D

Herberto Helder | sèrieAlfa 83

 

Imatge: Anna Moner & Sebastià Carratalà

 

 

6. Lenha — e a extracção de pequenos astros

 

6. Llenya —i l’extracció de petits astres

6. Leña —y la extracción de pequeños astros

6. Fagots de bois et l’extraction de petits astres

 

 

 

port

port

Lenha — e a extracção de pequenos astros,

áscuas. De poro a poro,

os electrões das corolas. Somente no mais escuro

não há nada. No escuro, a carne é um buraco

invisual, e o que arde é o pão

no estômago, e nos brônquios

cortadamente

o ar. E o carbono devora sono a sono a inocência

das imagens. O que toca o órgão mais profundo

do sopro não é música

nem chama: apenas um dedo de mármore entre

as têmporas como

uma bala. E enquanto pontas de fogo marcam

a boca, morremos afogados

no espelho, no rosto. E se a loucura um instante

levanta as pálpebras.

A grande válvula do corpo.

A escuridão, a terra.

 

 

83

cat

 

Llenya —i l’extracció de petits astres,

brases. De porus a porus,

els electrons de les corol·les. Solament en el més fosc

no hi ha res. En la foscor, la carn és un forat

invident, i allò que crema és el pa

a l’estómac, i als bronquis

mig tallat

l’aire. I el carboni devora son a son la innocència

de les imatges. Allò que toca l’òrgan més profund

de l’alè no és música

ni flama: només un dit de marbre entre

les temples com

una bala. I mentre puntes de foc marquen

la boca, morim ofegats

a l’espill, al rostre. I si la bogeria un instant

aixeca les parpelles.

La gran vàlvula del cos.

L’obscuritat, la terra.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

83

esp

 

Leña —y la extracción de pequeños astros,

brasas. De poro a poro,

los electrones de las corolas. Solamente en lo más oscuro

no hay nada. En la oscuridad, la carne es un agujero

invidente, y lo que arde es el pan

en el estómago, y en los bronquios

entrecortado

el aire. Y el carbono devora sueño a sueño la inocencia

de las imágenes. Lo que toca el órgano más profundo

de la respiración no es música

ni llama: solo un dedo de mármol entre

las sienes como

una bala. Y mientras puntas de fuego marcan

la boca, morimos ahogados

en el espejo, en el rostro. Y si la locura un instante

levanta los párpados.

La gran válvula del cuerpo.

La oscuridad, la tierra.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

83

fr

 

Fagots de bois et l’extraction de petits astres,

braises. De pores en pores,

les électrons des corolles. Seulement dans le plus sombre

il n’y a rien. Dans le noir, la chair est un trou

non-voyant, et ce qui brûle c’est le pain

dans l’estomac, et dans les bronches

l’air

entrecoupé. Et le carbone dévore sommeil à sommeil l’innocence

des images. Ce qui touche l’organe le plus profond

du souffle ce n’est ni musique

ni flamme : seul un doigt de marbre entre

les tempes comme

une balle. Et tandis que des pointes de feu marquent

la bouche, nous mourons noyés

dans le miroir, dans le visage. Et si la folie un instant

soulève les paupières.

La grande valve du corps.

L’obscurité, la terre.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

83

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer