os arquipélagos em frente
flutuam

beleza e indecisão

os urubus também
ignoram

a insatisfação difusa
na impotência dessa voz

em dois tons
muito leve

deslizando
no intervalo

das novelas
entre gotas artificiais
e toques de luz fria

naufrágio lento no país das maravilhas

[Laura Erber, Insones, 7 Letras, Rio de Janeiro 2002]

els arxipèlags cara a cara
floten

bellesa i indecisió

els urubús també
ignoren

la insastifacció difusa
en la impotència d'aquella veu

en dos tons
molt lleu

relliscant
en l'interval

de les novel·les
entre gotes artificials
i tocs de llum freda

naufragi lent en el país de les meravelles

[Traducció de Joan Navarro]

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |