a  
 

Tiergarten. Berlín 2007. Foto: Joan Navarro

[Taula de ping-pong als jardins del Tiergarten]

 

 

 

[Juan Kruz Igerabide

 

The waste ping

 

[The waste ping
[The waste ping
[The waste ping

[The waste ping
[The waste ping

 

 

The waste ping

 

Asfalto mortuetan

ping pong-ean ari

pailazoen sudurrekin.

            the waste land

            the waste ping

ping pong sudurrak

pailazoka jolasean

basamortu asfaltatuetan.

 

Azaroa da hilik krudelena

hildako pailazoen hila

sudur mortuen hila

the waste ping

            the waste pong

hildako sudurren hila

pailazo mortuen hila

azaroa da hilik asfaltatuena.

 

Hosto iharren memoria

desioa sarearen bestaldean

pailazoen bonbak punpaka gerratan

the blood land

            the waste pong

gerren eztanda pailazoen sudurretan

memoria sarean ihartzen

eta desioa hostoen ifrentzuan.

 

            Nire memoria, nire desioa, parkean eserita hemen, egunkariaren orria irauli ezinik, zama handiegia, odol gehiegi, ez dakit ezer neure buruaz, ez dakit neu ezertaz. Bakea airean zehar. Itomena.

 

           

[Juan Kruz Igerabide Sarasola Adunan jaio zen (Gipuzkoa) 1956an, eta bertan bizi da. Zenbait urtetan lehen eta bigarren hezkuntzako irakasle izan ondoren, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle da gaur, Euskal Filologia sailean. 2002an argitaratu zuen Hosto gorri, hosto berde, Atenea argitaletxean; 2003an, Mailu isila Alberdanian, eta Martillo silencioso edizio elebiduna Atenean. 2004an, Egia hezur (aforismoak) agertu zen Alberdanian, eta gaztelaniazko bertsioa Algan También las verdades mueren (aforismos); 2005ean, berriz, Hauts bihurtu zineten nobela argitaratu zuen Alberdanian, eta 2007an gaztelaniazko itzulpena Algan, Me queda la ceniza izenburupean.

 

Õ

 

 

[The waste ping

 

En los asfaltos desolados

juegos de ping pong

con narices de payasos

            the waste land

            the waste ping

narices de ping pong

juegos de payasos

en los baldíos asfaltados.

 

Noviembre es el mes más cruel

mes de los payasos muertos

mes de las narices baldías

            the waste ping

            the waste pong

mes de las narices muertas

mes de los payasos baldíos

noviembre es el mes más asfaltado.

 

La memoria en las hojas secas

el deseo al otro lado de la red

bombas de payaso rebotan en guerras

            the blood land

            the waste pong

guerras estallan en narices de payaso

la memoria se reseca en la red

y el deseo en el envés de las hojas.

 

             Mi memoria, mi deseo, aquí sentado en el parque, no puedo volcar la hoja del periódico, pesa demasiado, sangra demasiado, no sé nada de mí, no sé mí de nada. La paz surca el aire. Asfixia.

 

 

[Juan Kruz Igerabide Sarasola nació en Aduna (Guipúzcoa) el año 1956, donde reside actualmente. Durante varios años fue profesor de primaria y de secundaria; en la actualidad es profesor de la Universidad del País Vasco en la especialidad de Filología Vasca. En 2002 publicó, en edición bilingüe, Hosto gorri, hosto berde, Hoja roja, hoja verde en Editatenea y Mailu isila en Alberdania, en 2003 apareció la edición bilingüe bajo el título de Martillo silencioso en Editatenea. En 2004 el libro de aforismos Egia hezur (aforismoak) en Alberdania, y también el mismo año la reelaboración del anterior: También las verdades mueren (aforismos) en Alga. En 2005 aparece su novela Hauts bihurtu zineten, Aberdania, cuya traducción,  Me queda la ceniza, se editaría en 2007 por la editorial Alga.

 

[Traducció del basc de Juan Kruz Igerabide

 

Õ

 

 

[The waste ping

 

Damunt dels asfalts desolats

jocs de ping-pong

amb nassos de pallassos

            the waste land

            the waste ping

nassos de ping-pong

jocs de pallassos

damunt dels eixorcs asfaltats.

 

Novembre és el mes més cruel

mes dels pallassos morts

mes dels nassos eixorcs

            the waste ping

            the waste pong

mes dels nassos morts

mes dels pallassos eixorcs  

novembre és el mes més asfaltat.

 

La memòria en les fulles seques

el desig a l’altre costat de la xarxa

bombes de pallasso reboten en guerres

            the blood land

            the waste pong

guerres esclaten en nassos de pallasso

la memòria es resseca en la xarxa

i el desig en el revers de les fulles.

 

             La meua memòria, el meu desig, aquí assegut al parc, no puc girar el full del periòdic, pesa massa, sagna massa, no sé res de mi, no sé mi de res. La pau solca l’aire. Asfíxia.  

 

 

[Juan Kruz Igerabide Sarasola va nàixer a Aduna (Guipúscoa) l'any 1956, on resideix actualment. Durant molts anys ha estat professor de primària i de secundària; en l’actualitat és professor de la Universitat del País Basc en l’especialitat de Filologia Basca. En 2002 publicà, en edició bilingüe, Hosto gorri, hosto berde, Hoja roja, hoja verde en Editatenea i Mailu isila en Alberdania, en 2003 va aparèixer l’edició bilingüe sota el títol de Martillo silencioso en Editatenea. En 2004 el llibre d’aforismes Egia hezur (aforismoak) en Alberdania, i també el mateix any la reelaboració de l’anterior: También las verdades mueren (aforismos) en Alga. En 2005 apareix la seua novel· Hauts bihurtu zineten, Aberdania, la traducció de la qual  Me queda la ceniza, s’ha editat en 2007 per l’editorial Alga.

 

[Traducció al català de Joan Navarro a partir de la versió castellana de J.K. I.

 

 Õ

 

[The waste ping

 

Nos asfaltos desolados

jogos de ping pong

com narizes de palhaço

            the waste land

            the waste ping

narizes de ping pong

jogos de palhaços

nos baldios asfaltados.

 

Novembro é o mês mais cruel

mês dos palhaços mortos

mês dos narizes baldios

            the waste ping

            the waste pong

mês dos narizes mortos

mês dos palhaços baldios

novembro é o mês mais asfaltado.

 

A memória nas folhas secas

o desejo do outro lado da rede

bombas de palhaços rebotam em guerras

            the blood land

            the waste pong

guerras estalam em narizes de palhaço

a memória se resseca na rede

e o desejo no verso das folhas.

 

             Minha memória, meu desejo, aqui sentado no parque, não posso tombar a folha do jornal, pesa demais, sangra demais, não sei nada de mim, não sei mim de nada. A paz sulca o ar. Asfixia.

 

[Juan Kruz Igerabide Sarasola nasceu em Aduna (Guipúscoa, Espanha) em 1956, onde reside atualmente. Durante vários anos foi professor de ensino fundamental e médio; na atualidade é professor da Universidad del País Vasco na especialidade de Filologia Basca. Em 2002 publicou, em edição bilíngüe, Hosto gorri, hosto berde, Hoja roja, hoja verde pela Editatenea e Mailu isila pela Alberdania; em 2003 apareceu sua edição bilíngüe sob o título Martillo silencioso pela Editatenea. Em 2004 o livro de aforismos Egia hezur (aforismoak) pela Alberdania, e também no mesmo ano a reelaboração do anterior: También las verdades mueren (aforismos) , pela Alga. Em 2005 aparece sua novela Hauts bihurtu zineten, Aberdania, cuja tradução,  Me queda la ceniza, seria editada em 2007 pela editora Alga.


[Traducció al portugués de Fábio Aristimunho des de la versió castellana de J.K. I

 

 Õ

 

[The waste ping

 

On the devastated pavements

ping pong games

with clown noses

          the waste land

          the waste ping

ping pong noses

clown's games

on the paved wasteland.

 

November is the cruellest month

the month of dead clowns

the month of waste noses

          the waste ping

          the waste pong

the month of the dead noses

the month of waste clowns

november ist the most asphalted month.

 

The memory in the dry leaves

the desire at the other side pf the net

the clown's bombs rebound in wars

          the blood land

          the waste pong

wars blow up in clown noses

memory dries in the net

and desire in the back of the leaves.

 

          My memory, my desire, sitting here in the park, I can't turn over the newspaper sheet, it's too heavy, it bleeds too much, I don't know anything about me, I don't know about me anything. Peace flows in the air. Suffocation.

 

 

[Juan Kruz Igerabide Sarasola was born in Adurna (Guipuzcoa) in 1956. He lives there now. He was a primary and secundary school teacher for several years; nowdays he teaches Filología Vasca in La Universidad del País Vasco. In 2002 a bilingual edition, Hosto gorri, hosto berde, Hoja roja, hoja verde, was published by Editatenea and Mailu isila by Alberdania, in 2003 a bilingual edition Martillo silencioso was published by Editatenea. In 2004 the book of aphorisms Egia hezur (aforismoak) was published by Alberdania and a revised edition of it was published by Alga. In 2005 his novel Hauts bihurtu zineten, was published by Alberdania and the translation Me queda la ceniza appeared in 2007 by Alga publishers.

 

[Traducció Rosa Mengual

 

Õ

 

[The waste  ping

Sur les asphaltes désolés
des jeux de ping pong
aux nez de clowns
        the waste land
        the waste ping
des nez de ping pong
des jeux de clowns
sur les friches asphaltées

Novembre est le mois le plus cruel
mois des clowns morts
mois des nez en friche
        the waste ping
       the waste pong
mois des nez morts
mois de clowns en friche
novembre est le mois le plus asphalté

La mémoire dans les feuilles sèches
et le désir de l'autre côté du filet
des bombes de clowns rebondissent dans des guerres
        the blood land
        the wastw pong
des guerres éclatent en nez de clowns
la mémoire se dessèche dans le filet
et le désir sur l'envers des feuilles

       Ma mémoire, mon désir, maintenant assis dans le parc, je ne peux pas renverser la feuille du journal, elle pèse trop, elle saigne trop, je ne sais rien de moi, je ne sais moi rien. La paix sillonne l'air. Elle étouffe.
 

 

[Juan Kruz Igerabide Sarasola est né à Aduna (Guipúzcoa) en 1956 et c'est là où il réside actuellement. Pendant plusieurs années il a été enseignant en primaire et en secondaire; aujourd'hui il est professeur spécialiste en philologie Basque à l'Université du Pays Basque. En 2002 il publia, en édition bilingue, Hosto gorri, hosto berde, Hoha roja, hoja verde, chez Editatenea et Mailu isila chez Alberdania, en 2003 apparut l'édition bilingue sous le titre  de Martillo silencioso chez Editatenea. En 2004 le livre d'aphorismes Egia Ezur (aforismoak) chez Alberdania, et aussi la même année la réélaboration de l'antérieur: También las verdades mueren (aforismos) chez Alga. En 2005 apparaît son roman Hauts bihurtu zineten, chez Alberdania, dont la traduction, Me queda la ceniza, serait éditée en 2007 chez Alga.
 

[Traducció de Mari Cruz Salvador

 

Õ

}

 

   | a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |