M

Валярына Кустава ǀ Valiaryna Kustava ǀ sèrieAlfa 61

 

Foto: Joan Navarro

 

 

Валярына Кустава ǀ Valiaryna Kustava

 

Здранцвеюць вусны–

Званок шчасця

 

 

Quan se m’embalbeixin els llavis

Trucada del goig

 

Cuando se me entumezcan los labios

Llamada del gozo

 

Quando intumescerem os meus lábios

Telefonema do gozo

 

Quand mes lèvres s’engourdiront

Coup de fil du bonheur

 

 

 

ara

Здранцвеюць вусны–

буду вачыма

гаварыць.

Выкажу вочы–

буду рукамі

глядзець.

Прагледжу рукі

буду сэрцам

вітацца.

Развітаю сэрца

буду душою

біцца.

Разаб’ю душу–

буду...

Проста буду.

 

bahok

Званок шчасця

 

Перадайце, калі ласка, шчасцю,

каб ператэлефанавала.

А то нешта даўнавата

не чуваць.

Даўнавата на клавіятуры

выключна чорныя

клавішы…

 

Перадайце, калі ласка, шчасцю,

што я чакаю званка

(не кажыце, канечне,

што не сплю, не ем,

што адмыслова сёння

не пайду нікуды,

а тэлефон буду браць

нават у лазенку–

хаця так і здарыцца),

перадайце, што гэта тэрмінова,

што ў мяне рэальна праблемы.

 

Перадайце, калі ласка, шчасцю,

што гэта яго апошні шанец:

альбо цяпер,

альбо я знайду штосьці іншае –

і хай потым не прыходзіць

сярод ночы,

не просіць упусціць патлумачыцца.

Не адчыню.

 

Гэй, хто ўбачыць, – перадайце шчасцю:

няхай тэрмінова ператэлефануе!

Гэта яго апошні шанец!

 

[Кустава, Валярына (2011) "Казка для дарослых. Вершы" in Дзеяслоў, 2(51)]

 

 

Валярына Кустава (нарадзілася ў 1985 г. у Мiнску) – паэтка, літаратарка, сцэнарыстка, тэлевядучая. Аўтарка кніг паэзіі Кроў Сусвету (1996), Каб неба сагрэць... (2004), Тамсама (2006), Калыханка для Бога (2014). Сябра Саюза пісьменнікаў з 16 гадоў, першая кніга пабачыла свет, калі паэтцы было 11. Валярына Кустава супрацоўнічае з беларускімі кампазітарамі, ансамблямі і выканаўцамі, з'яўляецца аўтаркаю шэрагу песень. Удзельніца міжнародных літаратурных фэстаў у Беларусі, Украіне, Польшчы, Літве, Славеніі, Туркменістане, Нямеччыне, Швецыі. Асобныя творы перакладзеныя на нямецкую, французскую, шведскую, англійскую, літоўскую, грузінскую, славенскую, украінскую, польскую і расійскую мовы. Лаўрэат шэрагу беларускіх і міжнародных паэтычных конкурсаў і стыпендыяў. Апроч літаратурнай дзейнасці, Кустава выкладае ў Беларускай Дзяржаўнай Акадэміі Мастацтваў курсы з гісторыі кіно і тэлебачання і з тэорыі драматургіі. Вядзе дзве праграмы на тэлеканале БЕЛСАТ.

 

 

 

quan

Quan se m’embalbeixin els llavis,

seguiré parlant

amb els ulls.

Quan se m'emmudeixin els ulls,

seguiré mirant

amb les mans.

Quan les mans no vegin més,

seguiré saludant

amb el cor.

Quan el cor no pugui saludar,

em seguirà bategant

l'ànima.

Quan l'ànima se'm trenqui,

seguiré...

Simplement seguiré.

 

trucada

Trucada del goig

 

Digui-li, si us plau, al goig

que em torni la trucada.

És que fa temps que no tinc d'ell

cap notícia.

I fa temps que el meu teclat

té només tecles

negres...

 

Digui-li, si us plau, al goig

que estic esperant la seva trucada

(no li expliqui, és clar,

que no menjo ni dormo,

que no vaig enlloc

expressament

i que agafaré el telèfon

fins i tot al bany,

no li ho expliqui, encara que sigui veritat)

digui-li que és força urgent,

que realment tinc problemes.

 

Digui-li, si us plau, al goig

que no tindrà cap més oportunitat:

o bé truca de seguida

o trobaré una altra cosa,

i que després no vingui

en plena nit

ni em pregui entrar per excusar-se.

No li obriré.

 

Ei, qualsevol que el vegi, que li digui al goig

que m'ha de trucar sens falta!

No tindrà cap més oportunitat!

 

[Traducció: Yauheniya Yakubovich]

 

 

Valiaryna Kustava. Nascuda a Minsk el 1985. Poeta, escriptora, guionista i presentadora de televisió. Autora dels llibres de poesia Krow Susvietu (Sang de l'Univers, 1996), Kab nieba sahrets... (Per a escalfar el cel... , 2004), Tamsama (Ibídem, 2006) i Kalykhanka dlia Boha (Cançó de bressol per a Déu, 2014). És membre de la Unió d'Escriptors des dels 16 anys, i el seu primer llibre va aparèixer quan la poeta en tenia 11. Valiaryna Kustava col·labora amb compositors, grups i cantants bielorussos, sent-ne autora de diverses cançons. Ha participat en festivals literaris internacionals a Bielorússia, Ucraïna, Polònia, Lituània, Eslovènia, Turkmenistan, Alemanya i Suècia. Algunes de les seves obres han estat traduïdes a l’alemany, francès, suec, anglès, lituà, georgià, eslovè, ucraïnès, polonès i rus. Ha guanyat diverses beques i concursos de poesia a Bielorússia i a l'estranger. A part de l'activitat literària, Kustava imparteix cursos d'història del cinema i de la televisió, i de teoria del teatre a l'Acadèmia Estatal Bielorussa de les Arts. Presenta dos programes de televisió al canal independent BELSAT.

 

 

 

cuando

Cuando se me entumezcan los labios,

seguiré hablando

con los ojos.

Cuando se me enmudezcan los ojos,

seguiré mirando

con las manos.

Cuando las manos ya no vean,

seguiré saludando

con el corazón.

Cuando no me quede corazón para saludar,

me seguirá latiendo

el alma.

Cuando se me rompa el alma,

seguiré..

Simplemente seguiré.

 

llamada

Llamada del gozo

 

Dígale, por favor, al gozo

que me devuelva la llamada.

Es que hace tiempo que no tengo

noticias suyas.

Y hace tiempo que mi teclado

sólo tiene teclas

negras...

 

Dígale, por favor, al gozo

que estoy esperando su llamada

(no le explique, claro,

que ni como ni duermo,

que no voy a ninguna parte

adrede

y que cogeré el teléfono

incluso en el baño,

no se lo explique, aunque sea verdad)

dígale que es muy urgente,

que realmente tengo problemas.

 

Dígale, por favor, al gozo

que ésta es su última oportunidad:

o bien llama enseguida

o encontraré otra cosa,

y que después no venga

en plena noche

ni me pida entrar para justificarse

No le abriré.

 

¡Eh, quien quiera que lo vea, que le diga al gozo

que tiene que llamarme urgentemente!

¡Es su última oportunidad!


[Traducción de Joan Navarro a partir de la versión catalana de Yauheniya Yakubovich]

 

 

Valiaryna Kustava. Nacida en Minsk en 1985. Poeta, escritora, guionista y presentadora de televisión. Autora de los poemarios Krow Susvietu (Sangre del Universo, 1996), Kab nieba sahrets... (Para calentar el cielo..., 2004), Tamsama (Ibídem, 2006) y Kalykhanka dlia Boha (Canción de cuna para Dios, 2014). Es miembro de la Unión de Escritores desde los 16 años, y su primer libro fue publicado cuando tenía 11. Colabora con compositores, grupos y cantantes bielorrusos, siendo autora de varias canciones. Ha participado en festivales literarios internacionales en Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Lituania, Eslovenia, Turkmenistán, Alemania y Suecia. Algunas de sus obras han sido traducidas al alemán, francés, sueco, inglés, lituano, georgiano, esloveno, ucraniano, polaco y rus. Ha ganado varias becas y concursos de poesía en Bielorrusia y en el extranjero. Aparte de la actividad literaria, Kustava imparte cursos de historia del cine y de la televisión, y de teoría del teatro en la Academia Estatal Bielorrusa de las Artes. Presenta dos programes de televisión en el canal independiente BELSAT.

 

 

 

quando

Quando intumescerem os meus lábios,

seguirei a falar

com os olhos.

Quando emudecerem os meus olhos,

seguirei a olhar

com as mãos.

Quando as mãos já não virem,

seguirei a cumprimentar

com o coração.

Quando o coração não puder cumprimentar,

seguirá a bater

a minha alma.

Quando se romper a minha alma,

seguirei...

Simplesmente seguirei.

 

tele

Telefonema do gozo

 

Diga-lhe, por favor, ao gozo

que me retorne a ligação.

Faz tempo que não tenho

nenhuma notícia sua.

E faz tempo que o meu teclado

tem teclas

pretas...

 

Diga-lhe, por favor, ao gozo

que estou a esperar sua ligação

(não lhe explique, é claro,

que não como nem durmo,

que não vou embora

de propósito

e que atenderei o telefone

até no banheiro,

não lhe explique, ainda que seja verdade)

diga-lhe que é muito urgente,

que realmente tenho problemas.

 

Diga-lhe, por favor, ao gozo

que esta é sua última oportunidade:

ou me liga sem demora

ou acharei outra coisa,

e que depois não venha

à noite

nem me peça para entrar e se desculpar

Não lhe abrirei.

 

Eh! qualquer um que o vir, diga ao gozo

que tem de me ligar sem falta!

É sua última oportunidade!

 

[Tradução de Joan Navarro a partir da versão catalã de Yauheniya Yakubovich / Revisão: Paulo Ferraz]

 

 

Valiaryna Kustava. Nascida em Minsk em 1985. Poeta, escritora, roteirista e apresentadora de televisão. Autora dos livros de poesia Krow Susvietu (Sangre do Universo, 1996), Kab nieba sahrets... (Para aquecer o céu..., 2004), Tamsama (Ibidem, 2006) e Kalykhanka dlia Boha (Canção de berço para Deus, 2014). Membro da União de Escritores desde os 16 anos, sendo que o seu primeiro livro foi publicado aos 11. Valiaryna Kustava colabora com compositores, grupos e cantores bielorrussos, e é autora de diversas canções. Participou em festivais literários internacionais na Bielorrússia, Ucraína, Polónia, Lituânia, Eslovénia, Turquemenistão, Alemanha e Suécia. Algumas das suas obras foram traduzidas para o alemão, francês, sueco, inglês, lituano, georgiano, esloveno, ucraniano, polonês e russo. Ganhou diversas bolsas e concursos de poesia na Bielorrússia e no exterior. Além da atividade literária, Kustava leciona história do cinema e da televisão, e teoria do teatro na Academia Estadual Bielorrussa das Artes. Apresenta dois programas de televisão no canal independente BELSAT.

 

 

 

quand

Quand mes lèvres s’engourdiront,

je parlerai encore

avec les yeux.

Quand mes yeux se tairont,

je regarderai encore

avec les mains

Quand mes mains ne verront plus,

je  saluerai encore

avec le cœur

Quand mon cœur ne pourra plus saluer,

c'est mon âme

qui  battra encore

Quand mon âme se rompra,

je serai encore …

Tout simplement je serai.

 

coup

Coup de fil du bonheur

 

S’il vous plait, dites au bonheur

qu’il réponde à mon coup de fil.

Car il y a longtemps que je n’ai pas

de ses nouvelles.

Et il y a longtemps que mon clavier

n’a que des touches

noires

 

S’il vous plait, dites au bonheur

que j’attends son coup de fil

(ne lui expliquez pas, bien sûr,

que je ne dors pas et ne mange pas,

que je ne vais nulle part

exprès

et que je prendrai le téléphone

même dans la salle de bains,

ne le lui expliquez pas, même si c’est vrai)

dites-lui que c’est très urgent,

que j’ai vraiment des problèmes

 

S’il vous plait, dites au bonheur

que c’est sa dernière chance

soit il téléphone tout de suite

soit je trouverai autre chose,

et qu’il ne vienne pas après

en pleine nuit

me demander d’entrer pour se justifier.

Je ne lui ouvrirai pas

 

Eh, quiconque le voie, dis au bonheur

Qu’il doit m’appeler d’urgence !

C’est sa dernière chance !

 

[Traduction : Dolors Català, à partir de la version catalane de Yauheniya Yakubovich]

 

 

Valiaryna Kustava (née à Minsk en 1985) : poétesse, écrivain, scénariste, présentatrice de télévision. Auteure des livres de poésie suivants : Krow Sousvietu (Sang de l'Univers, 1996), Kab nierba sahrets (Pour chauffer le ciel…, 2004), Tamsama (Ibidem, 2006) Kalykhanka Dlia Bohai (Berceuse pour Dieu, 2014). Elle est membre de l'Union des écrivains depuis l’âge de 16 ans, et son premier livre est apparu lorsqu’elle en avait 11. Valiaryna Kustava collabore avec des compositeurs, des chanteurs et des groupes Biélorusses, et elle est l'auteur de plusieurs chansons. Elle a participé à des festivals littéraires internationaux en Biélorussie, en Ukraine, Pologne,  Lituanie,  Slovénie,  Turkménistan, Allemagne et  Suède. Certaines de ses œuvres ont été traduites en allemand, français, suédois, anglais, lituanien, géorgien, slovène, ukrainien, polonais et russe. Elle a reçu plusieurs bourses et gagné des concours de poésie en Biélorussie et à l’étranger. En dehors de son activité littéraire, Kustava fait des cours d'histoire du cinéma et de la télévision et de théorie du théâtre à l'Académie Biélorusse des Arts. Elle présente deux programmes de télévision sur la chaîne indépendante BELSAT.

 

 

 

 

| a | entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |