a

Jaime Luis Huenun

 Wümautuli  

[ En el centre del somni 

 Umautili   

*

Rahue ñi txafkiñüpeyüm fill 

[ Fira lliure de Rahue ]

 Feria libre de Rahue

*

Werkülelgel zügau Anahí 

[ Enviament a Anahí  ] 

Envío a Anahí

*

Nüwtxawülen ayün 

[ Cerimònia de l'amor ]

Ceremonia del amor

 

 

 

                                  Wümautuli                                

 

Evaristo Huaique txanali lol rüpü mew. Gollükünuwüy Osorno, künülen wümawküley pu kachuntu ragi wütxe txokür Noviembre küyeñ mew.

Tañi chaw ñi kurü makuñ ñikümneyu, lemu püylawe txarüwtuwe mew, kamapukünukefi pu kalku ka chi wümaw egü rüpü anchümalleñ.

Wümawküley Huaique münche  San Juan mew ñi wenu pun.

Wümawküli ka gütxamkanelfi notukünuwfe wigka zügun mew ta chi pu mollfüñ egü püllü kulliñ.

 

Gelay lan, chaw,

gelay mollfüñ,

gelay kokori zikon genetew,

chem püylawe norume wilüflay pun mew,

kiñe kura norume chülkü tolnepatew.

Chi kawell güfülelu ko mew

wüyülelenew pewma

wünmakünu

fey kiñe külilke kürüf ka milla gelu

zañewpay ñi logko mew

ka ñi alof mew.

Gelay allfeñ, gelay güñün feychi,

müli ñüküf ñi kuwü mew ka ñi wele pilun püle,

müli kelü llampüzkeñ txipalu mapu mu

kurü ka kelü San Juan lelfün mu.

Ka layelelu pefin row anümka mew

ka müpüwün mew

pu challwa malliñ

fey rayen topa topa mew

pu ziulliñ

yfigün kiñe la petu koñilu.

Tüfa pefin , chaw

iñchegenuchi ñi la,

pewma kay layelgenolu.

Tüfa pefin lemu mew

kake mapu püle

chew wefmun ka lamum antü

pelotunefilu antü.

 

 

 

 

Ű

 

 

Rahue ñi txafkiñüpeyüm fill   

 

Iñchiñ püntüwüza

                                   küyen nageltu

                                               nageltu

                                               nageltu

küpalneyiñ llügi

latuwe leliwülün mew

                                   - latuwe yall mew

                                   - latuwe leliwülün mew

 

Küpalneyiñ lafken piwür mew,

ka wenche afün lünfo fütxake pañilwe challa mew

"fücha laku Huenteao/ karawkülelu Pucatrihue mew

allkütufe tami pu fochüm / lafkenche llellipuwe".

 

Mexicanos putuwe Avenida República mew

txem küme koñiyeleyiñ mew : "Richmond",

"Niza", alimpulku zükem

                                   - wüzamnelu wenu

                                   - wüzamnelu challwañ

                                   - wüzamnelu aywiñ kuchum rüpü mew

 

KÜME KONÜMPAGEN (ka) FÜCHA LAKU HUENTEAO

DIOS                      ITXAMGE TAMI PU CHE TXAWÜLEN

 

                                         (kam)

 

KÜPALELFIGE MOLLFÜÑ KIZU AYÜKELU MAWAM

 

Ütxüfnagyey aliwen lafken mew. Challwa txanalewey

kürüf mew. Arof kawell reke nümüy ko, külkül

kürüf mew . Kiñe üñüm no rume rantukawe chügfül mew.

 

KÜME KONUMPAGEN

 

                                           KAM

 

                                                        MOLLFUÑ

 

Amulnegewüyey "txomü mew ütxüfnarpan"

ütxüfgelu iñchiñ münche San Pedro kuy kuy.

Lewfü ñi pu tagi mew lley taiñ am

fey wüñotuyiñ lelfün mew gollülen ka notukünuwfe.

 

Fücha laku Huenteao / elumuyiñ tami ko

elumuyiñ mogewe / ellkamuyiñ wezake zügu mew

fücha laku Huenteao / pewütuneymaiñ taiñ kachilla

 

IÑCHIÑ, ANTÜ REKE,

 

NIELAYIÑ WÜN.

 

Ű

 

 

 Werkülelgel zügau Anahí

 

Wünkülewüyey fey iñche

katxü rayen mekeleyu tañi pu püllü zügu chillka mew.

Wif mawünüy wente mapu, tañi pewmamu kay

gülayey wüne kelüke choyün zegüll.

Mawüza püle müpüwigün pu wayraw

ka tue - tue külachi züguy

re keñanatew.

Wünman wüla : llampuzkeñ gerki wenu,

mara gerki ta mapu lefkülen ina antü.

Püchüymamew peeyu pomomükülen pül müshke püle,

rawmeken

tami ñuke tañi lig inpol koñiwe mew.

La wirikelu

ko wente ko, eypiwün azkintunefilu

pu tapül ñi mülfem.

Güman, güman may

re weluzügun mew müten neyüneal tami kürüf.

 

 

Ű

 

Nüwtxawülen ayün 

 

Pu anümka txafiya zuamuwigün indios: mañiw

egü gulgu, pelliñ egü walle,

müzewag egü lige pütxün pütxün zuamuwigün

zuampeye, pegu

pashigkawi txolüf,  koywe fentxen

txafwünuwigün folil egü künowa egü choyün,

kütu ayün txepen

pu üñüm kukuyüwkülewyelu

ñi pu müpü kizutu

ñi kütxitxiwn ayüwün.

 

Ka fey pu wanchoke wigka

ayüw mapuluwüygün ka chi pu mapu ko

gülaygün ñi pu txayen pelotulen, ofül

üytuwigün, kizutu ka eypinewen: kümeke ko, pu ko,

ayün gen, ay welu geñikageyiñ ko Rahue,

gümakaw Pilmaiquen, achefkülen ka kellu koñimogenfegen

ka petu kümelen

pu wütxuko rumelelu mara reke

pu lemu ka pu wigkul.

 

Ka pu kono feychi ayün mew pürüm nüwüygün

pu Inallao karü chanchanko,

pu Huaiquipán ñüwa

müshke, pu Llanquilef lef

ge, pu Relequeo ruku

wilki, pu Huilitraro küllay

logko kürew, pu Paillamanque

weke rauli.

 

Williche ayün, txafiya zoy zuamüygün

ragi mapu anümkantu mew, yifün

wenu indio rumel felerpual

zuamuwigün , mawüzantünewel

awka ko reke ka üyüm anchümalleñ reke, wün mew

nümülen zuamuwigün,

kochüwtuel fün

müseg apolen muzay mew reke.

 

 

 

 

Ű

[Jaime Luis Huenún Vila, va nàixer a Valdivia el 1967. Ha publicat els llibres de poesia Ceremonias a l’Editorial Universidad de Santiago, el 1999, Puerto Trakl a Lom ediciones, el 2001, i l’antologia Epu Mari ülkantufe ta Fachantü / 20 poetas mapuche contemporáneos, a Lom ediciones, el 2004.  És a més coautor dels llibres de relats maputxes bilingües El Pozo Negro i Viaje a la memoria ancestral, tots dos publicats a Temuco l’any 2000 i 2001, respectivament. L’any 2003 va rebre el premi Pablo Neruda i el 2005 la Beca Guggenheim. Poemes seus s’han inclòs a diverses antologies publicades a Xile i altres països, entre les quals destaquen Ül: four mapuche poets,  (Selecció i traducció de Cecília Vicuña, Americas Society and Literary Rewiew Press, New York - Pittsbourgh, 1998),  Antología de la poesía chilena joven (Selecció de Francisco Véjar, Ed. Universitaria, Santiago 1999), Metáforas de Chile (Pedro Araya editor, Lom Ediciones, 1999), Antología de la poesía chilena contemporánea con una mirada al arte actual (selecció de Marcelo Ríoseco, edició monogràfica de luxe de la revista Litoral, Málaga, Espanya, 1999), Carne Fresca, poesía chilena reciente (Selecció de Yanko Gonzalez i Pedro Araya,  Ed. Desierto, Mèxic, 2003), Zur Dos, poesía latinoamericana reciente (Ed. Paradiso Buenos. Aires. 2004 i Ed. Bartleby, Madrid, 2005), El decir y el vértigo: panorama de la nueva poesía hispanoamericana (Filodecaballo editores, Mèxic, 2005). Part de la seua poesia ha estat traduïda a l’anglès, portuguès, croat i català. Dirigeix  www.ulmapu.cl portal de literatura maputxe.  Resideix a Freire, novena regió de Xile.]

 

 

Jaime Luis Huenún Villa nació en Valdivia en 1967. Ha publicado los libros de poesía “Ceremonias” (Editorial Universidad de Santiago, 1999) y “Puerto Trakl” (Lom ediciones, 2001)  y la antología “Epu Mari ülkantufe ta Fachantü / 20 poetas mapuche contemporáneos” (Lom ediciones, 2004). Es además  co-autor de los libros de relatos mapuche bilingües “El Pozo Negro” y “Viaje a la Memoria Ancestral” ambos publicados en Temuco los años 2000 y 2001, respectivamente. Se le concedió el premio Pablo Neruda el año 2003 y la Beca Guggeheim 2005. Poemas de su autoría se han incluido en diversas antologías publicadas en Chile y en el extranjero entre las que destacan “Ül: four mapuche poets" ( selección y traducción de Cecilia Vicuña, Americas Society and Literary Rewiew Press, New York -  Pittsbourgh , 1998), “Antología de la poesía chilena joven” (selección de Francisco Véjar, Ed. Universitaria, Santiago 1999), “Metáforas de Chile” ( Pedro Araya editor, Lom Ediciones, 1999), “Antología de la poesía chilena contemporánea con una mirada al arte actual” (selección de Marcelo Ríoseco, edición monográfica de lujo de la revista Litoral, Málaga, España, 1999), “Carne Fresca, poesía chilena reciente“ (selección de Yanko Gonzalez y Pedro Araya,  Ed. Desierto, México, 2003), “Zur Dos, poesía latinoamericana reciente" ( Ed . Paradiso Bs. As. 2004 y Ed. Bartleby , Madrid, 2005), “El decir y el vértigo: panorama de la nueva poesía hispanoamericana” (Filodecaballo editores, México, 2005). Parte de su poesía ha sido traducida al inglés, portugués, croata y catalán. Dirige www.ulmapu.cl portal de literatura mapuche en la red. Reside en Freire, novena región de Chile.

 Escriptura sobre un palet. Mazorriaga 2005

 

Escriptura sobre un palet. Mazorriaga 2005

 

 

Ű

 

                 [ En el centre del somni ]                    

Evaristo Huaique es troba estés en la cuneta del  camí. Borratxo des d'Osorno, dormita llargament  entre les pastures i la freda boirina de novembre.

La manta de Castella del seu pare el protegeix dels vents volubles; el ganivet de caça en la cintura allunya els bruixots i els follets del son i del camí. 

Dorm  Huaique  sota el cel de la nit de Sant Joan.

Dorm i parla en baralladís castellà als vells animals de la sang i de l'esperit.

 

No va haver mort, pare nostre, no

va haver sang, no

va haver esparver picant-me els ulls,

ni un ganivet brillant en la nit, ni una

pedra marcant-me el front.

Un cavall enfonsant-se en l'aigua

em

nadava els somnis

fins a l'alba

i un xoriguer d'aire i d'or

niava en el meu cap

i en la meua llum.

No va haver cap ferida, no va haver fam, sí silenci

en la meua mà i en la meua orella esquerra, sí

papallona roja de la terra

negra i roja dels camps de Sant Joan.

Altres morts vaig veure en les branques dels arbres 

i en el vol

dels peixos de llacuna

i en la flor de topa topa

les abelles

es menjaven una morta donant a llum.

Això vaig veure, pare nostre, no la meua mort,

ja que els somnis no són per a morir.

Això vaig veure

en les muntanyes

d'una altra terra on naix i mor el sol

 que enllumena el sol.

 

 

 

 

Ű

 

 

Fira lliure de Rahue

 

Nosaltres distants

                            lluna avall

                                    avall

                                    avall

portem llentilles

pal dels bruixots en la mirada

                                           - pal dels bruixots en els fills

                                           - pal dels bruixots florit

 

I portem la mar en penques de marisc roig,

i tija d'alga poc cuita en una gran olla de ferro.

"Avi Huenteao / de pedra en Pucatrihue

escolta els teus fills / temple del coster".

 

Els bars mexicans de l'avinguda de la República

Fa temps que ens van parir: el "Richmond", el

"Niza", el cony de l'alcohol

                                          - que divideix els cels

                                          - que divideix la pesca

                                          - que divideix les ombres al carrer mullat

 

GLÒRIA  A  (i)  AVI HUENTEAO

DÉU                     ALÇA EL TEU POBLE UNIT

 

                       (o)

 

PORTEU-LI SANG COM LI PLAU PERQUÈ PLOGA

 

Van caure arbres a la mar. El peixos jeien en el

vent. A cavall suat feia olor l'aigua. Falgueres

en l'aire. Ni un ocell en l'Arc de les Interrogacions.

 

GLORIA

 

                 O

                    

                      SANG

 

La banda ja tocava "Em vaig caure del núvol"

Quan ens van llançar sota el pont de San Pere.

El riu en els seus bots s'emportà les nostres ànimes

I vam tornar al camp ebris i baralladissos.

 

Avi Huenteao / dóna'ns les teues aigües

Dóna'ns l'aliment / oculta'ns del mal

Avi Huenteao / contempla el nostre blat

 

NOSALTRES. COM EL SOL, NO

 

TENIM ALBA.

 

Ű

 

 

[ Enviament a Anahí ]

 

Era a punta de sol i

tallava flors per a tu en els meus llibres de poesia.

Va ploure molt sobre el món i en el meu somni

es van obrir els primers brots rojos de fesolera.

Cap al bosc van volar les garses nocturnes

i el mussol va cantar tres vegades

sols per a confondre'm.

Em vaig despertar després: papallona era el cel,

llebre era la terra corrent darrere el sol.

Et vaig veure més tard brunzint a les ribes de la mel,

fent ones en la blanca

placenta de ta mare.

La mort és allò que escriu

l'aigua sobre l'aigua, em vaig dir contemplant

la rosada de les fulles.

Vaig plorar, aleshores vaig plorar,

sols pel deliri de respirar el teu aire.

 

 

Ű

 

[ Cerimònia de l'amor ]

 

Els arbres indis anit es van estimar: mañío

i ulmo, pellín i hualle,

tineo i lingue nus a nus s'estimaren

amantíssims, els peumos

es van bronzejar les escorces, els  coigües es van besar

molt les arrels i el barbim i els tanys,

fins despertar l'amor

de les aus ja bressades

per les plomes dels seus propis

mateixos amors que refilaven.

 

De la mateixa manera els rebrolls estrangers,

amants, es van enterrar, i les aigües

mestisses van obrir els seus vessants i van donar a llum, i a glops

s'anomenaven i es deien totes soles: som aigües bones, aigües

galanes, ai, però, aigües violades som les del Rauhue,

ploroses les del Pilmaiquén, florides i parteres,

i encara són feliços

els rierols que travessen com llebres

les muntanyes i els turons.

 

I els tudons sentien el mateix amor, aviat van jaure

els Inallao: fonts verdes,

les Huaiquipán: indòmites mels

els Llanquilef: veloços

ulls, les Relequeo: pits

tords, les Huilitraro: quil·laia de

pèls grisos, els Paillamanque:

raulíes nous.

 

Amor huilliche, anit van estimar més

a plena mestissa arbreda, a granat

cel indi perpetu

es van estimar, amuntanyats

com aigües poltres i com anchimallén encesos, a l'alba

olorosa es van estimar,

endolcint-se el germen

com atuells replets de beguda de blat i mel. 

 

 

[Traducció al català de Joan Navarro a partir del text en espanyol]
 

Ű

 

Més poemes de Jaime Huenún a:

http://seriealfa.com/alfa/alfa22/huenun.htm

 

 

Umautuli

                      

Evaristo Huaique yace en la cuneta del camino. Borracho desde Osorno, dormita largo y ancho  entre los pastos y la fría neblina de noviembre.

La manta de castilla de su padre lo protege de los vientos veleidosos; el cuchillo de monte en la cintura, aleja a los brujos y a  los  duendes  del  sueño  y del camino.

Duerme  Huaique  bajo el cielo de la noche de San Juan.

Duerme y habla en pendenciero  castellano a los viejos animales de la sangre y del espíritu.
 

No hubo muerte, padre nuestro, no

hubo sangre, no

hubo peuco picoteándome los ojos,

ni un cuchillo brillándose en la noche, ni una

piedra marcándome la frente.

Un caballo hundiéndose en el agua

me

nadaba los sueños

hasta el alba

y un cernícalo de aire y de oro

anidaba en mi cabeza

y en mi luz.

No hubo herida, no hubo hambre, sí silencio

en mi mano y en mi oreja izquierda, sí

mariposa roja de la tierra

negra y roja de los campos de San Juan.

Otros muertos ví en las ramas de los árboles

y en el vuelo

de los peces de laguna

y en la flor de topa topa

las abejas

se comían a una muerta dando a luz.

Esto vide, padre nuestro, no

mi muerte,

pues los sueños no son para morir.

Esto vide en los montes

de otra tierra

donde nace y muere el sol

que alumbra al sol.

 

Ű

Feria libre de Rahue

 

Nosotros distantes

 

                               luna abajo

                                       abajo

                                       abajo

traemos lentejas

latúe en la mirada

 

                                                    - latúe en los hijos

                                                    - latúe florecida

 

Y traemos el mar en las pencas de piures,

y lunfo sancochado en grande olla de hierro.

“Abuelito Huenteao / de piedra en Pucatrihue

escucha a tus hijos   / templo del costeño”.

 

Los bares mexicanos de avenida República

Ha tiempo nos parieron: el “Richmond”, el

“Niza”, la concha del alcohol

                                           - que divide los cielos

                                           - que divide la pesca

                                           - que divide las sombras en la calle mojada

 

GLORIA  A  (y)  ABUELITO HUENTEAO

DIOS                   LEVANTA A TU PUEBLO UNIDO

 

                       (o)

 

TRÁIGANLE SANGRE DE SU GUSTO PARA QUE LLUEVA       

 

                   Cayeron árboles al mar. Los peces yacían en el

                   viento. A caballo sudado olía el agua. Helechos   

                   En el aire. Ni un pájaro en el Arco de las Interrogaciones. 

 

GLORIA

                      O              

                            SANGRE

 

La banda ya tocaba “Me caí de la nube”

Cuando nos arrojaron bajo el puente San Pedro.

El río en sus botes se llevó nuestras almas

Y volvimos al campo ebrios y pendencieros.

 

Abuelito Huenteao / entréganos tus aguas

Danos el alimento / ocúltanos del mal

Abuelito Huenteao / contempla nuestro trigo

 

NOSOTROS, COMO EL SOL, NO

 

TENEMOS AMANECER

 

______________

Rauhue: Lugar de greda. Río que atraviesa la ciudad de Osorno.

Lunfo: el ulte o tallo del alga llamada collofe o cochayuyo
Latúe: latúa pubiflora, planta alucinógena que crece en San Juan de la Costa, provincia de Osorno.

Huenteao:  Espíritu benefactor huilliche que habita en los roqueríos de Pucatrihue, localidad costera de Osorno.

 


 

 

Ű

Envío a Anahí

 

Era madrugada y yo

cortaba flores para ti en mis libros de poesía.

Llovió largo sobre el mundo y en mi sueño

se abrieron los primeros rojos brotes de poroto.

Hacia el bosque volaron los güairaos

y el tué-tué cantó tres veces

sólo para confundirme.

Amanecí después: mariposa era el cielo,

liebre era la tierra corriendo tras el sol.

Te vi luego zumbando en las orillas de la miel,

haciendo olas en la blanca

placenta de tu madre.

La muerte es lo que escribe

el agua sobre el agua, me dije contemplando

el rocío de las hojas.

Lloré, entonces lloré,

sólo por el delirio de respirar tu aire.

 

Ű

Ceremonia del amor

 

Los árboles anoche amáronse indios: mañío e ulmo, pellín

e hualle, tineo e lingue nudo a nudo amáronse

amantísimos, peumos

bronceáronse cortezas, coigües mucho

besáronse raíces e barbas e renuevos, hasta el amor despertar

de las aves ya arrulladas

por las plumas de sus propios

mesmos amores trinantes.

 

Mesmamente los mugrones huincas

entierráronse amantes, e las aguas

cholas abrieron sus vertientes alumbrando, a sorbos

nombrándose, a solas e diciéndose: aguas buenas, aguas,

lindas, ay pero violadas somos aguas Rahue,

plorosas Pilmaiquén, floridas e parteras e aún felices

los arroyos que atraviesan como liebres

los montes e los cerros.

 

E torcazos el mesmo amor pronto ayuntáronse

los Inallao manantiales

verdes, las Huaiquipán bravías

mieles, los Llanquilef veloces

ojos, las Relequeo pechos

zorzales, las Huilitraro quillay

pelos tordos, los Paillamanque

raulíes nuevos.

 

Huilliche amor, anoche amaron más

a plena chola arboladura, a granado

cielo indio perpetuo

amáronse, amontañados

como aguas potras e como anchimallén encendidos, al alba

oloroso amáronse,

endulzándose el germen lo mesmo

que vasijas repletas de muday.

 

___________________

Mañío: Podocarpus saligna.

Ulmo: Eucryphia cordifolia.

Pellín: Nothofagus obliqua.

Hualle: Roble chileno.

Tineo: Weinmannia trichosperma.

Lingue: Persea lingue.

Peumo: Cryptocarya alba.

Coigüe: Nothofagus dombeyi.

Huinca:  Los que no son mapuche, invasor, ladrón y usurpador de otra sangre. Extranjeros blancos.

Rahue: Lugar de greda. Río que atraviesa la ciudad de Osorno.

Pilmaiquén. Golodrina. Es también el nombre de un río de la provincia de Osorno.

Raulí: Nothofagus nervosa.

Huilliches: Gente del Sur. Mapuches que habitan en la décima región de Chile.

Anchimallén: Ente mitológico. Adquiere la forma de una esfera fugaz que sólo es visible de noche. Se dice también que el anchimallén es un niño o niña de fuego controlado por un kalku (brujo), quien lo ha creado a partir de los huesos de niños fallecidos. La misión del anchimallén es proteger y obedecer a su dueño haciendo el bien o el mal, según los deseos de su poseedor.

Muday: Bebida mapuche hecha a base de trigo o maíz.

Ű

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |