brossa

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |

 

 

 

 

[Chantal Castelli]

 

 

Estase

 

[Estasi]

[Estasis]

 

na seca

 

[durant la secada]

[durante la sequía]

 

 

Estase

No zoológico de Belgrado
confinado entre as grades
de seu longo corpo
o tigre não assiste ao noticiário
mas sabe das bombas
e da escassez de comida
(logo adiante um urso
ameaça a própria pata).
Só na inerme jaula,
sua esfera,
nessa hora entre lobo e cão
o tigre recolhe os anzóis
e o olho deita ferrugem
em sinal de derrota.

 

Nem uma noite se passa
sem que tenha notícias suas.

 

 

Δ

 

 

Estasi

 

Al zoològic de Belgrad

confinat entre les reixes

del seu llarg cos

el tigre no veu les notícies

però sap de bombes

i de l’escassesa de menjar

(més endavant un ós

amenaça la pròpia pota).

Només a la inerme gàbia,

la seua esfera,

en aqueixa hora entre llop i gos

el tigre recull els hams

i l’ull llança rovell

en senyal de derrota.

 

No hi ha cap nit

que no tingui notícies seues.

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

Δ

 

 

Estasis

 

En el zoológico de Belgrado

confinado entre las rejas

de su largo cuerpo

el tigre no ve las noticias

pero sabe de bombas

y de la escasez de comida

(más adelante un oso

amenaza la propia pata).

Sólo en la inerme jaula,

su esfera,

en esa hora entre lobo y perro

el tigre recoge los anzuelos

y el ojo lanza orín

en señal de derrota.

 

No pasa una noche

sin que tenga noticias suyas.

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

Δ

 na

 

na seca
o pneu dos carros
no asfalto
são crianças gritando
no pátio da escola

(para quem escuta
de dentro do quarto
quando perde a hora)

é como ver
sua população doméstica
beber água
na pia do banheiro:
o traseiro empina
um tigre no regato

nem toda beleza
é cadela, meretriz

 

 

Δ

durant

 

durant la secada

el pneumàtic dels cotxes

damunt l’asfalt

són nens cridant

al pati de l’escola

 

(per qui escolta

des de dins de l’habitació

quan perd la noció del temps)

 

és com veure

la seva població domèstica

beure aigua

a la pica del lavabo:

el darrere aixeca

un tigre en la regatera

 

no tota bellesa

és gossa, meretriu

 

[Traducció: Joan Navarro]

 

 

Δ

durante

 

durante la sequía

el neumático de los coches

sobre el asfalto

son niños gritando

en el patio de la escuela

 

(para quien escucha

desde dentro de la habitación

cuando pierde la noción del tiempo)

 

es como ver

su población doméstica

beber agua

en el lavabo del aseo:

el trasero levanta

un tigre en la regata

 

no toda belleza

es perra, meretriz

 

[Traducción: Joan Navarro]

 

 

Δ

 

 

 

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |