D

Pier Paolo Pasolini | sèrieAlfa 86

 

Dibuix: Joan Basset

 

 

Pier Paolo Pasolini

 

 

Dedica (1942)

 

Dedica

Dedicatòria

Dedicatoria

Dedicatória

Dedicace

 

Dedica (1974)

 

Dedica

Dedicatòria

Dedicatoria

Dedicatória

Dedicace

 

 

 

Friu

DEDICA (1942)

 

Fontana di aga dal me país.

 

A no è aga fres-cia che tal me país.

 

Fontana di rustic amòur.

 

 

DEDICA. Fontana d’acqua del mio paese. Non c’è acqua piú fresca che nel mio paese. Fontana di rustico amore.

 

[Traduzione: Pier Paolo Pasolini]

 

DEDICATÒRIA. Font d’aigua del meu poble. No hi ha aigua més fresca que en el meu poble. Font de rústic amor.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

DEDICATORIA. Fuente de agua de mi pueblo. No hay agua más fresca que en mi pueblo. Fuente de rústico amor.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

DEDICATÓRIA. Fonte de água da minha aldeia. Não há água mais fresca que na minha aldeia. Fonte de rústico amor.

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

DÉDICACE. Fontaine d’eau de mon village. Il n’y a pas d’eau plus fraîche que dans mon village. Fontaine d’amour rustique.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

86

 

friu2

DEDICA (1974)

Fontana di aga di un país no me.

 

A no è aga vecia che ta chel país.

 

Fontana di amòur par nissún.

 

 

DEDICA. Fontana d’acqua di un paese non mio. Non c’è acqua piú vecchia che in quel paese. Fontana di amore per nessuno.

 

[Traduzione: Pier Paolo Pasolini]

 

DEDICATÒRIA. Font d’aigua d’un poble no meu. No hi ha aigua més vella que en aquell poble. Font d’amor per ningú.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

DEDICATORIA. Fuente de agua de un pueblo no mío. No hay agua más vieja que en aquel pueblo. Fuente de amor por nadie.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

DEDICATÓRIA. Fonte de água de uma aldeia não minha. Não há água mais velha que naquela aldeia. Fonte de amor para ninguém.

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

DÉDICACE. Fontaine d’eau d’un village non mien. Il n’y a pas d’eau plus vieille que dans ce village. Fontaine d’amour pour personne.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

86

 

 

2  

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer