DA

Dinarte Vasconcelos | sèrieAlfa 76

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Dinarte Vasconcelos

 

 

perdi a ciência de me comover

uma voz irónica

 

vaig perdre la ciència de commoure’m

una veu irònica

 

perdí la ciencia de conmoverme

una voz irónica

 

j’ai perdu la science de m’émouvoir

une voix ironique

 

 

 

perdia

perdi a ciência de me comover

com o absurdo nutrido em chamas

 

levanto os olhos –

ou ele não existe

ou não existo eu

 

ou o mundo se aninha

em outras labaredas

 

[aonde não pertenço

nem como borralho de eucalipto]

 

ou arrasto-me sempre

para a mesma fogueira ontológica

 

[de atiçador na mão

– e talvez os pés à laia de carvão]

 

dirá uma salamandra que a validade de uma brasa

é feita de anos esperados

 

dirá a fénix que a validade de uma vida

se consome em anos inesperados

 

digam o que disserem bichos e homens

– calcinados nos tempos de rastejar –

 

digo eu levantado –

este inferno só pode ter duas leis simples

alimento o fogo – apago o fogo

 

precipito-me

ou espero – e desisto

 

uma

uma voz irónica

sibila a crónica

da minha morte

 

a espaços um silêncio

vem sossegar

o homem que morre

 

faz esquecer

o ferro no sangue

a oxidação insone

 

o lastro de sal

a terra inversa

o contrário – o mal

 

[palavras cíclicas

surdas

mímicas]

 

a voz apaga-se

confunde-se

com a ausência da voz

 

no homem crónico

sem água – sem sede

crónico de morte

 

 

Dinarte Vasconcelos, pseudónimo de Filipe dos Santos (Funchal, Madeira, 1980): é licenciado em História e mestre em Estudos Locais e Regionais pela Universidade do Porto; é Técnico Superior da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura (Governo Regional da Madeira) – Direção Regional da Cultura – Centro de Estudos de História do Atlântico; tem vários estudos publicados sobre História da Madeira; em 2012, publicou o seu primeiro livro de poesia: a viagem – a casa, Funchal, edição de autor.

 

 

76

ca

vaig

vaig perdre la ciència de commoure’m 

amb l’absurd nodrit en flames

 

alço els ulls –

o ell no existeix

o no existeixo jo

 

o el món s’arrecera

en altres flamerades

 

[on no pertanyo

ni com caliu d’eucaliptus]

 

o m’arrossego sempre

cap a la mateixa foguera ontològica

 

[amb l’atiador a la mà

– i potser els peus a la manera de carbó]

 

dirà una salamandra que la validesa d’una brasa

està feta d’anys esperats

 

dirà el fènix que la validesa d’una vida

es consumeix en anys inesperats

 

diguin el que diguin animals i homes

– calcinats en els temps de reptar –

 

dic jo aixecat –

aquest infern sols pot tenir dues lleis simples

alimento el foc – apago el foc

 

em precipito

o espero – i desisteixo

 

veu

una veu irònica

xiula la crònica

de la meva mort

 

de tant en tant un silenci

ve a assossegar

l’home que mor

 

fa oblidar

el ferro en la sang

l’oxidació insomne

 

el llast de sal

la terra inversa

el contrari – el mal

 

[paraules cícliques

sordes

mímiques]

 

la veu s’apaga

es confon

amb l’absència de la veu

 

en l’home crònic

sense aigua – sense set

crònic de mort

 

 

Dinarte Vasconcelos, pseudònim de Filipe dos Santos (Funchal, Madeira, 1980): és llicenciat en Història i màster en Estudis Locals i Regionals per la Universitat de Porto; és Tècnic Superior de la Secretaria Regional d’Economia, Turisme i Cultura (Govern Regional de Madeira) – Direcció Regional de Cultura – Centre d’Estudis d’Història de l’Atlàntic; té diversos estudis publicats sobre Història de Madeira; el 2012, publicà el seu primer llibre de poesia: a viagem – a casa (el viatge – la casa), Funchal, edició d’autor.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

76

 

perdi

perdí la ciencia de conmoverme 

con el absurdo nutrido en llamas

 

levanto los ojos –

o él no existe

o no existo yo

 

o el mundo se cobija

en otras llamaradas

 

[donde no pertenezco

ni como rescoldo de eucalipto]

 

o me arrastro siempre

hacia la misma hoguera ontológica

 

[con el atizador en la mano

– y tal vez los pies a la manera de carbón]

 

dirá una salamandra que la validez de una brasa

está hecha de años esperados

 

dirá el fénix que la validez de una vida

se consume en años inesperados

 

digan lo que digan bichos y hombres

– calcinados en los tiempos de reptar –

 

digo yo levantado –

este infierno sólo puede tener dos leyes simples

alimento el fuego – apago el fuego

 

me precipito

o espero – y desisto

 

una

una voz irónica

silba la crónica

de mi muerte

 

de vez en cuando un silencio

viene a sosegar

al hombre que muere

 

hace olvidar

el hierro en la sangre

la oxidación insomne

 

el lastre de sal

la tierra inversa

lo contrario – el mal

 

[palabras cíclicas

sordas

mímicas]

 

la voz se apaga

se confunde

con la ausencia de la voz

 

en el hombre crónico

si agua– sin sed

crónico de muerte

 

 

Dinarte Vasconcelos, seudónimo de Filipe dos Santos (Funchal, Madeira, 1980): es licenciado en Historia y master en Estudios Locales y Regionales por la Universidad de Porto; es Técnico Superior de la Secretaría Regional de Economía, Turismo y Cultura (Gobierno Regional de Madeira) – Dirección Regional de Cultura – Centro de Estudios de Historia del Atlántico; tiene diversos estudios publicados sobre Historia de Madeira; en 2012, publicó su primer libro de poesía: a viagem – a casa (el viaje – la casa), Funchal, edición de autor.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

75

 

jai

j’ai perdu la science de m’émouvoir

de l’absurde nourri en flammes

 

je lève les yeux–

soit il n’existe pas

soit je n’existe pas

 

soit le monde s’abrite

sous d’autres flambées

 

[auxquelles je n’appartiens pas

ni même comme braise d’eucalyptus]

 

soit je me traîne toujours

vers le même bûcher ontologique

 

[le tisonnier à la main

–et peut-être les pieds à la manière du charbon]

 

une salamandre dira que la validité d’une braise

est faite d’années attendues

 

le phénix dira que la validité d’une vie

se consomme en années inattendues

 

quoiqu’en disent animaux et  hommes

–calcinés aux temps où l’on rampait–

 

dis-je levé–

cet enfer ne peut avoir que deux lois simples

j’alimente le feu – j’éteins le feu

 

je me précipite

ou j’attends  – et je désiste

 

une

une voix ironique

siffle la chronique

de ma mort

 

de temps en temps un silence

vient apaiser

l’homme qui meurt

 

fait oublier

le fer dans le sang

 l’oxydation insomnieuse

 

le lest de sel

la terre inverse

le contraire – le mal

 

[mots cycliques

sourdes

mimiques]

la voix s’éteint

se confond

avec l’absence de la voix

 

en l’homme chronique

sans eau – sans soif

chronique de mort

 

 

Dinarte Vasconcelos, pseudonyme de Filipe dos Santos (Funchal, Madère, 1980) Il a une licence en Histoire et un Master en Études Locales et Régionales d’Économie, Tourisme et Culture (gouvernement régional de Madère) – Direction régionale de Culture – Centre d’études d’histoire de l’Atlantique; on lui a publié plusieurs études sur l’histoire de Madère; en 2012, il a publié son premier recueil de poésie : a viagem – a casa  (le voyage – la maison) Funchal, édition d’auteur.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

75

 

Maria Fernandes  

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer