pitt
| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer
|

 

 

 

 

[Dirk Pitt]

 

The Tiger
[
El Tigre]

 

The Tiger

Poetry is like a tiger delicate and stunning.
Using stealth to attack victim
who yearn to understand its uniqueness.
Using metaphors to pull in readers
and stun them with nouns and verbs.

Δ

El Tigre

La poesia és com un tigre delicat i atordidor.
Que utilitza la cautela per atacar la víctima
que anhela comprendre la seva unicitat.
Que utilitza metàfores per atreure lectors
i atordir-los amb noms i verbs.

[Traducció de Maria Gironés i Joan Navarro]

Δ

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |