Se

ven

las

escolleras,

restingas,

los

tres

pontones,

pigargos,

el

espigón,

la

bandada

de

cernícalos,

se

oye

zurear

las

tojosas,

se

ven

las

estípulas

de

una

guardarraya,

los

restos

de

un

ingenio,

la

última

zafra

de

hace

décadas,

todo

es

visible

menos

Cuba.

 

 

[José Kozer  / Inédito en libro]

 

 

 

 

Es

veuen

les

esculleres,

restingues,

els

tres

pontons,

pigargs,

l’

espigó

la

bandada

de

xoriguers,

se

sent

parrupar

les

tórtores,

es

veuen

les

estípules

d’

una

palmera,

les

restes

d’

un

enginy,

l’

última

safra

de

fa

dècades,

tot

és

visible

menys

Cuba.

[Traducció de Joan Navarro]

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |