sèrieAlfa.art i literatura Núm. 78

 València, juny de 2018                                                         ISNN 1989-3590

 

 

                                       Imatge: Disclosed memory: Lluís Estopiñan

 

 

 


Maybe a retouched photograph or memory

Potser una fotografia retocada o un record

 

Quatre poetes britànics

 

 

Denise Riley

Emily Critchley

Jeff Hilson

Stephen Watts

 

 

A cura de Jèssica Pujol

 

Imatges: Lluís Estopiñan

 

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |