Confesión

Eu saín da boca do Altísimo, dí o río.
Eu son un conto, dixo o ameneiro,
de paxaros e zocos.
Eu son un cazador de borboletas, dixo o lirio.
Eu son a daga dunha meiga, di a troita.
Eu son a dor de Hamlet, di o salmón.
E eu unha moeda saudosa, explica o sol.
¡Que mirades!
Son eu un alavanco do ártico,
di o home.
Só viñen para invernar.

[Manuel Rivas, Costa da Morte blues. Edicións Xerais de Galicia. Vigo, 1995]

 

 

Confesión

Yo salí de la boca del Altísimo, dice el río.
Y yo soy un cuento, dijo el aliso,
de pájaros y zuecos.
Yo soy un cazador de mariposas, dijo el lirio.
Y yo la daga de una bruja, dice la trucha.
Yo soy el dolor de Hamlet, dice el salmón.
Y yo una moneda añorante, explica el sol.
¡Qué miráis!
Soy yo ánade del ártico,
dice el hombre.
Vine sólo a invernar.

[Manuel Rivas, El pueblo de la noche, Traducció de Dolores Vilavedra. Alfaguara, Madrid 1997]

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |