D

Pier Paolo Pasolini | sèrieAlfa 86

 

Dibuix: Joan Basset

 

 

Pier Paolo Pasolini

 

 

Ploja tau cunfíns (1942)

 

Pioggia sui confini

Pluja sobre els confins

Lluvia sobre los confines

Chuva nos confins

Pluie sur les confins

 

Ploja fòur di dut (1974)

 

Pioggia fuori du tutto

Pluja fora de tot

Lluvia fuera de todo

Chuva fora de tudo

Pluie hors de tout

 

 

 

Friu

PLOJA TAI CUNFÍNS (1942)

 

Fantassút, al plòuf il Sèil

tai spolèrs dal to país,

tal to vis di rosa e mèil

pluvisín al nas il mèis.

 

Il soreli scur di fun

sot li branchis dai moràrs

al ti brusa e sui cunfíns

tu i ti ciantis, sòul, il muàrs.

 

Fantassút, al rit il Seil

tai barcòns dal to país,

tal to vis di sanc e fièl

serenàt al mòur il mèis.

 

 

PIOGGIA SUI CONFINI. Giovinetto, piove il Cielo sui focolari del tuo paese, sul tuo viso di rosa e miele nuvoloso nasce il mese. // Il sole scuro di fumo, sotto i rami del gelseto, ti brucia e sui confini, tu solo, canti i morti. // Giovinetto, ride il Cielo sui balconi del tuo paese, sul tuo viso di sangue e fiele, rasserenato muore il mese.

 

[Traduzione: Pier Paolo Pasolini]

 

PLUJA SOBRE ELS CONFINS. Jovenet, plou el Cel sobre les llars del teu poble, sobre el teu rostre de rosa i mel nuvolós naix el mes. // El sol fosc pel fum, sota les branques del morerar, et crema i sobre els confins, tu tot sol, cantes els morts. // Jovenet, riu el Cel sobre els balcons del teu poble, sobre el teu rostre de sang i fel, asserenat mor el mes.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

LLUVIA SOBRE LOS CONFINES. Jovencito, llueve el Cielo sobre los hogares de tu pueblo, sobre tu rostro de rosa y miel nublado  nace el mes. // El sol oscuro por el humo, bajo las ramas de la moreda, te quema y sobre los confines, tú solo, cantas a los muertos. // Jovencito, ríe el Cielo sobre los balcones de tu pueblo, sobre tu rostro de sangre y hiel, aserenado muere el mes.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

CHUVA NOS CONFINS. Rapaz, o Céu chove sobre os lares da tua aldeia, sobre o teu rosto de rosa e mel nublado nasce o mês. // O sol escuro pela fumaça, debaixo dos ramos do amoreiral, queima-te e sobre os confins, tu sozinho, cantas os mortos. // Rapaz, o Céu ri sobre as varandas da tua aldeia, sobre o teu rosto de sangue e fel, serenado morre o mês.

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

PLUIE SUR LES CONFINS. Jeunet, le ciel pleut sur les foyers de ton village, sur ton visage de rose et de miel nuageux naît le mois// Le soleil sombre de fumée, sous les branches du mûrier, te brûle et sur les confins, toi seul, tu chantes les morts. // Jeunet, le Ciel rit sur les balcons de ton village, sur ton visage de sang et de fiel, le mois meurt serein.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

86

 

friu2

PLOJA FÒUR DI DUT (1974)

 

Spirt di frut, a plòuf il Sèil

tai spolers di un muàrt país,

tal to vis di merda e mèil

pluvisin a nas un mèis.

 

Il soreli blanc e lustri

sora asfàlt e ciasis novis

al ti introna, e fòur di dut

no i ti às amòur pai muàrs.

 

Spirt di frut, al rit il Sèil

ta un país sensa fun,

tal to vis di pis e fèil,

mai nassút, al mòur un mèis.

 

 

PIOGGIA FUORI DI TUTTO. Spirito di ragazzo, piove il Cielo sui focolari di un paese morto: nel tuo viso di merda e miele, piovigginoso nasce un mese. // Il sole bianco e lustro, sopra asfalto e case nuove, ti rintrona, e tu, fuori di tutto, non hai piú amore per i morti. // Spirito di ragazzo, ride il Cielo, su un paese senza piú fumo: nel tuo viso di piscio e fiele, non mai nato, muore un mese.

 

[Traduzione: Pier Paolo Pasolini]

 

PLUJA FORA DE TOT. Esperit de xaval, plou el Cel sobre les llars d’un poble mort: al teu rostre de merda i mel, plujós naix un mes. // El sol blanc i lluent, sobre asfalt i cases noves, t’eixorda, i tu, fora de tot, ja no tens amor pels  morts. // Esperit de xaval, riu el Cel, sobre un poble ja sense fum: al teu rostre de pixum i fel, mai no nascut, mor un mes.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

LLUVIA FUERA DE TODO. Espíritu de chaval, llueve el Cielo sobre los hogares de un pueblo muerto: en tu rostro de mierda y miel, lluvioso nace un mes. // El sol blanco y reluciente, sobre asfalto y casa nuevas, te ensordece, y tú, fuera de todo, ya no tienes amor por los muertos. // Espíritu de chaval, ríe el Cielo, sobre un pueblo sin más humo: en tu rostro de orina y hiel, nunca nacido, muere un mes.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

CHUVA FORA DE TUDO. Espirito de rapaz, o Céu chove sobre os lares de uma aldeia morta: no teu rosto de merda e mel, chuvoso nasce um mês. // O sol branco e brilhante, sobre asfalto e casas novas, ensurdece-te, e tu, fora de tudo, já não tens amor pelos mortos. // Espirito de rapaz, o Céu ri, sobre uma aldeia sem mais fumaça: no teu rosto de mijo e fel, nunca nascido, morre um mês.

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

PLUIE HORS DE TOUT. Esprit de gamin, le Ciel pleut sur les foyers d’un village mort : sur ton visage de merde et de miel, pluvieux naît un mois. // Le soleil blanc et luisant, sur asphalte et maisons neuves, t’assourdit, et toi, hors de tout, tu n’as plus d’amour pour les morts. // Esprit de gamin, le Ciel rit, sur un village sans plus de fumée : sur ton visage de pisse et de fiel, jamais né, meurt un mois.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

86

 

 

4  

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer