sèrieAlfa.art i literatura Núm. 60

 València i Paraguai, desembre de 2013                              ISNN 1989-3590

 

 

 

 

 

Ojeka ita 

Irundy ñe'ẽpapára guaraní

 

La pedra es trenca

Quatre poetes guaranís

 

 

Lilian Sosa | Mauro Lugo | Miguelángel Meza | Wilfrido Acosta

 

A cura de Susy Delgado

 

 

Fotografies:

Joan Navarro

 

 

 

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |