sèrieAlfa.art i literatura Núm. 53

València, març 2012                                                               ISNN 1989-3590

 

 

 

 

Nadir de barcos sobre espumas

[Cuatro poetas del norte de Méjico]

 

Nadir de vaixells sobre escumes

[Quatre poetes del nord de Mèxic]

 

 

A cura de Julio César Félix

 

Gravats: Alonso Licerio

 

 

 

| entrada | Llibre del Tigre | sèrieAlfa | varia | Berliner Mauer |