D

Robin Valtiala| sèrieAlfa 77

 

Imatge: Josep Basset

 

 

Robin Valtiala

 

 

kattskramla & co.

 

gat de l'aparador & co.

gato del escaparate & co.

gato na vitrine & co.

chat dans la vitrine & co.

 

 

 

katt

kattskramla i fönstret

vinkar du oss kom

eller ?

 

 

halva Beatles är döda

halva lever

paradiset är var?

 

 

utkant av flygfält

dessa gångar finns

i verkligheten också

 

 

stund före resa

ska snart måla

fornmålningarna

 

 

Nilen vilade

bara bokstäverna sprang

 

 

gråa ögon

har du

och har din duk

 

 

högslätt

ett blompar

man glömt

 

 

bläckfisken har 8 stavelser

vinet gör resten av haikun

 

 

kitschsjöman

stanna i skyltfönstret

där det ännu går att slå ihop händerna av glädje

 

 

nog av alla som skriver att orden inte

räcker

ezazu är en imperativ

den är fin

 

 

dödstrumpet

nu ska du !

 

 

Arenys

hej hej

mjau

 

 

hemma

de vilda popcornen

låter som det tropiska regnet

 

 

Robin Valtiala föddes 1967 i Helsingfors, Finland. Han tillhör den svensktalande minoriteten, skriver svenska trots att han också behärskar finskan. universitetet studerade han romanska språk. Språken är en stor passion för honom. Hittills har han publicerat sju böcker, tre diktsamlingar, två romaner och två reseböcker (om Latinamerika). Hans senaste bok är en haikusamling, Barnvagn i överhastighet, 2013.

Valtiala är intresserad av fantasins och språkets möjligheter. Hans haiku är ofta experimentella. Också när han översätter dem experimenterar han. Den olikartade rytm och de olika semantiska möjligheter som språk har, kan resultera i tolkningar som vid första anblicken kan verka som skilda dikter.

 

 

77

 

gat

gat de l'aparador

ens fas el gest de veniu

o de marxeu?

 

 

2 Beatles morts

i 2 de vius

el paradís on?

 

 

perifèria d'un aeroport

aquests passadissos existeixen

també en la realitat

 

 

just abans del viatge

aviat estaré fent pintures

prehistòriques

 

 

el Nil reposava

només corrien els grafemes

 

 

ulls grisos

en tu

i en el teu llenç

 

 

puna

un parell de flors

oblidades

 

 

el pop té 8 síl·labes

el vi completa l'haiku

 

 

marineret kitsch

queda't a la vitrina

on encara pots aplaudir d'alegria

 

 

estic fart dels qui escriuen que les paraules

no diuen prou

ezazu és un imperatiu

molt bell

 

 

trompeta de la mort,

estàs a punt de morir!

 

 

Arenys

adéu adéu

mèu

 

 

a la tornada

les crispetes salvatges

em recorden la pluja tropical

 

 

Robin Valtiala va néixer el 1967 a Hèlsinki, Finlàndia. Pertany a la minoria de parla sueca. Va estudiar llengües romàniques a la universitat. Ha publicat set llibres, tres de poesia, dues novel·les i dos llibres de viatges per Amèrica Llatina. El seu llibre més recent és una col·lecció d'haikus, Barnvagn i överhastighet (Cotxet de bebè en supravelocitatat), de 2013. L'interessen les possibilitats de la imaginació i de la llengua. Molts dels seus haikus són experimentals, i aquesta experimentació inclou de vegades la traducció. Els diferents ritmes i possibilitats semàntiques de les llengües poden donar lloc a interpretacions que a primera vista semblen poemes diferents.

[Traducció: Robin Valtiala]

 

 

77

 

gato

gato del escaparate

¿nos indicas que vengamos

o nos marchemos?

 

 

¿2 Beatles muertos

y 2 vivos

el paraíso dónde?

 

 

periferia de un aeropuerto

estos pasillos existen

también en la realidad

 

 

justo antes del viaje

pronto estaré haciendo pinturas

prehistóricas

 

 

el Nilo reposaba

sólo corrían los grafemas

 

 

ojos grises

en ti

y en tu lienzo

 

 

puna

un par de flores

olvidadas

 

 

el pulpo tiene 8 sílabas

el vino completa el haikú

 

 

marinero kitsch

quédate en la vitrina

donde aún puedes aplaudir de alegría

 

 

estoy harto de los que escriben que las palabras

no dicen bastante

ezazu es un imperativo

muy bello

 

 

trompeta de la muerte,

¡vas a morir!

 

 

Arenys

chau chau

miau

 

 

de vuelta

las palomitas salvajes

recuerdan a la lluvia tropical

 

 

Robin Valtiala nació en 1967 en Helsinki, Finlandia. Pertenece a la minoría de habla sueca. Estudió lenguas románicas en la universidad. Ha publicado siete libros, tres de poesía, dos novelas y dos libros de viajes por Latinoamérica. Su libro más reciente es una colección de haikus, Barnvagn i överhastighet (Cochecito de bebé en supravelocitat), de 2013. Le interesan las posibilidades de la imaginación y de la lengua. Muchos de sus haikus son experimentales, y esta experimentación incluye a veces la traducción. Los diferentes ritmos y  posibilidades semánticas de las lenguas pueden dar lugar a interpretaciones que a primera vista parecen  poemas diferentes.

 

[Traducción: Robin Valtiala]

 

 

77

 

gatop

gato na vitrine

nos fazes sinais de venham

ou de vão-se?

 

 

2 Beatles mortos

e 2 vivos

o paraíso onde?

 

 

periferia dum aeroporto

estes corredores existem

também na realidade

 

 

justo antes da viagem

em breve estarei fazendo pinturas

pre-históricas

 

 

o Nilo repousava

corriam os grafemas

 

 

olhos grises

em ti

e na tua tela

 

 

na puna

um par de flores

esquecidas

 

 

o polvo tem 8 sílabas

o vinho completa o haiku

 

 

marinheiro kitsch

fica na vitrina

onde ainda é possível aplaudir de alegria

 

 

estou farto dos que escrevem

que as palavras não dizem bastante

ezazu é um imperativo,

muito belo

 

 

ó trompeta da morte

vais morrer!

 

 

Arenys

tchau tchau

miau

 

 

de volta

as pipocas selvagens

lembram a chuva tropical

 

 

Robin Valtiala nasceu em 1967, em Helsinki, Finlândia. Pertence à minoria de fala sueca. Estudou  línguas latinas na universidade. Tem sete livros publicados, três de poesia, dois romances e dois livros de viagens pela América Latina. Seu livro mais recente é uma coleção de haicais, Barnvagn i överhastighet (Carrinho de bebé em supravelocidade), de 2013. Tem interesse pelas possibilidades da imaginação e da língua. Muitos dos seus haicais são experimentais e esta experimentação inclui, às vezes, a tradução. Os diferentes ritmos e possibilidades semânticas das línguas podem dar lugar a interpretações que à primeira vista parecem poemas diferentes.

 

[Tradução: Robin Valtiala]

 

 

77

 

chat

chat dans la vitrine

tu nous fais signe de venir

ou de marcher?

 

 

2 Beatles vivants

et 2 morts

paradis où?

 

 

périphéries d’un aéroport

ces couloirs existent

dans la réalité aussi

 

 

juste avant le voyage

bientôt je peindrai des peintures

préhistoriques

 

 

le Nil reposait

les graphèmes seulement couraient

 

 

des yeux gris

dans toi

et dans ta toile

 

 

puna

un couple de fleurs

oubliées

 

 

marinier kitsch

reste dans ta vitrine

il est encore possible d’applaudir de joie

 

 

assez

de ceux qui dissent que les mots ne

disent pas assez

ezazu est un imperatif

très beau

 

 

trompette de la mort

vous allez mourir!

 

 

Arenys

adieu

et miaou

 

 

de retour

les popcorns sauvages

font penser à la pluie tropicale

 

 

Robin Valtiala est né en 1967 à Helsinki. Il appartient à la minorité de langue suédoise. Il a étudié les langues romanes à l’université. Il a publié sept livres, trois de poésie, deux romans et deux livres de voyages en Amérique latine. Son livre le plus récent, de 2013, comprend une collection de haïkus .il s’intéresse aux possibilités de l’imagination et de la langue. Bon nombre de ses haïkus sont expérimentaux, et cette expérimentation inclut parfois la traduction. Les différents rythmes et possibilités sémantiques des langues peuvent donner lieu à des interprétations qui, au premier abord, semblent des poèmes différents.

[Traduction: Robin Valtiala]

 

 

77

 

 

Lamís Saïdi   

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer