DA

Safa Jaafar | sèrieAlfa 74

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Safa Jaafar

 

 

موســــــــم النِّسيــــــــان

 

La saison de l’oubli

 

L’estació de l’oblit

 

La estación del olvido

 

A estação do esquecimento

 

 

 

 

saison

La saison de l’oubli

 

On t’oublie

Et la porte se ferme sur le ciel azuré

Les planètes de mon bonheur s’éteignent dans la galaxie de mes illusions

Les astres de mon espoir s’engloutissent dans une nuit obscure et effroyable

La vie se fige dans mes veines

Et mes paumes pétrifiées me blessent

L’automne passe de la fenêtre de ce printemps-là

Comme une alerte dans la saison de l’abandon

Les cœurs des hommes se rouillent soudainement

L’ennui… le dégoût… la monotonie

Colorent l’automne d’un air mélancolique

Et toi ! Seule devant la baie du soir

Tu attends l’inespéré

Le vent hennit

Et on t’oublie

 

Les oiseaux partent sans retour

Frappant de leurs ailes ennuyées les sonnettes d’alarme

Sous un soleil s’éclipsant avec ironie

Et ils perdent l’orientation

Les nuages louvoient devant la maladresse d’une colombe esseulée

Ayant raté la volée de ses semblables

Et ramant dans une nuit ténébreuse

 

L’amour est notre grande illusion

Et le narcisse tente une autre couleur

Pour imbiber son ambiance fuyante

Qui le livre à sa solitude absolue

Une scène mortuaire enveloppe le silence

Humidifiant la terre et exaspérant le ciel

 

On t’oublie

Et soudainement les rires cessent

Les airs lugubres des violons s’accélèrent

Exaspérant le cœur de plus en plus

Puis les airs s’égarent portés par la dernière feuille de l’automne

Oh ! Pauvre cœur !

On t’a criblé de blessures

L’automne de l’oubli est souffrant et morne

Et les vents du nord se préparent pour un hiver glacial

Et nous, nous écrivons des poèmes enflammés pour un avenir inconnu

 

On t’oublie

Comme les fleurs oublient leurs tiges

Comme les arbres oublient leurs planteurs

Comme le blé se crible par les caries

Et toute une récolte de l’oubli se rassemble

 

On t’oublie

Et nous oublions parfois comment écrire les mots

Nous avons cherché un paradis d’amour avant la mort

Mais voilà que l’amour échoue sur la rive des illusions

Nous avons loué pour notre auto-panégyrique des plumes

Les plumes sèchent

L’encre devient larmes

Le cœur pompe de l’eau salée

Et l’abandon éveille les souffrances

Tu essaies longtemps de dresser le toit de l’idéal

Et pourtant il t’est tombé dessus des fois et des fois

Avec les couleurs de l’amour, tu peins des collines sinueuses et arides

Auras-tu la reconnaissance ou l’oubli en l’absence de l’amour ?

          

Safa Jaâfar, poétesse et dramaturge d'expression arabe et française, née en 1992 à Médenine (Tunisie). Elle est titulaire d’une licence fondamentale  en langue, civilisation et littérature françaises  de l’institut supérieur des langues de Gabès. Actuellement elle fait un Mastère de recherches en linguistique française.

 

[Traduction : Mosbah Said]

 

 

74

 

lestacio

L’estació de l’oblit

 

T’oblidem

i la porta es tanca sobre el cel blau.

Els planetes de la meva felicitat s’apaguen en la galàxia de les meves il·lusions.

Els astres de la meva esperança s’enfonsen en una nit fosca i esglaiadora.

La vida es qualla a les meves venes

i els meus palmells petrificats em fereixen.

La tardor passa per la finestra d’aquella primavera,

com una alerta, a l’estació de l’abandó.

Els cors dels homes es rovellen de sobte.

El neguit… el fàstic… la monotonia

coloren la tardor d’un aire melancòlic.

I tu, sola, davant la badia del vespre,

esperes l’inesperat!

El vent renilla

i t’oblidem.

 

Els ocells marxen sense retorn

batent amb les seves ales neguitoses les sirenes d’alarma

sota un sol que fingidament s’eclipsa,

i perden l’orientació.

Els núvols zigzaguegen davant  la imperícia d’una coloma entotsolada

que ha perdut la bandada

i rema en una nit tenebrosa.

 

L’amor és la nostra gran il·lusió

i el narcís tempta un altre color

per embeure el seu aire fugaç  

que el lliura a la seva absoluta soledat.

Una escena mortuòria embolca el silenci,

humitejant la terra i exasperant el cel.

 

T’oblidem

i de sobte els riures s’aturen,

els aires lúgubres dels violins s’acceleren

exasperant el cor cada cop més.

Després els aires s’extravien portats per la darrera fulla de la tardor.

Oh, pobre cor,

t’han cosit de ferides!

La tardor de l’oblit sofreix i està trista,

i els vents del nord es preparen per a un hivern glacial,

i nosaltres escrivim poemes encesos per a un avenir desconegut.

 

T’oblidem

com les flors obliden les seves tiges,

com els arbres obliden els seus plantadors,

com el blat cosit per les càries.

I tota una collita de l’oblit s’aplega.

 

T’oblidem,

i oblidem de vegades com escriure les paraules.

Hem buscat un paradís d’amor abans de la mort,

però vet aquí que l’amor embarranca a la riba de les il·lusions. 

Per al nostre autoelogi hem llogat plomes. 

Les plomes s’assequen.

La tinta es fa llàgrimes.

El cor bomba aigua salada,

i l’abandó desperta els patiments.

Intentes repetidament aixecar el teulat de l’ideal,

i malgrat tot t’ha caigut a sobre un cop i un altre.

Amb els colors de l’amor pintes turons sinuosos i àrids.

Tindràs agraïment o oblit en l’absència de l’amor?

 

Safa Jaafar, poeta i dramaturga d’expressió àrab i francesa, nascuda l’any 1992 a Médenine, Tunísia. Llicenciada en Llengua, civilització i literatura franceses per l’Institut Superior de Llengües de Gabès. Actualment cursa els estudis del màster de Recerca en lingüística francesa.

 

[Traduït per Dolors Català i Joan Navarro, a partir de la versió francesa de Mosbah Said.]

 

 

74

ca

laestacio

La estación del olvido

 

Te olvidamos

y la puerta se cierra sobre el cielo azul.

Los planetas de mi felicidad se apagan en la galaxia de mis ilusiones

Los astros de mi esperanza se abisman en una noche oscura y espantosa

La vida se fija en mis venas

y las palmas de mis manos petrificadas me hieren.

El otoño pasa por la ventana de esa primavera,

como una alerta, en la estación del abandono.

Los corazones de los hombres se oxidan de repente

La inquietud… el asco… la monotonía

Colorean el otoño con un aire melancólico

¡Y tú, sola ante la bahía de la tarde,

esperas lo inesperado!

El viento relincha

y te olvidamos.

 

Los pájaros se van sin retorno

batiendo con sus alas inquietas las sirenas de alarma

bajo un sol que se eclipsa fingidamente

y pierden la orientación.

Las nubes zigzaguean ante la torpeza de una paloma aislada

que ha perdido la bandada 

y rema en una noche tenebrosa.

 

El amor es nuestra gran ilusión

y el narciso tantea otro color

para empapar su aire fugaz

que lo entrega a su absoluta soledad.

Una escena fúnebre envuelve el silencio

humedeciendo la tierra y exasperando el cielo.

 

Te olvidamos

y de repente las risas cesan,

los aires lúgubres de los violines se aceleran

exasperando cada vez más el corazón. 

Luego los aires se extravían llevados por la última hoja del otoño

¡Oh, pobre corazón

te han acribillado a heridas!

El otoño del olvido sufre y está  triste,

y los vientos del norte se preparan para un invierno glacial,

y nosotros escribimos poemas encendidos para un porvenir desconocido.

 

Te olvidamos

como las flores olvidan a sus tallos

como los árboles olvidan a sus plantadores

como el trigo picado por las caries 

y toda una cosecha del olvido se acopia.

 

Te olvidamos

y olvidamos a veces cómo escribir las palabras.

Hemos buscado un paraíso de amor antes de la muerte,

Pero he aquí que el amor encalla en la orilla de las ilusiones.

Para nuestro auto-elogio hemos alquilado plumas.

Las plumas se secan.

La tinta se vuelve lágrimas.

El corazón bombea agua salada,

y el abandono despierta los sufrimientos.

Intentas por mucho tiempo levantar el techo de lo ideal,

y sin embargo te ha caído encima una y otra vez.

Con los colores del amor, pintas las colinas sinuosas y áridas.

¿Tendrás agradecimiento  u olvido en ausencia del amor?

 

Safa Jaafar, poeta y dramaturga de expresión árabe y francesa, nacida en 1992, en Medenine. Licenciada en Lengua, civilización y literatura francesas por el Instituto Superior de lenguas de Gabès. Actualmente es estudiante del Master de investigación en lingüística francesa.

 

[Traducción de Dolors Català, a partir de la versión francesa de Mosbah Said.]

 

 

74

 

aestaçao

A estação do esquecimento

 

Esquecemos-te

e a porta fecha-se sobre o céu azul.

Os planetas da minha felicidade apagam-se na galáxia das minhas ilusões. 

Os astros da minha esperança afundam-se numa noite escura e assustadora.

A vida coagula nas minhas veias

e as palmas das minhas mãos petrificadas ferem-me.

O outono passa pela janela daquela primavera,

como um alerta, na estação do abandono.

Os corações dos homes enferrujam-se de súbito.

O desassossego… o nojo… a monotonia

colorem o outono de um ar  melancólico.

E tu, sozinha, em frente à baía do entardecer,

esperas o inesperado!

O vento relincha

e esquecemos-te.

 

Os pássaros partem sem retorno

batendo com as suas asas desassossegadas as sirenes de alarme

debaixo de um sol que  fingidamente  se eclipsa,

e perdem a orientação.

As nuvens ziguezagueiam diante da imperícia de uma pomba ensimesmada

que perdeu a bandada

e rema numa noite tenebrosa.

 

O amor é a nossa grande ilusão

e o narciso tenta uma outra cor

para embeber o seu ar fugaz  

que o entrega à sua absoluta solidão.

Uma cena mortuária envolve o silêncio,

humedecendo a terra e exasperando o céu.

 

Esquecemos-te

e de súbito os risos param,

os ares lúgubres dos violinos aceleram

exasperando cada vez mais o coração.

Depois os ares extraviam-se levados pela última folha do outono.

Ó, pobre coração,

crivaram-te de feridas!

O outono do esquecimento sofre e está triste,

e os ventos do norte preparam-se para um inverno glacial,

e nós escrevemos poemas acesos para um futuro desconhecido.

 

Esquecemos-te

como as flores se esquecem dos seus caules,

como as árvores se esquecem dos seus plantadores,

como o trigo crivado pelas cáries.

E toda uma colheita de esquecimento reúne-se.

 

Esquecemos-te,

e esquecemos às vezes como escrever as palavras.

Buscámos um paraíso de amor antes da morte,

mas eis que o amor embarranca na margem das ilusões. 

Para o nosso autoelogio alugámos penas. 

As penas secam.

A tinta faz-se lágrimas.

O coração bombeia água salgada,

e o abandono desperta os sofrimentos.

Tentas repetidamente levantar o telhado do ideal,

e, apesar de tudo, caiu-te em cima uma e outra vez.

Com as cores do amor pintas colinas sinuosas e áridas.

Terás agradecimentos ou esquecimento na ausência do amor?

 

Safa Jaafar, poeta e dramaturga de expressão árabe e francesa, nascida no ano1992 em Médenine, Tunísia. Licenciada em Língua, civilização e literatura francesas pelo Instituto Superior de Línguas de Gabès. Estudante de mestrado de investigação em linguística francesa.

 

[Tradução de Joan Navarro, a partir da versão francesa de Mosbah Said.]

 

 

74

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer