M

Francesca Cricelli ǀ sèrieAlfa 63

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Francesca Cricelli

 

 

Sobre o Atlântico

 

Sobre l’Atlàntic

At night, over the Atlantic

Sobre el Atlántico

Sull'Atlantico

La nuit sur l’Atlantique

 

 

 

 

sobreoatlantico

 

Sobre o Atlântico à noite só as estrelas

distinguem o céu do oceano.

Constelam os sonhos do destino.

E o esculpir-se deste corpo metálico

em busca de um acordo

ressoa no eco do silêncio.

 

 

Francesca Cricelli é tradutora, poeta e hussarda.

 

 

P

 

sobrelatlantic

 

Sobre l’Atlàntic a la nit només les estreles
distingeixen el cel de l’oceà.
Constel·len els somnis del destí.
I  l’esculpir-se d’aquest cos metàl·lic
a la recerca d’una harmonia
ressona en l’eco del silenci.

 

 

Francesca Cricelli és traductora, poeta i hússar.

 

| Traducció: Joan Navarro

 

 

P

 

atnight

 

At night, over the Atlantic, only the stars

to distinguish sky from ocean.

They constellate the dreams of destiny.
The carving of this metallic body
searching for a harmony that vibrates
into the echo of silence.

 

 

Francesca Cricelli, translator and poet.

 

| Translation: Francesca Cricelli

 

 

P

 

sobreel

 

Sobre el Atlántico por la noche sólo las estrellas
distinguen el cielo del océano,
tachonando los sueños del destino.
Y el esculpirse de este cuerpo metálico
en busca de una harmonía
resuena en el eco del silencio.

 

 

Francesca Cricelli es traductora, poeta y húsar.

 

| Traducción: Joan Navarro

 

 

P

 

sullatlantico

 

Sull'Atlantico di notte solo le stelle
distinguono il cielo dall'oceano.
Costellano i sogni del destino.
E l'incidersi di questo corpo
metallico alla ricerca di un accordo
risuona nell'eco del silenzio.

 

Francesca Cricelli, traduttrice e poetessa.

 

| Traduzione: Francesca Cricelli

 

 

P

 

lanuit

 

La nuit sur l’Atlantique seules les étoiles

distinguent le ciel de l’océan.

Elles constellent les rêves du destin.

Et  ce corps métallique qui se sculpte

à la recherche d’un accord

résonne dans l’écho du silence.

 

 

Francesca Cricelli est traductrice, poétesse.

 

| Traduction : Dolors Català

 

 

P

 

 

Paulo Ferraz

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |