DA

Bononad | sèrieAlfa 65

 

Foto: Joan Navarro

 

 

 

Bononad

 

La fractura em fractura

M’ha perseguit durant anys

 

La fractura me fractura

Me ha perseguido durante años

 

La fracture me fracture

Il m’a poursuivi des années durant

 

A fratura me fratura

Me perseguiu durante anos

 

La

 

La fractura em fractura. El dolor em doloreja. Estic badat i baldat, cruixit, abatut. Em fa mal tot. Tinc un dolor extrem, extralimitat. Un dolor en excés, extens, estés. Un dolor que em dotoreja, que em fureteja, que em fueteja. Un dolor que s’ha dislocat, que de l’os on vivia ha anat a parar al no-lloc (a l’espai). Un dolor transeünt que ha deixat de ser una qüestió de geografia física per esdevindre un assumpte de geografia humana, estudi dels moviments de migració. 

mha

 

M’ha perseguit durant anys, però ja, per fi, i per experiència, puc refutar aquella asserció de l’assignatura d’empirisme. Aquestes pràctiques nocturnes em demostren que no, que és contrari a la raó preferir l’afonament del món sencer a l’arrapada del meu dit.

 

Bononad, Tavernes de la Valldigna, País Valencià, 1977. Llicenciat en Filosofia per la Universitat de València Estudi General. Ha publicat els llibres Empremtes en la neu, 2007; Cotxes nous, cotxes d'ocasió, cotxes de quilòmetre zero, 2008; Facebook, 2010 i Bua, 2014, al qual pertanyen els textos editats en aquest número. Bononad afirma que no escriu poesia, però alguns pensem que sí.

 

 

65

laf

 

La fractura me fractura. El dolor me duele. Estoy partido y baldado, crujido, abatido. Me duele todo. Tengo un dolor extremo, extralimitado. Un dolor en exceso, extenso, extendido. Un dolor que me fisgonea, que me huronea, que me fustiga. Un dolor que se ha dislocado, que del hueso donde vivía ha ido a parar al no-lugar (al espacio). Un dolor transeúnte que ha dejado de ser una cuestión de geografía física para convertirse en un asunto de geografía humana, estudio de los movimientos de migración.

meha

 

Me ha perseguido durante años, pero ya, por fin, y por experiencia, puedo refutar aquella aserción de la asignatura de empirismo. Estas prácticas nocturnas me demuestran que no, que es contrario a la razón preferir el hundimiento del mundo entero al rasguño de mi dedo.

 

Bononad, Tavernes de la Valldigna, País Valenciano, 1977. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia Estudio General. Ha publicado los libros Empremtes en la neu, 2007; Cotxes nous, cotxes d'ocasió, cotxes de quilòmetre zero, 2008; Facebook, 2010 y Bua, 2014, al que pertenecen los textos editados en este número. afirma que no escribe poesía, pero algunos pensamos que sí.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

65

Lafract

 

La fracture me fracture. La douleur me fait mal. Je suis fêlé et éreinté, moulu, abattu. Tout me fait mal. J’ai une douleur extrême, extra limitée. Une douleur en excès, étendue, répandue. Une douleur qui me fouine, qui me furette, qui me fouette. Une douleur qui s’est disloquée, qui de l’os où elle vivait est parvenue à un non-lieu (à l’espace). Une douleur ambulante qui a cessé d’être une question de géographie physique pour devenir une affaire de géographie humaine, une étude des mouvements de migration. 

Il

 

Il m’a poursuivi des années durant, mais, finalement, et par expérience, je peux réfuter cette assertion de la matière d’empirisme. Ces pratiques nocturnes me démontrent que non, que préférer l’effondrement du monde entier à  l’égratignure de mon doigt  est contraire à la raison.

 

Bononad, Tavernes de la Valldigna, Pays Valencien, 1977. Il est licencié en Philosophie de l’Université de Valence Étude Générale. Il a publié les livres suivants : Empremtes en la neu, 2007; Cotxes nous, cotxes d'ocasió, cotxes de quilòmetre zero, 2008; Facebook, 2010 et Bua, 2014, auquel appartiennent les textes édités dans ce numéro. Bononad affirme qu’il n’écrit pas de poésie, mais certains d’entre nous pensent que oui.

 

[Traduction : Dolors Català]

 

 

65

fratura

 

A fratura me fratura. A dor me dói. Estou partido e esgotado, extenuado, abatido. Tudo me dói. Tenho uma dor extrema, extralimitada. Uma dor em excesso, extensa, estendida. Uma dor que me fisga, que me fuça, que me fustiga. Uma dor que se deslocou, que do osso onde vivia foi parar no não-lugar (no espaço). Uma dor transeunte que deixou de ser uma questão de geografia física para se tornar um assunto de geografia humana, estudo dos movimentos de migração.

meperseguiu

 

Me perseguiu durante anos, mas já, por fim, e por experiência, posso refutar aquela afirmação da disciplina de empirismo. Estas práticas noturnas me demonstram que não, que é contrário à razão preferir o afundamento do mundo inteiro ao arranhar do meu dedo.

 

Bononad, Tavernes de la Valldigna, País Valenciano, 1977. Licenciado em Filosofia pela Universidade de Valência Estudo Geral. Publicou os livros Empremtes en la neu, 2007; Cotxes nous, cotxes d'ocasió, cotxes de quilòmetre zero, 2008; Facebook, 2010 e Bua, 2014, ao qual pertencem os textos editados neste número. Bononad afirma que não escreve poesia, mas alguns pensamos que sim.

 

[Tradução: Veronika Paulics]

 

 

65

 

 

Roland Erb

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer