Viatges | sèrieAlfa núm. 97

 

Imatge: Miquel De Renzi

 

Miquel De Renzi (Barcelona, Barcelonès, 1941) és paleontòleg, escriptor i pintor. Catedràtic de Paleontologia a la Universitat de València i professor emèrit des del 2011, i un dels socis fundadors de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Autor de 12 poemaris, set dels quals estan reunits en tres volums. Ha escrit també diversos articles de crítica literària i d’art i ha estat guardonat amb el XXX Premi d’Honor de la Crítica dels Escriptors Valencians, atorgat per l’AELC el desembre del 2021. Ha fet diverses exposicions de pintura tant individuals com col·lectives. Actualment continua en totes aquestes activitats.

 

 

Miquel De Renzi (Barcelona, 1941) es paleontólogo, escritor y pintor. Catedrático de Paleontología en la Universidad de Valencia y profesor emérito desde 2011, y uno de los socios fundadores de la AELC (Asociación de Escritores en Lengua Catalana). Autor de 12 poemarios, siete de los cuales están reunidos en tres volúmenes. Ha escrito también diversos artículos de crítica literaria y de arte y ha sido galardonado con el XXX Premio de Honor de la Crítica de los Escritores Valencianos, otorgado por la AELC en diciembre de 2021. Ha hecho diversas exposiciones de pintura tanto individuales como colectivas. En la actualidad continúa en totas estas actividades.

 

 

Miquel De Renzi (Barcelona,1941) é paleontólogo, escritor e pintor. Catedrático de Paleontologia na Universidade de Valência e professor emérito desde 2011, e uno sócios fundadores da AELC (Associação de Escritores em Língua Catalã). Autor de 12 livros de poesia, sete dos quais estão reunidos em três volumes. Escreveu também diversos artículos de crítica literária e de arte e recebeu o XXX Prêmio de Honor da Crítica dos Escritores Valencianos em dezembro 2021. Fez diversas exposições de pintura tanto individuais como coletivas. Atualmente continua em todas estas atividades.

 

 

Miquel De Renzi (Barcelone, 1941) est paléontologue, écrivain et peintre. Professeur de paléontologie à l’Université de Valence et professeur émérite depuis 2011, et l’un des membres fondateurs de l’Association des Écrivains de Langue Catalane (AELC). Auteur de 12 recueils de poésie, dont sept sont réunis en trois volumes. Il a également écrit plusieurs articles de critique littéraire et artistique et a reçu le XXXe Prix d’honneur de la Critique des Écrivains Valenciens, décerné par l’AELC en décembre 2021. Il a organisé plusieurs expositions de peinture, aussi bien individuelles que collectives. Actuellement, il poursuit toutes ces activités.

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer