DA

Karlos Linazasoro | sèrieAlfa 72

 

Fotografia: Joan Navarro

 

 

Karlos Linazasoro

 

 

Euria ezpainetan

Itzal

 

La lluvia en los labios

Antes de ser

 

La pluja als llavis

Tot és ull

 

A chuva nos lábios

Tudo é olho

 

La pluie sur les lèvres

Avant de devenir

 

 

 

Euria

 

Euria ezpainetan

bedeinkapen bat bezala.

Gau jasoa

lore urdinez betea.

Zure eskua eta zure ahotsa

eta ipurtargi bat

bidea argiztatuz.

Angustiarik gabeko arrainak,

teilatuen bihotza.

Izar birjinen zarata.

 

Ezer gehiago badago,

ez du urrun behar.

Eta bertan dela

sentitzen badugu ere,

betiko jakin behar genuke

ez dugula inoiz aurkituko.

Itzal

 

Itzal

izan aurretik

oro da begi:

argiari begiratzen dio,

piztu,

biluztu,

entzun,

atzeman eta

agerrarazi egiten du.

Gero,

polliki-polliki

ixten da,

eta itzala

iluntasun zuriaren

ez-izatetik

erortzen da.

 

Karlos Linazasoro (Tolosa, 1962). Euskal Filologian lizentziatua, ogibidez bere herriko liburuzaina da. Berrogeita hamar liburu baino gehiago argitaratu ditu: Haur eta gazteentzat poemak, ipunak eta nobelak, eta helduentzat, berriz, ipuin liburuak, bi nobela labur, antzerkia, aforismoak, egunkari poetiko bat, zortzi poesia-bilduma eta bi haiku liburu. Astero-astero zutabe bat idazten du DV egunkarian. Bere ipuin, nobela, poema eta aforismoak hainbat liburu eta antologiatan azaltzen dira itzulita

 

 

72

lluvia

 

La lluvia en los labios

como una bendición.

Noche alta plena

de flores azules.

Tu mano y tu voz

y una luciérnaga

alumbrando el camino.

Peces sin angustia,

el corazón de los tejados.

Un sonido de estrellas vírgenes.

 

Si hay algo más,

no debe de estar muy lejos.

Y aunque lo sintamos cerca,

deberíamos saber para siempre

que nunca lo encontraremos.

antes

 

Antes de ser

sombra

todo es ojo:

mira la luz,

la enciende,

la desnuda,

la escucha,

la atrapa y

la revela.

Luego,

se cierra despacio,

y la sombra

cae

desde el no-ser

de la blanca

oscuridad.

 

Karlos Linazasoro (Tolosa, 1962). Licenciado en Filología vasca, es bibliotecario municipal en su localidad natal. Ha publicado más de cincuenta libros: poemas, cuentos y novelas para lectores de  literatura infantil y juvenil, y para adultos, ha escrito libros de cuentos, dos novelas breves, teatro, aforismos, un diario poético, ocho libros de poemas y dos libros de haikus. Colabora en el Diario Vasco semanalmente desde hace más de veinte años. Sus cuentos, novelas, poemas y aforismos aparecen traducidos en diversos libros y antologías.

 

[Traducción: Karlos Linazasoro]

 

 

72

pluja

 

La pluja als llavis

és com una benedicció.

La nit s'enfila

plena de flors blaves.

La teva mà i la teva veu

i una cuca de llum

il·luminen el camí.

Peixos sense angoixa,

el cor de les teulades.

El renou d'estels verges.

 

Si hi ha res més,

no pot ser lluny.

I per més que sentim

que és allà,

hauríem de saber per sempre

que no ho trobarem mai.

totes

 

Tot és ull

abans d'esdevenir

ombra:

mira la claror,

l'encén,

la despulla,

l'escolta,

l'enxampa i

la fa brotar.

Després,

de mica en mica

es clou,

i l'ombra

cau

del no-ésser

de la foscor blanca.

 

Karlos Linazasoro (Tolosa, 1962). Llicenciat en filologia basca, de professió és  bibliotecari al seu poble. Ha publicat més de cinquanta llibres: poemes per a infants i joves, contes i novel·les; per a adults, reculls de contes, dues novel·les curtes, teatre, aforisme, un diari poètic, vuit poemaris i dos llibres d'haikus. Cada setmana escriu una columna a El Diario Vasco. Els seus contes, novel·les, poemes i aforismes han aparegut traduïts a diversos llibres i antologies.

 

[Traducció de l’eusquera: Daniel Escribano]

 

 

72

chuva

 

A chuva nos lábios

é como uma bênção.

A noite sobe

cheia de flores azuis.

A tua mão e a tua voz

e um vagalume

iluminam o caminho.

Peixes sem angústia,

o coração dos telhados.

O alvoroço das estrelas virgens.

 

Se há mais alguma coisa,

não pode estar longe.

E por mais que sintamos

que está lá,

teríamos de saber para sempre

que não a acharemos nunca.

tudo

 

Tudo é olho

antes de se transformar em

sombra:

olha a claridade,

ilumina-a,

despe-a,

escuta-a,

apanha-a e

faze-a brotar.

Depois,

pouco a pouco

se fecha,

e a sombra

cai

do não-ser

da escuridão branca.

 

Karlos Linazasoro (Tolosa, 1962). Licenciado em Filologia Basca. É bibliotecário na sua cidade. Publicou mais de cinquenta livros: poemas para crianças e jovens, contos e romances; para adultos, coleções de contos, dois romances curtos, teatro, aforismos, um diário poético, oito livros de poemas e dois livros de  haicais. Escreve uma coluna semanal em El Diario Vasco. Os seus contos, romances, poemas e aforismos foram traduzidos para diversos livros e antologias.

 

[Tradução de Joan Navarro a partir da versão catalã de Daniel Escribano]

 

 

72

pluie

 

La pluie sur les lèvres

est comme une bénédiction.

La nuit s’élève

pleine de fleurs bleues.

Ta main et ta voix

et une luciole

éclairent le chemin.

Des poissons sans angoisse,

le cœur des toits.

Le tumulte des étoiles vierges.

 

S’il y a autre chose,

Cela ne doit pas être très loin.

Et même si nous sentons sa proximité,

nous devrions savoir pour toujours

que jamais nous ne la trouverons.

avant

 

Avant de devenir

ombre,

tout est œil :

il regarde la lumière,

l’allume,

la dénude,

l’écoute,

l’attrape et

la fait éclore.

Puis,

il se ferme doucement,

et l’ombre

tombe

depuis le non-être

de la blanche

obscurité.

 

Karlos Linazoro (Toulouse, 1962). Il possède une licence en Philologie Basque et il est bibliothécaire dans sa ville natale. Il a écrit pour les enfants et pour les adultes. En ce qui concerne la littérature d’enfance et de jeunesse, il a publié plus de cinquante livres, des poèmes, des contes et des romans. Quant aux livres  pour adultes, il a écrit des contes, deux romans courts, du théâtre, des aphorismes, un journal poétique, huit recueils de poésie et deux livres de haïkus. Il collabore chaque semaine avec le Diario Vasco depuis plus de vingt ans. Ses contes, ses romans, poèmes et aphorismes ont été traduits dans plusieurs livres et anthologies.

 

[Traduction : Dolors Català, à partir de la version espagnole de Karlos Linazasoro]

 

 

72

 

 

Mikel Etxaburu Osa 

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer