M

Elisa Andrade Buzo ǀ sèrieAlfa 63

Foto: Joan Navarro

 

 

Elisa Andrade Buzo

 

 

que graça tem

 

de què serveix

de qué sirve

à quoi bon

 

 

 

 

quegraça

 

que graça tem

o bailado das ruas se nada e tudo

prende a atenção se esse lugar existe e não existe

e ao mesmo tempo estás dentro dele sobre

quais pontos digredi no andar da carruagem

em que fio de cabelo encontrei a solidão basta

desejar fundo e tudo virá abaixo há tantos rostos

sedutores na cidade baixa há comida vinho

luvas e guarda-chuvas se a beleza aparece

uma só vez agarra esta cabeça de ouro teu

tadzio

 

 

Elisa Andrade Buzzo é autora de Se lá no sol, Vário som e da antologia de crônicas Reforma na Paulista e um coração pisado. Escreve na revista eletrônica Digestivo Cultural.

 

 

P

 

dequeserveix

 

de què serveix

la coreografia dels carrers si res i tot

crida l’atenció si aqueix indret existeix i no existeix

i al mateix temps ets dins seu sobre

quins punts vaig divagar al llarg del camí

en quin pèl vaig trobar la solitud n’hi ha prou amb

desitjar profundament i tot s’enfonsarà hi ha tants rostres

seductors en la ciutat baixa hi ha menjar vi

guants i paraigües si la bellesa apareix

una sola vegada agafa aquest cap d’or el teu

tadzio

 

 

Elisa Andrade Buzzo és autora de Se lá no sol, Vário som i de l’antologia de cròniques Reforma na Paulista e um coração pisado. Escriu en la revista electrònica Digestivo Cultural.

 

| Traducció: Joan Navarro

 

 

P

 

dequesirve

 

de qué sirve

la coreografía de las calles si nada y todo

llama la atención si ese lugar existe y no existe

y al mismo tiempo estás dentro de él sobre

qué puntos divagué a lo largo del camino

en qué cabello encontré la soledad basta con

desear profundamente y todo se vendrá abajo hay tantos rostros seductores en la ciudad baja hay comida vino

guantes y paraguas si la belleza aparece

una sola vez coge esta cabeza de oro tu

tadzio

 

 

Elisa Andrade Buzzo es autora de Se lá no sol, Vário som y de la antología de crónicas Reforma na Paulista e um coração pisado. Escribe en la revista electrónica Digestivo Cultural.

 

| Traducción: Joan Navarro

 

 

P

 

aquoi

 

 

à quoi bon 

la danse des rues si rien et tout

ne retient l'attention si ce lieu existe et n'existe pas

et en même temps tu es en  lui en

quels points me suis-je écarté du chemin habituel

sur quel cheveu ai-je trouvé la solitude il suffit 

de désirer profondément et tout s’effondrera il y a tant de visages

séduisants dans la ville basse, il y a de la nourriture du vin

des gants et des parapluies si la beauté apparaît

une seule fois prends cette tête d'or, ton

tadzio

 

          

Elisa Andrade Buzzo est auteure de Se no sol, Vário som et de l’anthologie de chroniques Reforma na Paulista e um coração pisado. Elle écrit dans la revue électronique Digestivo Cultural.

 

| Traduction: Dolors Català

          

 

P

 

 

Lilian Aquino

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |