Oração para os que falam dormindo

                                                    

Talvez

seja apenas

 

(como um soluço

 

um bocejo

 

(de última hora)

 

E que o olho

 

(sempre cansado)

 

aprendeu

com a boca

 

(o dia inteiro)

 

Com que frequência

meu olho se

abre

 

(durante o sono)?

 

Será a mesma que

se fecha

 

durante o dia?

 

Eu não sei.

 

Por enquanto ainda durmo

 

de boca aberta

 

(que surpresa)

 

e nenhum sono

 

(que surpresa)

 

me impressiona

 

ou

 

desperta

 

 

[Eduardo Lacerda, Outro dia de folia, Patuá Editora, 2012]

 

 

Oració pels que parlen dormint

 

Potser

siga només

 

(com un singlot)

 

un badall

 

(d’última hora)

 

I que l’ull

 

(sempre cansat)

 

va aprendre

amb la boca.

 

(tot el dia)

 

Amb quina freqüència

el meu ull

s’obre

 

(durant el son)?

 

Serà la mateixa que

es tanca

 

durant el dia?

 

No ho sé.

 

Ara per ara encara dorm

 

amb la boca oberta

 

(quina sorpresa)

 

i cap somni

 

(quina sorpresa)

 

m’impressiona

 

o

 

desperta.

 

[Traducció de Joan Navarro]

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |