Narrative

Because what happens will never happen,
and because what has happened
endlessly happen again,

we are as we were, everything
has changed in us, if we speak
of the world
it is only to leave the world

unsaid. Early winter: the yellow apples still
unfallen
in a naked tree, the tracks
of invisible deer

in the first snow, and then the snow
that does not stop. We repent
of nothing. As if we could stand
in this light. As if we could stand in the silence
of this single moment

of ligth.

[Paul Auster, Disappearances]

 

 

[Narrativa // Perquè el que passa no passarà mai, / i perquè el que ha passat / constantment torna a passar, // som com érem, tot / ha canviat en nosaltres, si parlem / del món / només és per deixar el món // sense expressar. Hivern avançat: les pomes grogues / encara / sense caure / als arbres pelats, petjades / de cèrvols invisibles // a les primeres neus, i després la neu / que no para. No ens penedim / de res. Com si poguéssim estar-nos / en aquesta llum. Com si poguéssim estar-nos en el silenci / d'aquest moment únic // de llum] (Versió de Jordi Casellas Guitart / Pagès Editors. 1994. Lleida)

 

[Narrativa // Porque lo que ocurre no ocurrirá jamás, / porque lo que ha ocurrido / ocurre sin fin una y otra vez, // somos lo que fuimos, todo / ha cambiado en nosotros, si hablamos / del mundo / es sólo para dejar desdicho // al mundo. Primer invierno: de un árbol desnudo / cuelgan / manzanas amarillas; sobre la / primera nieve, las huellas // de invisibles ciervos, y luego la nieve, / inceante. No hay nada / de qué arrepentirse. Como si pudiéramos permanecer / en esta luz. Como si pudiéramos permanecer en el silencio / de este solo instante // de luz.] (Versió de Jordi Doce / Pre-textos. 1996. València)

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |