sèrieAlfa.art i literatura Núm. 73

 València, març de 2017                                                         ISNN 1989-3590

 

 


Four women in London
Quatre dones a Londres

 

 

Ana Sefer | Ghazal Mosadeq | Jèssica Pujol | Virna Teixeira

 

A cura de Virna Teixeira

 

Dibuixos: Taraneh Mosadegh

 

 

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |