D

Jean Pierre Pouzol | sèrieAlfa 85

 

Imatge: Pere Salinas

 

 

Jean Pierre Pouzol

 

 

L’enfant l’attrapa par la crinière

 

El nen el va agafar per la crinera

The child caught it by its mane
El niño lo cogió por la crin

O menino apanhou-o pela juba

Il bimbo l’afferrò per la criniera

 

 

 

F

L’enfant l’attrapa par la crinière
mais il ne savait pas s’il rêvait
le soleil montrait son visage
derrière les branches
il rêvait
mais avait-elle disparu
entre ses mains désemparées

 

19 novembre 2018

 

 

85

 

cat

El nen el va agafar per la crinera

però no sabia si somiava

el sol mostrava el seu rostre

darrere les branques

ell somiava

però ¿havia desaparegut ella

entre les seves mans desesperançades?

 

19 de novembre 2018

 

[Traducció: Dolors Català i Joan Navarro]

 

 

85

 

ang

The child caught it by its mane
but didn’t know if he was dreaming
the sun showed its face
behind the branches
he was dreaming
but had it slipped       
from between his naked hands

 

November 19th 2018

 

[Translation: Taffy Martin]

 

 

85

 

esp

El niño lo cogió por la crin

pero no sabía si soñaba

el sol mostraba su rostro

detrás de las ramas

él soñaba

pero ¿había desaparecido ella

entre sus impotentes manos?

 

19 de noviembre 2018

 

[Traducción: Joan Navarro i Dolors Català]

 

 

85

 

port

O menino apanhou-o pela juba

mas não sabia se sonhava

o sol mostrava o seu rosto

atrás dos ramos

ele sonhava

mas tinha ela desaparecido

entre as suas mãos indefensas?

 

19 de novembro 2018

 

[Tradução: Joan Navarro]

 

 

85

 

it

Il bimbo l’afferrò per la criniera
ma non sapeva se stesse sognando
il sole mostrava il volto
dietro i rami
sognava
ma era poi scomparsa
tra le sue mani sgomente

 

19 novembre 2018

 

[Traduzione: Christophe Mileschi]

 

 

85

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer