D

Herberto Helder | sèrieAlfa 83

 

Imatge: Anna Moner & Sebastià Carratalà

 

 

1. Nenhum corpo é como esse, mergulhador, coroado

 

1. Cap cos és com aquest, capbussador, coronat

1. Ningún cuerpo es como éste, buzo, coronado

1. Aucun corps n’est comme celui-ci, plongeur, couronné

 

 

 

port

port

Nenhum corpo é como esse, mergulhador, coroado
de puros volumes de água.
Nenhuma busca tão funda, a tal pressão,
como pesa na água uma ilha fria,
a raiz de uma ilha.
Uns procuram ramas de ouro.
Outros, filões de púrpura unindo
sono a sono. Há quem estenda os dedos para tocar
as queimaduras no escuro. Há quem seja
terrestre.
Tu esbracejas entre sal agudo.
Não falas, mal respiras, moves-te apenas
e fulguras
como uma estrela cheia de bolhas.
Feroz, paciente, arremetido, mortal, centrífugo.
Com todo o peso do coração no centro.

 

 

83

cat

 

Cap cos és com aquest, capbussador, coronat
de purs volums d’aigua.
Cap recerca tan fonda, a tal pressió,
com pesa en l’aigua una illa freda,
l’arrel d’una illa.
Uns cerquen rames d’or.
D’altres, filons de púrpura unint
son a son. Hi ha qui estén els dits per tocar
les cremades en la fosca. Hi ha qui és
terrestre.
Tu braceges entre sal aguda.
No parles, respires malament, et mous a penes
i fulgures
com una estrella plena de bombolles.
Feroç, pacient, arremès, mortal, centrífug.
Amb tot el pes del cor en el centre.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

83

esp

 

Ningún cuerpo es como éste, buzo, coronado
de puros volúmenes de agua.
Ninguna búsqueda tan honda, a tal presión,
como pesa en el agua una isla fría,
la raíz de una isla.
Unos buscan ramas de oro.
Otros, filones de púrpura uniendo
sueño a sueño. Hay quien extiende los dedos para tocar
las quemaduras en la oscuridad. Hay quien es
terrestre.
Tú braceas entre sal aguda.
No hablas, respiras malamente, te mueves a penas
i fulguras
como una estrella llena de burbujas.
Feroz, paciente, arremetido, mortal, centrífugo.
Con todo el peso del corazón  en el centro.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

83

fr

 

Aucun corps n’est comme celui-ci, plongeur, couronné

de purs volumes d’eau.

Aucune recherche aussi profonde, à telle pression,

comme pèse dans l’eau une île froide,

la racine d'une île.

Les uns cherchent des branches d'or.

Les autres, des filons de pourpre unissant

somme à somme. Il y en a qui étirent leurs doigts pour toucher

les brûlures dans le noir. Il y en a qui sont

terrestres.

Tu brasses entre le sel aigu.

Tu ne parles pas, tu respires mal, tu bouges à peine

et scintilles

comme une étoile pleine de bulles.

Féroce, patient, assailli, mortel, centrifuge.

Avec tout le poids du cœur au centre.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

83

 

 

 

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer