sèrieAlfa.art i literatura Núm. 83

València, setembre de 2019                                                    ISNN 1989-3590

 

 

 

     Imatge: Anna Moner & Sebastià Carratalà

 

 

 

 Flash: 6 poemes

 

Herberto Helder

 


Imatges: Anna Moner & Sebastià Carratalà

 

 

 

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |