro ondulações e marés

Cada botão é sentinela imóvel

que vela pela integridade dos troncos

Uma no imenso irradiado

ouço sob minhas peles de cortiça

minhas pálpebras de clorofila

os tambores de minha seiva em marcha

Reuniões de mãos  meus ramos

têm todos os gestos da acolhida

o abraço da amizade

as elisões as botas do ataque

a sedução das lianas

o peso morto dos corpos que desabam

Sob meus pés nus sinto formigar

metrópoles de raízes

Salamandra e fénix

das queimadas dos terrenos desbravados

sou a Árvore

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

 

89

 

 

AM5

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer