D

Herberto Helder | sèrieAlfa 83

 

Imatge: Anna Moner & Sebastià Carratalà

 

 

4. Boca

 

4. Boca

4. Boca

4. Bouche

 

 

 

port

port

Boca.

Brûlure, blessure. Onde

desembocam, como se diz em nome, os canais muitos.

Pura consumpção em voz alta, ou num murmúrio,

entre sangue venoso, ou

traça de lume. Gangrena,

música,

uma bolha.

Arte medonha da paixão.

Um poro monstruoso que respira o mundo.

Nele se coroam

o escuro, o fôlego, o ar ardido.

O ouro, o ouro.

Tubo sonoro por onde se coa o corpo.

Se escoa todo.

 

 

83

cat

 

Boca.

Brûlure, blessure. On

desemboquen, com es diu en nom, els molts canals.

Pura consumpció en veu alta, o en un murmuri,

entre sang venosa, o

traça de foc. Gangrena,

música,

una bombolla.

Art horrible de la passió.

Un porus monstruós que respira el món.

En ell es coronen

la foscor, l’alè, l’aire cremat.

L’or, l’or.

Tub sonor per on es cola el cos.

S’escola tot.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

83

esp

 

Boca.

Brûlure, blessure. Donde

desembocan, como se dice en nombre, los canales muchos.

Pura consunción en voz alta, o en un murmullo,

entre sangre venosa, o

huella de fuego. Gangrena,

música,

una burbuja.

Arte horrible de la pasión.

Un poro monstruoso que respira el mundo.

En él se coronan

la oscuridad, el aliento quemado.

El oro, el oro.

Tubo sonoro por donde se cuela el cuerpo.

Se escurre todo.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

83

fr

 

Bouche.

Brûlure, blessure. Où

débouchent, comme on dit en mots, les canaux nombreux.

pure consomption à voix haute, ou dans un murmure,

entre sang veineux, ou

trace de feu. Gangrène,

musique,

une bulle.

Art effroyable de la passion.

Un pore monstrueux qui respire le monde.

En lui se couronnent

l’obscurité, l’haleine, l’air ardent.

L'or, l'or.

Tube sonore par où coule le corps.

Tout s’écoule.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

83

 

 

 

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer