DA

Hiba El-Ouni | sèrieAlfa 74

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Hiba El-Ouni

 

 

وأشرق الطيف

 

Et le spectre est apparu

 

I ha aparegut l’espectre

 

Y ha aparecido el espectro

 

E apareceu o espectro

 

 

 

 

Et

1.

 

Et le spectre est apparu

J’ai rangé les fleurs

J’ai empli l’étendue

Il pleuvait dans mon cœur

Des poèmes imprévus

Le spectre de l’aimé, si proche si éloigné,

Est devenu le musicien de l’amour, fredonnant

Il appelle mon demain d’un roucoulement singulier

Estompant de mon passé le chagrin apparent

 

Il courait un pays et mon cœur

Et régnait sur les deux, tel seigneur

De ses bajoues, jaillit le bonheur

Et le flot de sa rosée réjouit mes fleurs

 

Mon jour est obscur telle la nuit

Et dans mon cœur, la nuit luit

Les astres s’éclipsent, les étoiles fuient

Et le spectre de l’aimé y reste pour toujours enfoui.

 

2.

 

Les fleurs sont sublimes et toi, tu les embellis

Les gouttes d’eau sont pures et toi tu les assainis

Si je libère l’oiseau des vœux

Faire un tour dans les cieux

Il ne trouvera nul autre plus sérieux que

Toi ! Un ciel si luisant, si vertueux

Que nul oiseau n’arrive à son point culminant

Et cette senteur si fluide refusant

Tout refuge hors de ton cœur palpitant

Oh ! Comme je t’envie senteur !

De résider dans ce cœur épurant

Qui te libère de tes tourments

Des espoirs partent de mes veines

Et trouvent écho dans les tiennes

Que cela dure sans peine

 

Hiba El-Ouni née en 1991 à Sidi Bouzid. Elle est titulaire d’une licence fondamentale  en langue, civilisation et littérature françaises  de l’institut supérieur d’études appliquées en humanité de Gafsa et d’un mastère en linguistique.

 

[Traduction : Mosbah Said]

 

 

74

 

Iha

1.

 

I ha aparegut l’espectre.                      

He arranjat les flors.

He omplert tot l’espai.

Al meu cor plovien

poemes imprevistos.

L’espectre de l’estimat, tan a prop i tan lluny,

s’ha tornat el músic de l’amor. Cantussejant,

diu el meu demà amb una tendresa especial,

esfumant la pena visible del meu passat.

 

Ell recorria un país i el meu cor,

i regnava sobre els dos, com un senyor.

De les seves galtes, brolla la felicitat,

i l’aigua de la seva rosada alegra les meves flors.

 

El meu dia és fosc com la nit

i al meu cor  brilla la nit.

Els astres s’eclipsen, els estels fugen

i l’espectre de l’estimat hi resta per sempre soterrat.

 

2.

 

Les flors són sublims i tu les fas més belles.

Les gotes d’aigua són pures i tu les fas més netes.

Si allibero l’ocell dels seus desitjos

de fer un volt pels cels,

no en trobarà cap més assenyat

que tu! Un cel tan brillant, tan virtuós,

que cap ocell no arriba mai al seu zenit.

I aquesta flaire tan fluida fa rebutjar

qualsevol refugi fora del teu cor palpitant.

Oh, com t’envejo, flaire,

per viure en aquest cor purificador

que t’allibera dels teus turments!

De les meves venes parteixen esperances

que troben eco en les teves.

Que tot això perduri sense pena.  

 

Hiba El-Ouni va nàixer en 1991, a Sidi Bouzid. És llicenciada en Llengua, civilització i literatura franceses per l’Institut Superior d’Estudis Aplicats a les Humanitats de Gafsa. Té un Màster en lingüística.

 

[Traduït per Dolors Català i Joan Navarro, a partir de la versió francesa de Mosbah Said.]

 

 

74

ca

Yha

1.

 

Y ha aparecido el espectro.

He arreglado las flores.

He llenado todo el espacio.

En mi corazón llovían

poemas imprevistos

El espectro del amado, tan cerca y tan lejos,

se ha convertido en el músico del amor. Canturreando, 

dice mi mañana con un arrullo especial

mitigando de mi pasado la pena visible.

 

Él recorría un país y mi corazón,

y reinaba sobre los dos, como un señor.

De sus mejillas, brota la felicidad,

y el agua de su rocío alegra mis flores.

 

Mi día  es oscuro como la noche

y en mi corazón, brilla la noche.

Se eclipsan los astros, huyen las estrellas

y el espectro del amado queda enterrado allí para siempre.

 

2.

 

Las flores son sublimes y, tú, las embelleces.

Las gotas de agua son puras y tú las sanas.

Si libero el pájaro de sus deseos

de dar una vuelta por los cielos

¡No encontrará a nadie más sensato

que tú! Un cielo tan brillante, tan virtuoso,

que ningún pájaro llegará a su cenit.

Y este olor tan fluido rechaza

cualquier refugio fuera de tu corazón palpitante.

¡Oh, cómo te envidio, olor

por residir en este corazón purificador

que te libera de tus tormentos!

De mis venas parten esperanzas

que hallan eco en las tuyas.

Que todo esto perdure sin pena.

 

Hiba El-Ouni nació en 1991, en Sidi Bouzid. Es licenciada en Lengua, civilización y literatura francesas por el Instituto Superior de Estudios Aplicados a las Humanidades de Gafsa. Tiene un Master en lingüística.

 

[Traducción de Dolors Català, a partir de la versión francesa de Mosbah Said.]

 

 

74

 

eapa

1.

 

E apareceu o espectro.                      

Arranjei as flores.

Enchi o espaço todo.

No meu coração choviam

poemas imprevistos.

O espectro do amado, tão perto e tão longe,

tornou-se o músico do amor. Cantarolando,

diz o meu amanhã com uma ternura especial,

dissipando a mágoa visível do meu passado.

 

Ele percorria um país e o meu coração,

e reinava sobre os dois, como um senhor.

Da sua face brota a felicidade,

e a água do seu orvalho alegra minhas flores.

 

O meu dia é escuro como a noite

e no meu coração brilha a noite.

Os astros se eclipsam, as estrelas fogem

e o espectro do amado permanece para sempre enterrado.

 

2.

 

As flores são sublimes e tu as fazes mais belas.

As gotas de água são puras e tu as fazes mais limpas. 

Se liberto o pássaro dos seus desejos

de dar uma volta pelos céus, 

não achará nenhum mais ajuizado

do que tu! Um céu tão brilhante, tão virtuoso,

que nenhum pássaro chega ao seu zénite.

E este cheiro tão fluido faz recusar

qualquer refúgio fora do teu coração palpitante.

Ó, como te invejo, cheiro,

por viver neste coração purificador

que te liberta dos teus tormentos!

Das minhas veias partem esperanças

que encontram eco nas tuas.

Que tudo isso perdure sem mágoa.  

 

Hiba El-Ouni nasceu em 1991, em Sidi Bouzid. É licenciada em Língua, civilização e literatura francesas pelo Instituto Superior de Estudos Aplicados às Humanidades de Gafsa. Tem um Mestrado em linguística.

 

[Tradução de Joan Navarro, a partir da versão francesa de Mosbah Said.]

 

 

74

 

Safa Jaafar  

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer