DA

Илья Кригер / Ilya Kriger | sèrieAlfa 70

 

Escultura: Josep Basset

 

 

Илья Кригер / Ilya Kriger

 

 

В лесах, в синих лесах

мы актеры

БЕССОННИЦА

 

En un bosc, en un bosc blau

som actors

INSOMNI

 

Numa floresta, numa floresta azul

somos atores

INSÓNIA

 

Dans un bois, dans un bois bleu

nous sommes des acteurs

INSOMNIE

 

En los bosques, en los azules bosques

somos actores

INSOMNIO

 

 

 

rus1

 

Дом, в котором не живут, не является действительным домом.

К. Маркс

 

В лесах, в синих лесах,

В доме, сложенном из сосновых стволов,

В доме, сложенном из лесной темени,

В доме, сложенном из ночной тишины,

В доме почерневшем и дремлющем,

Где остались шепоты, где по потолку гуляют шепоты,

Где подрезанные крылья, где мёд и молоко,

Где тихий плач, где плющ на потолочных балках,

Где время не движется, движение только снаружи, не здесь,

В доме из холодных дождей и тумана,

В доме, что стоит на растоптанных звёздах,

В доме, сложенном из сосновых стволов,

В доме, сложенном из лесной темени,

В доме, сложенном из ночной тишины,

В доме, сложенном из вязких снов,

В доме, где надёжно поселилась часть меня,

Ибо тот дом – конец всего и начало всего,

Тот, кто проведёт ночь в доме, что я, к счастью, покинул,

Тот не продолжит путь прежним,

Тот умрёт и родится, того не узнают друзья,

Часть его останется там, в стенах дома

В лесах, в синих лесах,

В доме, сложенном из сосновых стволов,

В доме, сложенном из лесной темени,

В доме, сложенном из ночной тишины.

 

rus2

 

мы актеры

маски

мы танцуем

на руинах смысла

среди молний озарений

в пустыне предрассудков

на краю

лестницы Иакова

счастливый слепой

если не я то

кто

прогонит демонов от ворот Расемон

 

rus3

 

БЕССОННИЦА

 

смятая постель лоскутки сна

крылья белый потолок

поднимаюсь на стену

выше и выше

 

о не ждал вас здесь

 

Илья Кригер (р. 1978, Архангельская область) - журналист и поэт. Окончил юридический факультет Архангельского университета и аспирантуру философского факультета МГУ. Кандидат философских наук. Автор книги стихов "Интроспекция" (2005). Входил в шорт-лист премии "Дебют" (2003). Заведующий отделом политики и СМИ "Новой газеты", автор более 250 статей.

 

http://www.vavilon.ru/texts/kriger1.html

 

 

70

cat1

 

Una casa on no hi viu ningú no és una autèntica casa.

K. Marx

 

En un bosc, en un bosc blau,

En una casa feta de troncs de pi,

En una casa feta de foscor forestal,

En una casa feta de silenci nocturn,

En una casa ombrívola i adormida

On viuen els murmuris que caminen pel sostre,

I les ales tallades, la mel i la llet,

I el plor suau i l'heura a les bigues de la teulada,

On el temps no es mou, tot es mou fora i mai aquí,

En la casa de boira i de pluja freda,

En la casa construïda sobre estels esclafats,

En la casa feta de troncs de pi,

En la casa feta de foscor forestal,

En la casa feta de silenci nocturn,

En la casa feta de somnis tenaços,

En la casa on s'ha instal·lat una part de mi,

Perquè aquesta casa és el principi de tot i la fi,

I si passes una nit en la casa que, per sort, he deixat,

No seguiràs, tu mateix, fent el teu camí,

Moriràs i renaixeràs, no seràs reconegut pels amics,

Una part de tu es quedarà dins d'aquestes parets,

En un bosc, en un bosc blau,

En una casa feta de troncs de pi,

En una casa feta de foscor forestal,

En una casa feta de silenci nocturn.

 

cat2

 

som actors

som màscares

som ballarins

sobre les ruïnes del sentit

entre els llampecs de les il·luminacions

en el desert de les supersticions

al caire

de l'escala de Jacob

un invident feliç

si no sóc jo

qui

farà fora els dimonis de la porta del Rashōmon

 

cat3


INSOMNI

 

llit desfet esquinçalls de somni

ales sostre blanc

pujo per la paret

més i més amunt

 

vaja, no l'esperava aquí

 

Ilya Kriguer. Regió d'Arkhangelsk, 1978. Periodista i poeta. Graduat per la Facultat de Dret de la Universitat d'Arkhangelsk i per la Facultat de Filosofia de la Universitat Estatal de Moscou. Va ser finalista en 2003 del premi Дебют (Debut). En 2005 publicà el llibre de poemes Интроспекция (Introspecció). Doctor en ciències filosòfiques, Ilya Kriguer és cap de la secció de política i dels mitjans de comunicació de la “Novaya Gazeta”, i autor de més de 250 articles.

 

[Traducció del rus: Yauheniya Yakubovich]

 

 

70

port1

 

Uma casa onde não mora ninguém não é uma autêntica casa.

K. Marx

 

Numa floresta, numa floresta azul,

Numa casa feita de troncos de pinheiro,

Numa casa feita de escuridão florestal,

Numa casa feita de silêncio noturno,

Numa casa sombria e adormecida

Onde moram os murmúrios que caminham pelo teto,

E as asas cortadas, o mel e o leite,

E o choro suave e a hera nas vigas do telhado,

Onde o tempo não se move, tudo se move fora e nunca aqui,

Na casa de nevoeiro e de chuva fria,

Na casa construída sobre estrelas esmagadas,

Na casa feita de troncos de pinheiro,

Na casa feita de escuridão florestal,

Na casa feita de silêncio noturno,

Na casa feita de sonhos tenazes,

Na casa onde se instalou uma parte de mim,

Porque esta casa é o princípio de tudo e o fim,

E se passares uma noite na casa que, felizmente, deixei,

Não seguirás, tu mesmo, a fazer o teu caminho,

Morrerás e renascerás, não serás reconhecido pelos amigos,

Uma parte de ti ficará dentro destas paredes,

Numa floresta, numa floresta azul,

Numa casa feita de troncos de pinheiro,

Numa casa feita de escuridão florestal,

Numa casa feita de silêncio noturno.

 

port2

 

somos atores

somos máscaras

somos bailarinos

sobre as ruínas do sentido

entre os relâmpagos das iluminações

no deserto das superstições

à beira

da escada de Jacob

um invisual feliz

se não sou eu

quem

afastará os demônios da porta do Rashōmon

 

port3


INSÓNIA

 

leito desfeito farrapos de sonho

asas teto branco

subo pela parede

cada vez mais alto

 

caramba, não o esperava aqui


Ilya Kriguer. Região de Arkhangelsk, 1978. Jornalista e poeta. Graduado pela Faculdade de Dereito da Universidade de Arkhangelsk e pela Faculdade de Filosofia da Universidade Estatal de Moscou. Foi finalista do prêmio Дебют (Debute) em 2003. Autor do livro de poesia Интроспекция (Introspecão), 2005. Doutor em ciências filosóficas, Ilya Kriguer é chefe da seção de política i dos meios de comunicação da “Novaya Gazeta”, é autor de mais de 250 artículos.

 

[Tradução de Joan Navarro a partir da versão catalã de Yauheniya Yakubovich]

 

 

70

fr1

 

Une maison que personne n’habite n’est pas une vraie maison

K.Marx

 

Dans un bois, dans un bois bleu,

Dans une maison faite de troncs de pin,

Dans une maison faite d’obscurité forestière,

Dans une maison faite de silence nocturne,

Dans une maison ombragée et endormie

Où vivent les murmures qui marchent sur le plafond

Et les ailes coupées, le miel et le lait,

Et le pleur doux et le lierre aux poutres du toit,

Où le temps ne bouge pas, tout bouge dehors et jamais ici,

Dans la maison de brume et de pluie froide,

Dans la maison construite sur des étoiles écrasées,

Dans la maison faite de troncs de pin,

Dans la maison faite d’obscurité forestière,

Dans la maison faite de silence nocturne,

Dans la maison faite de rêves tenaces,

Dans la maison où une partie de moi s’est installée,

Parce que cette maison est le début de tout et la fin,

Et celui qui passera une nuit dans la maison que, par chance, j’ai laissée,

Ne sera plus lui-même

Il mourra et renaîtra, ne sera pas reconnu par ses amis,

Une partie de lui-même restera entre ces murs,

Dans un bois, dans un bois bleu,

Dans une maison faite de troncs de pin,

Dans une maison faite d’obscurité forestière,

Dans une maison faite de silence nocturne.

 

fr2

 

nous sommes des acteurs

des masques

nous dansons

sur les ruines du sens

entre les éclairs des illuminations

dans le désert des superstitions

au bord

de l’escalier de Jacob

un aveugle heureux

si ce n’est moi

qui

chassera les démons de la porte du Rajōmon

 

fr3


INSOMNIE

 

lit défait lambeaux de rêve

ailes plafond blanc

je monte sur le mur

de plus en plus haut

 

tiens, je ne l’attendais pas ici

 

Ilya Kriguer. Région d'Arkhangelsk. Journaliste et poète. Diplômé de la Faculté de droit de l'Université de Arkhangelsk et de la Faculté de philosophie de l’Université d'État de Moscou. Il a été sélectionné parmi les finalistes du prix Дебют  (Début) en 2003. Auteur du recueil de poésies Интроспекция (Introspection), 2005. Docteur en sciences philosophiques, rédacteur en chef de la section politique et des moyens de communication de la « Novaya Gazeta », auteur de plus de 250 articles.

 

[Traduction : Dolors Català, à partir de la version catalane de Yauheniya Yakubovich]

 

 

70

esp1

 

Una casa donde no vive nadie, no es una auténtica casa.

K. Marx

 

En los bosques, en los azules bosques,

En una casa, hecha de troncos de pino,

En una casa, hecha de oscuridad boscosa,

En una casa, hecha de silencio nocturno,

En una casa, sombría y somnolienta,

Donde aún se pasean susurros por el techo,

Donde las alas cortadas, la miel y la leche,

Donde el llanto suave y donde la hiedra han cubierto las vigas,

Donde el tiempo está quieto, todo sucede afuera y nunca aquí,

En la casa, de niebla y lluvia fría,

En la casa, construida sobre estrellas aplastadas,

En la casa, hecha con troncos de pino,

En la casa, hecha de oscuridad boscosa,

En la casa, hecha de silencio nocturno,

En la casa, hecha de sueños obcecados,

En la casa, donde se instaló con firmeza una parte de mí,

Porque esta casa es fin de todo y principio,

Y si alguien pasa una noche en la casa que, por suerte, dejé,

No continuará su camino como antes,

Morirá y nacerá y nunca será reconocido por sus amigos,

Una parte de él quedará entre estas paredes,

En los bosques, en los azules bosques,

En una casa, hecha de troncos de pino,

En una casa, hecha de oscuridad boscosa,

En una casa, hecha de silencio nocturno.

 

esp2

 

somos actores

máscaras

bailamos

sobre las ruinas del sentido

entre los relámpagos de las iluminaciones

en el desierto de las supersticiones

al pie

de la escalera de Jacob

ciego feliz

si no soy yo

quién

echará a los demonios más allá de las puertas de Rashōmon

 

esp3

 

INSOMNIO

 

cama deshecha retales de sueño

alas techo blanco

subo por la pared

más y más alto

 

vaya, no le esperaba aquí.

 

Ilia Kriguer (Región de Arkhangelsk, 1978). Periodista y poeta. Licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Arkhangelsk y por la Facultad de Filosofía  de la Universidad de Moscú. Fue finalista en el año 2003 del premio “Debut”. En 2005 publicó el libro de poemas Интроспекция (Introspección). Doctor en ciencias filosóficas, Ilia Kriguer es jefe de la sección de política y de los medios de comunicación de la “Novaya Gazeta”, y autor de más de 250 artículos.

 

[Traducción del ruso: Anna Sadova y José Luís Falcó]

 

 

70

 

 

Mikhail Gronas

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer