sèrieAlfa.art i literatura Núm. 68

 València, desembre de 2015                                                   ISNN 1989-3590

 

 

 

                                  Gaspar Jaén i Urban. Quadern de Montevideo

 

 

 

 

Senza Pasolini | Con Pasolini

 

 

 

Dibuixos:

Gaspar Jaén i Urban

 

 

 

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |