Marko Pogačar ǀ sèrieAlfa 59

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Marko Pogačar

 

Markov Trg

Povijest

 

Plaça de Sant Marc

Història

 

Plaza de San Marcos

Historia

 

St. Mark’s square

History

 

Praça de São Marcos

História

 

Place de Saint Marc

Histoire

 

 

 

Markov Trg

 

Nešto se dešava, no ne znam što.

neki se grudni koš širi i napinje,

sužavaju se stjenke žila, ti žljebovi, žlijezde

luče golemu žuč nad Zagrebom.

takvo je nebo tih dana: košmar

bez trunke svetosti. blok na kojem je štošta

nacrtano i nije nacrtano, šum

milijuna nogu koje se pokreću.

košmar, ponavljaju glasovi, košmar

ponavljaš ti. oštre linije kojima

kiša silazi u svoje utore; nokti, sigurno nokti.

oko zapešća vezano lišće, jer je jesen i takvo

što bezbolno prolazi. vode kipe

u loncima. psi crno procvjetaju. tko mi prilazi

prilazi tupom zlu: košmar, ponavljam,

košmar, ponavljaju oni. cijelo se nebo

sabilo u ključnu kost, i nitko od puste buke

nikoga ne čuje. a sve je novo, i sve je mučno

i sve u Zagrebu. oči, tanjuri, stvari

preko kojih se gledamo. sve sveto, sve oštro

sve psi, sve naši gusti glasovi. govor

grada koji bi grizao, borovi, jato, nešto

u zraku, pod zemljom, u zidovima; nešto

nad nama i negdje drugdje. nešto se dešava,

ne znam što.

 


Povijest

 

Šumski požar to je kad gori šuma.

Toplina na krošnje spušta se s južnog neba:

u lišće umotane pošiljke svijetla

stabla gutaju kao kokoši glupu zob.

Sa stablima je u tom trenutku svršeno

samo se to još ne zna. Kao što krmača guta šaku.

Plamen već šuška u džepu košulje, u njenim

naborima, i dan je svakako svjetliji.

Na horizontu, njegovoj kičmi, njegovim dlakama

dva su sunca; šire njuška prisutnim mrakom.

Ništa ono ne zadržava za sebe, nikud ne odlazi.

Bez pomirenja; utihne tek kad dim upuže

u slijepu zob i tu ostane. Sve će se opametiti;

sve će oko mene uskoro postati sunce,

misli sunce dok spaja grane s okolnim zrakom.

Niz deblo k zemlji bježe vjeverice i zmije.

Toplina, ne znajući si ime, silazi njime u meku

stvarnost i ono u sebi pulsira, tijesni se s pticama

u isto ludilo. Zatim iz debla prodre životinja.

Proždre koru i kreste konačno probiju površinu.

Sada deblo u svojoj dubokoj šutnji kukuriječe.

Upućuje u još jedan dan suviše sklon svom prolasku.

Potom toplina pohrli niže. Sklupča se, nečujna,

negdje u korijenju, svečanost stjerana u svoj početak,

u mudru mladost. Požar sam sebe snažno poželi.

Prostre se visokim raslinjem kao zora još tamnim

nebom, pozdrav jednom punom i praznom sobom.

Poliže lišće, poliže koru, poliže korijen, sve

taj pomalo poliže. I bude bliže jednom i drugom.

Niskom i visokom bude blizu, kratko započne

a onda nastavi s pustim poslom. Sada se sve već trese:

između zraka i zemlje više ne stoji ništa.

Neke su životinje otišle, a neke druge ostale ondje

gdje jesu. Nad njima čitava šuma u nešto prelazi,

neopipljivo, voda u termama koja čisti i razbija, neka

stišana nečist koja bježi ali ne nestaje, zbija si redove.

I sve je negdje i sve je nigdje, i sve je osvijetljeno.

Šumski požar to je kad gori šuma. Požar to je

kad gori.

 

Marko Pogačar (Split, 1984). Poeziju, esejistiku i književnu kritiku redovito objavljuje u domaćoj i inozemnoj periodici te na Trećem programu Hrvatskog radija. Objavio je četiri knjige pjesama: Pijavice nad Santa Cruzom, 2006., Poslanice običnim ljudima, 2007., Predmeti, 2009. i Crna pokrajna, 2013; te knjiga eseja Atlas glasova (Lunapark, 2010.) i Jer mi smo mnogi, 2011 i zbirka kratkih priča Bog neće pomoći (2012). Urednik je u časopisama Quorum i Zarez. Pjesme su mu prevedene na dvadesetak jezika. 

 

 

Ǣ

 

 

Plaça de Sant Marc

 

Passa alguna cosa, però no sé què.

un pit que s’eixampla i es contrau

les parets de les venes estrenyen, aquests solcs, glàndules

que segreguen una immensa fel sobre Zagreb.

així està el cel aquests dies: un malson

sense gota de santedat. un quadern on s’ha dibuixat

molt i no res, la fressa

de milions de cames en moviment.

malson, repeteixen les veus, malson

repeteixes tu. ratlles afuades per on baixa la pluja

fins als escorrancs; ungles, segurament ungles.

fulles lligades al voltant del canell, perquè és la tardor i això

pot passar sense que faça mal. aigua que bull

en perols. floreixen gossos negres. qui se m’acosta

s’acosta a una maldat esmussada: malson, repetisc,

malson, repeteixen ells. tot el cel

s’ha comprimit en la clavícula, i enmig de tant de soroll

ningú pot escoltar ningú. tot és nou i tot és fastigós,

i tot a Zagreb. ulls, plats, coses

en què ens observem els uns als altres. tot sant, tot punxegut,

tot gossos, tot les nostres veus denses. el discurs

d’una ciutat que vol mossegar, pins, un esbart, quelcom

en l’aire, sota terra, a les parets; quelcom

damunt nostre i en alguna altra banda. passa alguna cosa,

no sé què.

 

Traducció: Pau Sanchis

 


Història

 

Un incendi forestal, això és quan es crema un bosc.

La calor cau sobre les copes dels arbres des del cel del sud:

paquets de llum embolicats amb fulles

engoleixen arbres com les gallines l’estúpid gra.

En aquell moment els arbres estan acabats

però encara no ho sap ningú. Com una truja que s’empassa un puny.

La flama ja crepita a la butxaca de la camisa,

a les arrugues, i el dia és absolutament brillant.

A l’horitzó, a la seua espina dorsal, als seus cabells

hi ha dos sols; el més gran ensuma en aquesta foscor.

No es queda amb res, no va enlloc.

Sense reconciliació; només es calma quan el fum llisca

fins al gra cec i hi roman. Totes les coses posaran seny;

tot al meu voltant esdevindrà aviat sol,

pensa el sol mentre enganxa branques a l’aire.

Tronc avall fugen a terra esquirols i serps.

La calor, que no sap com es diu, baixa a una realitat

suau i el tronc batega, ple d’ocells

en la mateixa follia. Ara una bèstia salta des del tronc.

Devora l’escorça i les capçades trenquen finalment la superfície.

Ara l’arbre, en el seu profund silenci, escataina.

Assenyala un altre dia només té ganes de passar.

Després la calor s’afanya menys. S’arronsa, imperceptible,

entre les arrels, una cerimònia perseguida fins a l’inici,

fins a la sàvia joventut. Un desig de si mateix inunda el foc.

S’escampa per les plantes altes com l’alba pel cel

fosc, una salutació en una sala buida i plena.

Llepa les fulles, llepa l’escorça, llepa les arrels, llepa

una mica de tot. S’apropa a això i allò.

Proper al que és alt i al que és baix, comença a poc a poc

i després continua amb molta feina. Ara tot es sacseja:

no queda res dempeus entre el cel i la terra.

Alguns animals han marxat, i altres s’han quedat

on eren. Al seu voltant tot el bosc esdevé quelcom,

intangible, aigua termal que neteja i desembussa, una calma

bruta que fuig, però no desapareix, tanca files.

I tot és en algun lloc, i tot és enlloc, i tot està il·luminat.

Un incendi forestal és quan un bosc es crema. Un incendi

és quan crema.

 

Traducció: Pau Sanchis

 

Marko Pogačar (Split, 1984). Publica regularment articles de crítica literària a revistes croates i estrangeres i col·labora a la ràdio pública de Croàcia. Ha publicat quatre llibres de poesia  Pijavice nad Santa Cruzom (Sangoneres a Santa Cruz), 2006; Poslanice običnim ljudima (Epístoles a la gent comú), 2007; Predmeti (Objectes), 2009 i Crna pokrajna (Regió negra), 2013, a més dels llibres d'assaig Atlas glasova (Atles de les veus), 2010 i Jer mi smo mnogi (Perquè en som molts), 2011 i el recull de contes Bog neće pomoći (Déu no ajudarà), 2012. És membre del consell de redacció de les revistes Quorum i Zarez. Poemes seus han estat traduïts a més de vint idiomes.

 

 

Ǣ

 

 

Plaza de San Marcos

 

Algo está pasando, pero no sé el qué.

un pecho expandiéndose y contrayéndose,

las paredes venosas constriñendo, esas ranuras, glándulas,

secretando un inmenso amargor sobre Zagreb.

así es como está el cielo estos días: una pesadilla

sin rastro alguno de santidad. un bloc en el que muchas cosas

y ninguna han sido dibujadas, el rumor

de millones de piernas en movimiento.

pesadilla, repiten voces, pesadilla

repites. rayas afiladas por las que la lluvia

desciende a sus regueros; uñas, seguramente uñas.

hojas trenzadas alrededor de los pulsos, porque es otoño y estas cosas

pueden ocurrir sin que nada pase. hay agua hirviendo

en ollas. perros florecen en negro. todos los que se me acercan

se acercan a una maldad roma: pesadilla, repito,

pesadilla, repiten. el cielo entero

amontonado en la clavícula, y entre el puro ruido

nadie puede escuchar al otro. todo es nuevo, y todo es repugnante,

todo en Zagreb. ojos, platos, cosas

a través de las cuales nos miramos unos a otros. todo santo, todo cortante

todo perros, todo nuestras densas voces. el discurso

de una ciudad impaciente por morder, pinos, una bandada, algo

en el aire, bajo el suelo, en las paredes; algo

encima de nosotros y en otra parte. algo está pasando,

no sé el qué.

 

Traducción: Yolanda Castaño

 


Historia

 

Un incendio forestal, eso es cuando un bosque arde.

Desde el cielo sureño el calor cae sobre las copas de los árboles:

paquetes de luz envuelta en hojas

engullen los árboles como las gallinas engullen estúpido grano.

En ese instante los árboles están acabados

pero nadie lo sabe aún. Como una puerca tragando un puño.

La llama ya crepitando en el bolsillo de una camisa, en sus

pliegues, y el día es definitivamente más brillante.

Ahora en el horizonte, en su espina dorsal, en su pelo

hay dos soles; el más grande olisquea por entre la oscuridad.

No se queda con nada, no se va a ninguna parte.

Sin reconciliación; solo se calla cuando el humo se arrastra

hasta donde el ciego grano. Todas las cosas recobrarán el juicio;

todo a mi alrededor pronto se volverá sol,

piensa el sol mientras conecta las ramas al aire.

Bajando por el tronco huyen ardillas y culebras.

El calor, sin saber su propio nombre, baja hasta una

realidad más suelta y el tronco late, atestado de pájaros

en una locura común. Ahora desde el tronco salta una bestia.

Devora la corteza y las copas por fin rompen la superficie.

En su profundo silencio el tronco ahora grazna.

Señala otro día, demasiado ansioso por pasar.

Entonces el calor reduce la marcha. Se encoge, silencioso,

en alguna parte en las raíces, una ceremonia perseguida hasta sus comienzos,

hasta la sabia juventud. Un deseo de sí mismo inunda al fuego.

Se extiende por entre las plantas altas como el amanecer sobre el cielo

oscuro, un saludo a través de una sala abarrotada y vacía.

Lame las hojas, lame la corteza, lame la raíz, lame

un poco de todo. Se acerca a lo uno y a lo otro.

A lo alto y a lo bajo, primero brevemente,

luego continúa con su mera labor. Ahora todo se sacude:

nada entre el aire y la tierra queda ya en pie.

Algunos animales se han marchado, otros se quedaron donde

estaban. Por encima de ellos el bosque entero se convierte en algo,

impalpable, agua termal que limpia y desatasca, una

suciedad que se escapa pero que no desaparece, estrecha filas.

Y todo está en alguna parte, todo está en ninguna parte, y todo está iluminado.

Un incendio forestal es cuando un bosque arde. Un incendio

es cuando arde.

 

Traducción: Yolanda Castaño

 

Marko Pogačar (Split, 1984). Publica regularmente artículos de crítica literaria en revistas croatas y extranjeras y colabora en la radio pública de Croacia. Ha publicado cuatro libros de poesía Pijavice nad Santa Cruzom (Sanguijuelas en Santa Cruz), 2006; Poslanice običnim ljudima (Epístolas a la gente común), 2007; Predmeti (Objectes), 2009 y Crna pokrajna (Región negra), 2013, además de los libros de ensayo Atlas glasova (Atlas de las voces), 2010 y Jer mi smo mnogi (Porque somos muchos), 2011 y la colección de cuentos Bog neće pomoći (Dios no ayudará), 2012. Es miembro del consejo de redacción de las revistas Quorum y Zarez. Poemas suyos han sido traducidos a más de veinte idiomas.

 

 

Ǣ

 

 

St. Mark’s Square

 

Something is happening, but I don’t know what.

a chest expanding and tightening,

the vein walls constricting, those grooves, glands,

releasing immense bitterness over Zagreb.

that’s what the sky is like these days: a nightmare

without a bit of holiness. a sketchbook in which many things

have and have not been drawn, the rustle

of millions of legs on the move.

nightmare, voices repeat, nightmare

you repeat. the sharp stripes down which

rain descends into its ruts; fingernails, surely fingernails.

leaves tied around wrists, because it’s autumn and these things

painlessly pass. water is boiling

in pots. dogs blossom black. those who approach me

approach the blunt evil: nightmare, I repeat,

nightmare, they repeat. the entire sky has

huddled into the clavicle, and in the sheer noise

no one can hear each other. everything’s new, and everything’s foul,

everything in Zagreb. eyes, plates, things

across which we look at each other. all holy, all sharp

all dogs, all our dense voices. the speech

of a city eager to bite, pine trees, a flock, something

in the air, under the ground, in the walls; something

above us and somewhere else. something is happening,

I don’t know what.

 

Translation: Tomislav Kuzmanović & Anthony McCann

 

 

History

 

A forest fire, that’s when a forest burns.

from the southern sky heat falls onto the treetops:

parcels of light wrapped into leaves

gulp the trees like hens gulp dumb oats.

at that moment the trees are finished

but no one knows that yet. like a sow swallowing a fist.

the flame already rustling in the pocket of a shirt, in its

creases, and the day is definitely brighter.

now on the horizon, its spine, its hairs

there are two suns; the wider one sniffs through the dark.

it keeps nothing for itself, it goes nowhere.

uncompromising; it slows down only when smoke creeps

into the blind oats. all things will come to their senses;

everything around me will soon become sun,

the sun thinks as it connects the branches to the air.

down the tree trunk to the ground squirrels and snakes escape.

heat, not knowing its own name, descends into a looser

reality and the trunk pulses, crammed with the birds

into a common madness. now from the trunk a beast bursts out.

devours the bark and crests finally break the surface.

in its profound silence the trunk now crows.

it points to another day too keen on its passing.

then heat rushes lower. it cowers, soundless,

somewhere at the roots, a ceremony chased to its beginning,

to wise youth. a desire for itself overwhelms the fire.

it spreads through the tall plants like dawn on the darkened

sky, a greeting through a full and empty room.

it licks the leaves, licks the bark, licks the root, it licks

a bit of everything. gets closer to one and the other.

close to the short and the tall, it starts briefly

then goes on with its bare labour. everything shakes now:

between the air and the earth nothing stands anymore.

some animals have left, others remained where

they were. above them the whole forest shifts into something,

impalpable, thermal water that cleans and opens, a

filth that flees but doesn’t disappear, it closes ranks.

and everything’s somewhere, everything’s nowhere, and everything is

illuminated.

a forest fire that’s when a forest burns. a fire

is when it burns.

 

Marko Pogačar (Split, 1984). His publications include four poetry collections Pijavice nad Santa Cruzom (Leeches Over Santa Cruz, 2006), Poslanice običnim ljudima (Epistles to Ordinary People, 2007), Predmeti (Objects, 2009) and Crna pokrajina (Black Province, 2013); two books of essays Atlas glasova (Atlas of Voices, 2011) and Jer mi smo mnogi (Because We are Many, 2011), and a short story collection Bog neće pomoći (God Will Not Help, 2012). He is an editor in Quorum, a literary magazine, and Zarez, a bi-weekly for cultural and social issues. His poems are translated in more than twenty languages.

 

Translation: Tomislav Kuzmanović & Anthony McCann

 

 

Ǣ

 

 

Praça de São Marcos

 

Algo está acontecendo, mas não sei o quê.

um peito a se expandir e contrair,

as paredes das veias se estreitam, estas ranhuras, glândulas,

secretando uma imensa bile sobre Zagreb.

é assim que está o céu estes dias: um pesadelo

sem rastro algum de santidade. um caderno em que muitas coisas

e nenhuma foram desenhadas, o rumor

de milhares de pés em movimento.

pesadelo, repetem as vozes, pesadelo

repetes. sulcos afiados por onde a chuva

desce aos córregos; unhas, com certeza unhas.

folhas trançadas ao redor dos pulsos, porque é outono e estas coisas

podem ocorrer sem problemas. água fervendo

nas panelas. cães florescem em negro. quem se aproxima de mim

se aproxima de uma maldade embotada: pesadelo, repito,

pesadelo, repetem. o céu inteiro

se comprime na clavícula, e em meio a tanto barulho

ninguém pode escutar ninguém. tudo é novo e tudo é nojento,

tudo em Zagreb. olhos, pratos, coisas

através das quais nos olhamos uns aos outros. tudo santo, tudo cortante,

tudo cães, tudo nossas densas vozes. o discurso

de uma cidade que quer morder, pinheiros, um rebanho, qualquer coisa

no ar, sob a terra, nas paredes; qualquer coisa

acima de nós  e em algum outro lugar. algo está acontecendo,

não sei o quê.

 

Tradução: Veronika Paulics

 


História

 

Um incêndio florestal é quando um bosque queima.

O calor cai sobre as copas das árvores desde o céu austral:

pacotes de luz envolta em folhas

engolem árvores como as galinhas o estúpido grão.

Naquele instante as árvores estão acabadas

mas ninguém sabe ainda. Como uma porca tragando um punho.

A chama já crepita no bolso de uma camisa, em suas

dobras, e o dia é definitivamente mais brilhante.

Agora no horizonte, em sua espinha dorsal, em seu cabelos

dois sóis, o maior fareja nesta escuridão.

Nada retém, não vai a lugar algum.

Sem reconciliação; só se acalma quando a fumaça se arrasta

até onde permanece o grão cego. Todas as coisas recobrarão o juízo;

tudo ao meu redor logo se tornará sol,

pensa o sol enquanto conecta os ramos ao ar.

Tronco abaixo fogem para a terra esquilos e serpentes.

O calor, sem saber seu próprio nome, baixa até uma realidade

suave e o tronco pulsa, pleno de pássaros

em uma mesma loucura . Agora do tronco salta uma fera.

Devora a casca e as copas por fim rompem a superfície.

Agora a árvore, em seu profundo silêncio, grasna.

Um outro dia aponta, ansioso demais por passar.

Depois o calor reduz a marcha. Encolhe-se, imperceptível,

entre as raízes, uma cerimônia perseguida até seus começos,

até a sábia juventude. Um desejo de si mesmo inunda o fogo.

Estende-se por entre as plantas altas como o amanhecer sobre o céu

escuro, uma saudação numa sala  lotada e vazia.

Lambe as folhas, lambe a casca, lambe a raiz, lambe

um pouco de tudo. Aproxima-se disso e daquilo.

ao alto ao baixo, primeiro rapidamente,

depois segue seu árduo trabalho. Agora tudo se sacode:

nada mais entre o ar e a terra permanece em pé.

Alguns animais se foram, outros ficaram

onde estavam. À sua volta o bosque inteiro se converte em algo

intangível, água termal que limpa e drena, uma

sujeira que foge, mas não desaparece, cerra fileiras.

E tudo está em algum lugar, tudo está em nenhum lugar, e tudo está iluminado.

Um incêndio florestal é quando um bosque queima. Um incêndio

é quando queima.

 

Tradução: Veronika Paulics

 

Marko Pogačar (Split, 1984). Publica regularmente artigos de crítica literária em revistas croatas e estrangeiras e colabora na rádio pública da Croácia. Publicou quatro livros de poesia Pijavice nad Santa Cruzom (Sanguessugas em Santa Cruz), 2006; Poslanice običnim ljudima (Epístolas à gente comum), 2007; Predmeti (Objetos), 2009 e Crna pokrajna (Região preta), 2013, além dos livros de ensaio Atlas glasova (Atlas das vozes), 2010, e Jer mi smo mnogi (Porque somos muitos), 2011, e a coletânea de contos Bog neće pomoći (Deus não ajudará), 2012. É membro do conselho de redação das revistas Quorum e Zarez. Alguns de seus poemas foram traduzidos para mais de vinte línguas.

 

 

Ǣ

 


Place de Saint Marc

 

Il arrive quelque chose, mais je ne sais pas quoi.

une poitrine qui s’élargit et se contracte

les parois des veines  rétrécissent, ces sillons,  glandes

qui  sécrètent un fiel immense sur Zagreb

le ciel est ainsi ces jours-ci : un cauchemar

sans goutte de sainteté, un cahier où on a dessiné

beaucoup et rien, le bruit

de millions de jambes en mouvement.

cauchemar, répètent les voix, cauchemar

répètes-tu. des rayures aiguës par où descend la pluie

jusqu’aux ravins; des ongles, sûrement des ongles.

des feuilles attachées autour du poignet, parce que c’est l’automne et cela peut

arriver sans que cela fasse mal. eau qui bout

dans des chaudrons. des chiens noirs fleurissent. celui qui s’approche de moi

s’approche d’une méchanceté  émoussée : cauchemar, je répète,

cauchemar, répètent-ils. tout le ciel

s’est comprimé dans la clavicule, et au milieu de tant de bruit

personne ne peut écouter personne. tout est nouveau et tout est répugnant,

et tout à Zagreb. yeux, assiettes, choses dans lesquelles nous nous observons les uns les autres, tout saint, tout pointu,

tout chiens, tout nos voix denses. le discours

d’une ville qui veut mordre, des pins, une volée, quelque chose

dans l’air, sous terre, sur les murs; quelque chose

sur nous et ailleurs, il arrive quelque chose,

je ne sais pas quoi.

 

Traduction : Dolors Català

 


Histoire

 

Un incendie forestier, c’est quand une forêt brûle.

La chaleur tombe sur les cimes des arbres depuis le ciel du sud :

des paquets de lumière enveloppés de feuilles

engloutissent les arbres comme les poules le grain stupide.

À ce moment-là ce sont des arbres finis

mais personne ne le sait encore. Comme une truie qui avale un poing.

La flamme crépite déjà dans la poche de la chemise,

dans les rides, et le jour est tout à fait brillant.

À l’horizon, dans son épine dorsale, dans ses cheveux

Il y a deux soleils ; le plus grand hume dans cette obscurité.

Il ne garde rien, il ne va nulle part.

Sans réconciliation ; il ne se calme que lorsque la fumée glisse

jusqu’au grain aveugle et y reste. Toutes les choses deviendront raisonnables ;

tout autour de moi deviendra bientôt soleil,

pense le soleil tandis qu’il accroche des branches dans l’air.

des écureuils et des serpents dévalent les troncs et fuient.

La chaleur, qui ne sait pas comment elle s’appelle, diminue

à une douce réalité et le tronc bat, plein d’oiseaux

dans la même folie. Maintenant une bête saute du tronc.

Elle dévore l’écorce et  les cimes cassent finalement la surface.

Maintenant l’arbre, dans son profond silence, glousse.

Il signale un autre jour il n’a qu’une envie passer.

Après la chaleur se hâte moins. Elle se traîne, imperceptible,

entre les racines, une cérémonie poursuivie jusqu’à ses commencements,

jusqu’à la sage jeunesse. Un désir de soi-même inonde le feu.

Il s’étend dans les plantes hautes comme l’aube dans le ciel

sombre, une salutation dans une salle vide et pleine.

Il lèche les feuilles, lèche l’écorce, lèche les racines, lèche

un peu tout. Il s’approche de ceci et de cela.

Il commence peu à peu près de ce qui est haut et de ce qui est bas,

puis il continue laborieusement. Maintenant tout est secoué :

il ne reste rien sur pied entre le ciel et la terre.

Quelques animaux sont partis, et d’autres sont restés

ils étaient. Autour d’eux toute la forêt devient quelque chose,

intangible, eau thermale qui nettoie et débouche, un calme sale

qui fuit, mais ne disparait pas, serre les rangs.

Et tout est quelque part, et tout est nulle part, et tout est illuminé.

Un incendie forestier c’est quand une forêt brûle. Un incendie

c’est quand ça brûle.

 

Traduction : Dolors Català

 

Marko Pogačar (Split, 1984).  Il publie régulièrement des critiques littéraires dans des revues croates et étrangères; il collabore à la radio publique de la Croatie. Il a publié quatre recueils de poésie Pijavice nad Santa Cruzom (Les trombes au-dessus de  Santa Cruz), 2006; Poslanice običnim ljudima (Lettre aux gens ordinaires), 2007; Predmeti (Objets), 2009 i Crna pokrajna (Région noire), 2013, outre les Essais Atlas glasova (L’Atlas des votes), 2010 et Jer mi smo mnogi (Car nous sommes nombreux), 2011 ainsi que le recueil de contes Bog neće pomoći (Dieu n’aidera pas), 2012. Il est membre du conseil de rédaction des revues Quorum i Zarez. Ses poèmes ont été traduits dans plus de vingt langues.

 

 

Ǣ


 

Ivica Prtenjača

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |