AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August Strindberg

 

 

Isabel Garcia Canet

 

Badar la mar de cel

 

Partir el mar de cielo

Partir o mar de céu

Fendre la mer de ciel

To shatter the sea of sky

 

 

 

 

Badar la mar de cel

d’aigua o de pedra de riu

amb la cresta de la memòria

                                            i naufragar

el travertí cel, la pell de les nines

sense olor, la flora, l’inici de tot:

eixam-orgue

curull d’ulls que s’esglaien

–famolenc dels sense nom– llum

de gelatina, coure roent de matèria primera: fang

concordança de llengües que s’atansen

concert d’humitat per al cec-sord. Pigall idioma

unitat i matèria,

torn solar

esguard que modela el bust del canvi

l’instant atemporal

la  molsa que es fon al soll

de l’essència orgànica que fórem, que serem: Què som?

eco, sistema, aigua ardent

Veig

el crit descompassat,

treball fora de sèrie, no hi cal cap sèrie, sense mans

–fora– prehistòrica mirada

somni de font, l’ arrel, plàcida contra-natura

supraliment de l’ésser, sonda, maquinària

des(celebrar)

verd apagat de verds que s’extasia

xiprer encès i desdoblat: casament

de les germanes bastardes –deien– de l’home:

els buits als horts del llenguatge,

forats de llum, noms d’objectes desterrats.

Els sense nom, ja! Les sense nom, ja! –els que fugiren–

1940, 1894, 2012....cel de mar, pell dels ulls, llenguatge

enciclopèdia del verd, matèria fugissera i circumdant

Veig

perenne línia circular

inherent eclipsi del front univers

sal; mar d’arena –més enllà– la llet de la fulla l’escorpí,

polsim de crustaci ens asseca moviment

i moral, gorja i pas;

història desnonada de vides múltiples

dos ulls aliens assimilen amb el vidre microscòpic

de la lent del bussejar

el caos que ordena inefable

la vida –salt, oblit, fòssil, mar, memòria, saber el salt

mortal: ferro de sabor –sang– verd: salobre de tresor:

Alga, empremta de vida primera, salvatge tribu

Des(humanitzada) ja! ventosa del demà: la llengua

Nafra d’ull, misteri de paraula o trofeu per a la ciència

el trobar

–Natura–

Ceguesa, laberint, timpà:

Oxigen, gravetat

Sedàs, colador, filtre: Trenca, closques.

 

 

Isabel García i Canet, Pego, País Valencià, 1981. Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de València. Finalista del XXVII Premi de Haikus Joan Teixidor amb el llibre Pell de serp. En 2007 publica Claustre, Premi Senyoriu d’Ausiàs March de Beniarjó 2006 i de la Crítica dels Escriptors Valencians. En 2011 edita L’os de la música, Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia de Burjassot 2010. Ha aparegut en les antologies Eròtiques i despentinades (2008), Pedra foguera (2008) i For sale, 50 Veus de la Terra (2010). Alguns dels seus poemes han estat traduïts al francés, anglés, espanyol, italià, portugués, i al noruec en una antologia bilingüe, Veus Paral·leles 7, de poetes noruecs i catalans (2009).

 

 

AS

 

 

Partir el mar de cielo

de agua o de piedra de río

con la cresta de la memoria

                                           y naufragar

el travertino cielo, la piel de las muñecas

sin olor, la flora, el inicio de todo:

enjambre–órgano

colmado de ojos que se espantan

–hambriento de los sin nombre– luz

de gelatina, cobre candente de materia primera: barro

concordancia de lenguas que se acercan

concierto de humedad para el ciego–sordo. Lazarillo idioma

unidad y materia,

torno solar

mirada que modela el busto del cambio

el instante atemporal

el musgo que se funde en el poso

de la esencia orgánica que fuimos, que seremos: ¿Qué somos?

eco, sistema, agua ardiente

Veo

el grito descompasado,

trabajo fuera de serie, no es necesario ninguna serie, sin manos

–fuera– prehistórica mirada

sueño de fuente, la raíz, plácida contra-natura

supralimento del ser, sonda, maquinaria

des(celebrar)

verde apagado de verdes que se extasía

ciprés encendido y desdoblado: boda

de las hermanas bastardas –decían– del hombre:

los vacíos en los huertos del lenguaje,

agujeros de luz, nombres de objetos desterrados.

¡Los sin nombre, ya! ¡Las sin nombre, ya! –los que huyeron–

1940, 1894, 2012....cielo de mar, piel de los ojos, lenguaje

enciclopedia del verde, materia fugaz y circundante

Veo

perenne línea circular

inherente eclipse del frente universo

sal; mar de arena –más allá– la leche de la hoja el escorpión,

polvillo de crustáceo nos seca movimiento

y moral, garganta y paso;

historia desahuciada de vidas múltiples

dos ojos ajenos asimilan con el cristal microscópico

de la lente del bucear

el caos que ordena inefable

la vida –salto, olvido, fósil, mar, memoria, saber el salto

mortal hierro de sabor –sangre– verde: salobre de tesoro:

Alga, impronta de vida primera, salvaje tribu

¡Des(humanizada) ya! ventosa del mañana: la lengua

Llaga de ojo, misterio de palabra o trofeo para la ciencia

el encontrar

–Naturaleza–

Ceguera, laberinto, tímpano:

Oxígeno, gravedad

Cedazo, colador, filtro: Rompe, cabezas.

 

 

Isabel García i Canet, Pego, País Valenciano, 1981. Licenciada en Filología Catalana por la Universitat de València. Finalista del XXVII Premio de Haikus Joan Teixidor con el poemario Pell de serp. En 2007 publica Claustre, Premio Senyoriu d’Ausiàs March de Beniarjó 2006 y de la Crítica de los Escritores Valencianos. En 2011 edita L’os de la música, Premio Vicent Andrés Estellés de Poesia de Burjassot 2010. Ha sido antologada en Eròtiques i despentinades (2008), Pedra foguera (2008) y For sale, 50 Veus de la Terra (2010). Algunos de sus poemas han sido traducidos al francés, inglés, español, italiano, portugués, y al noruego en una antología bilingüe, Veus Paral·leles 7, de poetas noruegos y catalanes (2009).

 

|Traducción: Joan Navarro

 

 

AS

 

 

Partir o mar de céu

de água ou de pedra de rio

com a crista da memória

                                       e naufragar

o travertino céu, a pele das bonecas

sem cheiro, a flora, o início de tudo:

enxame–órgano

cheio de olhos que espantam-se

– faminto dos sem nome – luz

de gelatina, cobre em brasa de matéria primeira: barro

concordância de línguas que avizinham-se

concerto de umidade para o cego–surdo. Guia de cego idioma

unidade e matéria,

torno solar

olhada que molda o busto do câmbio

o instante atemporal

o musgo que se funde na borra

da essência orgânica que fomos, que seremos: O que somos?

eco, sistema, água ardente

Veio

o grito descompassado,

trabalho fora de série, não é precisdo nenhuma série, sem mãos

–fora– olhar pré-histórico

sonho de fonte, a raiz, plácida contra-natura

supralimento do ser, sonda, maquinaria

des(celebrar)

verde apagado de verdes que se extasia

cipreste aceso e desdobrado: casamento

das irmãs bastardas –diziam– do marido:

os vácuos nos pomares da linguagem,

buracos de luz, nomes de objetos desterrados.

Os sem nome, já! As sem nome, já! –os que fugiram–

1940, 1894, 2012....céu de mar, pele dos olhos, linguagem

enciclopédia do verde, matéria fugaz e circundante

Vejo

perene linha circular

inerente eclipse do frente universo

sal; mar de areia –além– o leite da folha o escorpião,

polvilho de crustáceo nos enxuga movimento

e moral, garganta e passo;

história desenganada de vidas múltiplas

dois olhos alheios assimilam com o vidro microscópico

da lente do mergulhar

o caos que ordena inefável

a vida –salto, esquecimento, fóssil, mar, memória, saber o salto

mortal ferro de gosto –sangue– verde: sal de tesouro:

Alga, impressão de vida primeira, selvagem tribo

Des(humanizado) já! ventosa do amanhã: a língua

Chaga d’olho, mistério de palavra ou troféu para a ciência

o encontrar

–Natureza–

Cegueira, labirinto, tímpano:

Oxigênio, gravidade

Peneira, coador, filtro: Quebra, cabeças.

 

 

Isabel Garcia i Canet, Pego, País Valenciano, 1981. Licenciada em Filologia Catalã pela Universidade de Valência. Finalista do XXVII premio de Haikus Joan Teixidor com o poemario Pell de serp. Em 2007 publica Claustre, prêmio Senyoriu d’Ausiàs March de Beniarjó 2006 e da Crítica dos Escritores Valencianos. Em 2011, edita L’os de la música, prêmio Vicent Andrés Estellés de Poesia de Burjassot 2010. Participou das antologias Eròtiques i despentinades (2008), Pedra foguera (2008) e For sale, 50 veus de la terra (2010). Alguns de seus poemas foram traduzidos em francês, inglês, espanhol, italiano, português, e em norueguês em uma antologia bilíngue, Veus Paral·leles 7, de poetas noruegueses e catalães (2009).

 

|Tradução: Joan Navarro

 

 

AS

 

 

Fendre la mer de ciel

d'eau et de galet de rivière

avec la crête de la mémoire

                                          et naufrager

le ciel travertin, la peau des poupées

sans odeur, la flore, l'origine de tout:

essaim-orgue

empli d'yeux qui s'épouvantent

–affamé des sans nom– lumière

de gélatine, cuivre incandescent de matière première: bourbe

concordance de langues qui s'approchent

concert d'humidité pour l'aveugle-sourd. Guide d'aveugle idiome

unité et matière,

tour solaire

regard modelant le buste du changement

l'instant atemporel

la mousse qui se fond à la lie

de l'essence organique que nous fûmes, que nous serons: Que sommes nous?

écho, système, eau-de-vie

Je vois

le cri saccadé

travail hors série, il n'est nul besoin de série, sans mains

–dehors– préhistorique regard

rêve de source, la racine, placide contre-nature

superaliment de l'être, sonde, machinerie

dé(célébrer)

vert éteint de verts qui s'extasie

cyprès enflammé et dédoublé: mariage

des soeurs bâtardes –disait-on– de l'homme:

les vides dans les jardins du langage,

trous de lumière, noms d'objets bannis.

Les hommes sans nom, désormais! Les femmes sans nom, désormais! –ceux qui ont fui–

1940, 1894, 2012....ciel de mer, peau des yeux, langage

encyclopédie du vert, matière fugace et enveloppante

Je vois

une pérenne ligne circulaire

inhérente éclipse du front univers

sel; mer de sable –au delà– le lait de la feuille le scorpion,

une poussière de crustacés dessèche notre mouvement

notre morale, notre gorge, nos pas;

histoire congédiée de vies multiples

deux yeux étrangers assimilent avec le verre microscopique

de la lentille de la plongée

le chaos qui ordonne ineffable

la vie –saut, oubli, fossile, mer, mémoire, connaître le saut

mortel: fer de saveur –sang– vert: salpêtre de trésor:

Algue, empreinte de vie première, sauvage tribu

Des(humanisée) désormais! ventouse du lendemain: la langue

Plaie de l'oeil, mystère de parole ou trophée pour la science

la découverte

–Nature–

Cécité, labyrinthe, tympan:

Oxygène, gravité

Crible, tamis, filtre: Casse, têtes.

 

 

Isabel García i Canet, Pego, Pays valencien, 1981. Licenciée de philologie catalane de l'université de Valence. Finaliste du XXVIIe Prix de Haïkus Joan Teixidor avec le livre Pell de serp. En 2007, elle publie Claustre, Prix Senyoriu d’Ausiàs March (Beniarjó, 2006) et Prix de la Critique des écrivains valenciens; en 2011, L’os de la música, Prix Vicent Andrés Estellés de poésie (Burjassot, 2010). Elle est présente dans les anthologies Eròtiques i despentinades (2008), Pedra foguera (2008) et For sale, 50 Veus de la Terra (2010). Certains de ses poèmes ont été traduits en français, anglais, espagnol, italien, portugais, et en norvégien dans une anthologie bilingue, Veus Paral·leles 7, de poètes norvégiens et catalans (2009).

 

|Traduction: Denise Boyer

 

 

AS

 

 

To shatter the sea of sky

of water or of riverstone

with the crest of memory

                                       and to be shipwrecked

the travertine, the flora, the beginning of everything:

swarm-organ

filled with eyes which are appalled,

starving for the nameless jelly

light, red-hot copper of first matter: clay

concordance of tongues which snuggle up

humidity concert for the mute-deaf. Blindguide idiom

unity and matter,

solar potter's wheel

look which models the bust of change

timeless instant

the moss which melts before the quagmire

of the organic essence which we were, which we'll be: What are we?

eco, system, burning water

I see

the shout out of time,

sequenceless work, there is no need for a sequence, handless

out prehistoric look

fountain dream, the root, peaceful unnatural

supranourishment for the being, machinery

to un(celebrate)

switched-off green of greens which raptures

blazing and split cypress: marriage

of the bastard sisters they used to say of the man:

the gaps in the orchard of language,

lightgaps, landless objects names.

The male nameless, now! The female nameless, now! the ones who escaped

1940, 1894, 2012… sky sea, eye skin, language,

encyclopedia of the green, the evasive and surrounding matter

I see

perennial circular line

inherent eclipse of the front universe

salt; sand sea beyond the leaf milk the scorpion,

crustacean spray dries us up movement

and moral, gorge and pace;

evicted history of the multiple lives

two alien eyes are assimilating with the microscopic glass

of the diving lens

the chaos that orders ineffable

the life jump, oblivion, fossil, sea, memory, to know the mortal

jump: iron of taste blood green: brackish of treasure:

weed, footprint of first life, wild tribe

De(humanized) now! suction pad of the tomorrow: the tongue

eye wound, mystery of word or trophy for the science

the finding

Nature

Blindness, labyrinth, eardrum:

Oxygen, gravity

Sieve, colander, filter: Be, wilder. 

 

 

Isabel Garcia i Canet, Pego, País Valencià, 1981. Degree in Filologia Catalana (Catalan Studies) at the Universitat de València. Candidate to the XXVII Joan Teixidor Haiku Prize with her book Pell de serp. In 2007 she published Claustre, Senyoriu d'Ausiàs March Prize 2006 and Valencian Writers Critic Prize. In 2011 she published L'os de la música, Vicent Andrés Estellés Burjassot Poetry Prize. Her work has appeared in many anthologies such as Eròtiques i despentinades (2008), Pedra foguera (2008) i For Sale, 50 Veus de la Terra (2010). Some of her poems have been translated into French, English, Spanish, Italian, Portuguese, and to Norwegian in a bilingual anthology of Catalan and Norwegian poets, Veus Paral·leles 7.

 

|Translation: Arthur Rippendorf and Jaume C. Pons Alorda

 

 

AS

 

D. Regimbald

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |