D

Adília Lopes | sèrieAlfa 87

 

Imatge: Joan Navarro

 

 

Adília Lopes

 

 

Clarice Lispector

 

Clarice Lispector

Clarice Lispector

Clarice Lispector

 

 

 

port

Clarice Lispector

a senhora não devia

ter-se esquecido

de dar de comer aos peixes

andar entretida

a escrever um texto

não é desculpa

entre um peixe vivo

e um texto

escolhe-se sempre o peixe

vão-se os textos

fiquem os peixes

como disse Santo António

aos textos

 

 

87

 

cat

Clarice Lispector

la senyora no s’hauria

d’haver oblidat

de donar menjar als peixos

estar entretinguda

escrivint un text

no és cap disculpa

entre un peix viu

i un text

s’escull sempre el peix

que se’n vagin els textos

que es quedin els peixos

com va dir Sant Antoni

en els textos

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

87

 

esp

Clarice Lispector

la señora no debería

haberse olvidado

de dar de comer a los peces

estar entretenida

escribiendo un texto

no es disculpa

entre un pez vivo

y un texto

se escoge siempre el pez

que se vayan los textos

que se queden los peces

como dijo San Antonio

en los textos

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

87

 

fr

Clarice Lispector

la dame ne devrait pas

avoir oublié

de donner à manger aux poissons

se distraire

en écrivant un texte

ce n’est pas une excuse

entre un poisson vivant

et un texte

on choisit toujours le poisson

que s’en aillent les textes

que restent les poissons

comme l’a dit Saint Antoine

dans les textes

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

87

friu2

 

 

3  

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer