Pepe Cáccamo: O nome da chave

 

Pepe Cáccamo: O nome da chave

 

 

 

 

|Pepe Cáccamo, nome artístico do escritor Xosé María Álvarez Cáccamo. Vigo, 1950. Poeta, narrador e crítico literario. Os 14 títulos da súa obra poética publicada até o momento foron reunidos en Ancoradoiro, volume editado por Espiral Maior no ano 2003. Como artista plástico realizou diversas exposicións individuais: Obra perversa. Galería Citania. Santiago. 2006. Underwood. O concepto e a letra. A Carón do Mar. Cangas do Morrazo. 2007. Underwood. Auditorio Municipal. Vilagarcía de Arousa. Material Metáfora, Aula de Cultura Ponte de Rosas de Gondomar, 2010. Cántico dos topónimos esdrúxulos. Espiral Maior, 2010. 

 

 

 |Pepe Cáccamo, nom artístic de l'escriptor Xosé María Álvarez Cáccamo. Vigo, 1950. Poeta, narrador i crític literari. Els 14 títols de la seua obra poètica publicada fins aquell moment foren reunits en Ancoradoiro (Ancoratge), volum editat per Espiral Maior l'any 2003. Com artista ha realitzat diverses exposicions individuals, entre les quals:  Obra perversa. Galería Citania. Santiago. 2006. Underwood. O concepto e a letra. A Carón do Mar,  Cangas do Morrazo. 2007. Underwood. Auditorio Municipal. Vilagarcía de Arousa. En setembre de 2010 s'inaugura l'exposició Material Metáfora a L'Aula de Cultura Ponte de Rosas de Gondomar. També publica aquest any Cántico dos topónimos esdrúxulos.

 

 

|Pepe Cáccamo, nombre artístico del escritor Xosé María Álvarez Cáccamo. Vigo, 1950. Poeta, narrador y crítico literario. Los 14 títulos de su obra poética publicada hasta el momento fueron reunidos en Ancoradoiro (Ancladero) volumen editado por Espiral Maior el año 2003. Como artista ha realizado diversas exposiciones individuales: Obra perversa. Galería Citania. Santiago. 2006. Underwood. O concepto e a letra (Underwood. El concepto y la letra) A Carón do Mar. Cangas do Morrazo. 2007. Underwood. Auditorio Municipal. Vilagarcía de Arousa. En septiembre de 2010 se inaugura la exposición Material Metáfora en el Aula de Cultura Ponte de Rosas de Gondomar. Publica también este año Cántico dos topónimos esdrúxulos.  

 

 

|Pepe Cáccamo, nom artistique de l’écrivain Xosé María Álvarez Cáccamo. Vigo 1950. Poète, narrateur et critique littéraire. Les quatorze titres de son œuvre poétique publiée jusqu’à maintenant ont été réunis dans Ancoradoire (Ancrage), volumé édité par Espiral Maior l’année 2003. Comme artiste, il a réalisé expositions individuelles diverses : Œuvre perverse . Gallerie Citania. Santiago. 2006. Underwood. O concepto e a letra (Underwood. Le concept et la lettre). A Carón do Mar. Cangas do Morrazo. 2007. Underwood. Auditorio Municipal.  Vilagarcia de Arousa. Material Metáfora, Aula de Cultura Ponte de Rosas de Gondomar, 2010.  

 

 

|Pepe Cáccamo, artistic name for the writer Xosé María Álvarez Cáccamo. Born in Vigo, 1950. Poet, narrator and literary critic. The 14 titles of his published poetic work were brought together in Ancoradoiro (Ancladero) published by Espiral Maior in 2003.  He has carried out different individual exhibitions: Obra perversa (Evil work) Galery Citania. Santiago.2006. Underwood. O Concepto e a letra(Underwood. Concept and the word). A Carón do Mar. Cangas do Morrazo. 2007. Underwood. Auditorio Municipal. Villagarcía de Arousa. Material Metáfora, Aula de Cultura Ponte de Rosas. Gondomar, 2010. 

 

 

[Pere Císcar]

a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer