D

Herberto Helder | sèrieAlfa 83

 

Imatge: Anna Moner & Sebastià Carratalà

 

 

5. Um espelho, uma trama de diamante onde a cabeça

 

5. Un espill, una trama de diamant on el cap

5. Un espejo, una trama de diamante donde la cabeza

5. Un miroir, une trame de diamant où la tête

 

 

 

port

port

Um espelho, uma trama de diamante onde a cabeça

friamente brilhasse.

— O fulgor molecular de uma imagem.

Arde alto como as torres de calcário.

Como arde um animal, a sua coroa, a rosa

entranhada na carne.

A rosa.

Esse terrífico volume, esse

cometa fundo

à cara. Que luzisse como um braço no espectáculo

do corpo. O corpo minado pelo

sistema do sono. E nesta luz, a fronte com o corno

soldada ao rosto. Os tremendos domínios do sangue, massa

fechada com uma áscua no centro.

A cabeça que emerge de um esplendor

tumultuoso, um

estrangulamento. E em baixo o coração bombeia

a água

estancada no escuro. O pavor do mundo.

“La beauté s’ouvre les veines

et en meurt.” Uma estrela enorme, um sorvo.

O inferno é branco, tem um espelho dentro.

 

 

83

cat

 

Un espill, una trama de diamant on el cap

fredament brillés.

—El fulgor molecular d’una imatge.

Crema alt com les torres de calcària.

Com crema un animal, la seva corona, la rosa

endinsada en la carn.

La rosa.

Aquest terrífic volum, aquest

cometa fondo

a la cara. Que lluís com un braç en l’espectacle

del cos. El cos minat pel

sistema de la son. I en aquesta llum, el front amb la banya

soldada al rostre. Els tremends dominis de la sang, massa

tancada amb una brasa al centre.

El cap que emergeix d’una esplendor

tumultuosa, un

estrangulament. I a sota el cor bomba

l’aigua

estancada en la fosca. La paüra del món.

La beauté s’ouvre les veines

et en meurt.” Una estrella enorme, un xarrup.

L’infern és blanc, té un espill dins.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

83

esp

 

Un espejo, una trama de diamante donde la cabeza

fríamente brillase.

—El fulgor molecular de una imagen.

Arde alto como las torres de caliza.

Como arde un animal, su corona, la rosa

entrañada en la carne.

La rosa.

Este terrífico volumen, este

cometa hondo

en la cara. Que luciese como un brazo en el espectáculo

del cuerpo. El cuerpo minado por el

sistema del sueño. Y en esta luz, la frente con el cuerno

soldado en el rostro. Los tremendos dominios de la sangre, masa

cerrada con una brasa en el centro.

La cabeza que emerge de un esplendor

tumultuoso, un

estrangulamiento. Y bajo el corazón bombea

el agua

estancada en la oscuridad. El pavor del mundo.

“La beauté s’ouvre les veines

et en meurt.” Una estrella enorme, un sorbo.

El infierno es blanco, tiene un espejo dentro.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

83

fr

 

Un miroir, une trame de diamant où la tête

froidement brillât.

L’éclat moléculaire d’une image.

Il brûle haut comme les tours de calcaire.

Comme brûle un animal, sa couronne, la rose

empêtrée dans la chair.

La rose

Ce terrifique volume, cette

comète ancrée

dans le visage. Qu’elle brillât comme un bras dans le spectacle

du corps. Le corps miné par le

système du sommeil. Et dans cette lumière, le front avec la corne

soudée à la face. Les terribles domaines du sang, trop

fermé avec une braise au centre.

La tête qui émerge d’une splendeur

tumultueuse, un

étranglement. Et en dessous le coeur pompe

l’eau

qui stagne dans le noir. La terreur du monde.

“La beauté s'ouvre les veines

et en meurt.” Une étoile énorme, une gorgée.

L'enfer est blanc, il a un miroir à l’intérieur.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

83

 

 

 

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer